Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

J

Jabłoński, Adam, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Katedra Zarządzania (Polska)
Jabłoński, Łukasz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii Stosowanej (Polska)
Jackowicz, Krzysztof, Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Bankowości i Ubezpieczeń (Polska)
Jadach-Sepioło, Aleksandra, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Miasta Innowacyjnego (Polska)
Jadamus-Hacura, Maria, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Ekonometrii (Polska)
Jakubiak, Monika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Zakład Zarządzania (Polska)
Jakubowska, Dominika, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Rynku i Konsumpcji (Polska)
Janus, Jakub, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Makroekonomii (Polska)
Januszkiewicz, Katarzyna, Uniwersytet Łódzki, Katedra Zarządzania (Polska)
Jarecki, Wojciech, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim (Polska)
Jarmołowicz, Wacław, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową (Polska)
Jasiak, Małgorzata, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studia Doktoranckie Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Polska)
Jaskólska, Apolonia, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów (Polska)
Jawor-Joniewicz, Anna, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Polska)
Jaworski, Władysław Leopold, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (Polska)
Jędruchniewicz, Andrzej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej (Polska)
Jędrzychowska, Anna, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ubezpieczeń (Polska)
Jedynak, Tomasz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ubezpieczeń (Polska)
Jedynak, Tomasz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń (Polska)
Jedynak, Tomasz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń (Polska)
Jedynak, Tomasz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń (Polska)
Jefmański, Bartłomiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ekonometrii i Informatyki (Polska)
Jelonek, Magdalena, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii (Polska)
Jerzemowska, Magdalena, Uniwersytet Gdański, Katedra Finansów Przedsiębiorstw (Polska)
Jewczak, Maciej, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonometrii Przestrzennej (Polska)

1 - 25 z 31 elementów    1 2 > >>