Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

H

Halagarda, Michał, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Towaroznawstwa Żywności (Polska)
Hamerska, Monika, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Polska)
Harasim, Janina, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Bankowości i Rynków Finansowych (Polska)
Haromszeki, Łukasz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Zarządzania Kadrami (Polska)
Hejnar, Jerzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości Finansowej (Polska)
Herman, Sergiusz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Katedra Ekonometrii (Polska)
Hornik, Stanisław, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Towaroznawstwa Przedsiębiorstw
Horosz, Piotr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego (Polska)
Hołuj, Artur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki Regionalnej (Polska)
Hołuj, Dominika, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej (Polska)
Hołuj, Dominika, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej (Polska)

I

Ignasiak-Szulc, Aranka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych (Polska)

J

Jabłoński, Adam, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Katedra Zarządzania (Polska)
Jabłoński, Łukasz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii Stosowanej (Polska)
Jackowicz, Krzysztof, Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Bankowości i Ubezpieczeń (Polska)
Jadach-Sepioło, Aleksandra, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Miasta Innowacyjnego (Polska)
Jadamus-Hacura, Maria, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Ekonometrii (Polska)
Jakubiak, Monika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Zakład Zarządzania (Polska)
Janus, Jakub, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Makroekonomii (Polska)
Januszkiewicz, Katarzyna, Uniwersytet Łódzki, Katedra Zarządzania (Polska)
Jarecki, Wojciech, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim (Polska)
Jarmołowicz, Wacław, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową (Polska)
Jasiak, Małgorzata, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studia Doktoranckie Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Polska)
Jawor-Joniewicz, Anna, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Polska)
Jaworski, Władysław Leopold, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (Polska)

151 - 175 z 633 elementów    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>