Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 7(931) (2014) Irlandzki Senat i nieudana próba jego zniesienia Streszczenie   PDF
Łukasz Danel
 
Nr 10(958) (2016) Is Financial Reporting in the SME Sector Moving towards Transparency? The Evidence from Poland Streszczenie   PDF (English)
Kinga Bauer
 
Nr 3(981) (2019) Język publikacji naukowych na temat wpływu robotyzacji na pracę Streszczenie   PDF
Monika Zbozień
 
Nr 921 (2013) Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w zgodzie z dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych - CRD IV Streszczenie   PDF
Michał Thlon
 
Nr 914 (2013) Kapitał ludzki przedsiębiorców jako kryterium decyzyjne w inwestycjach funduszy venture capital Streszczenie   PDF
Rafał Morawczyński
 
Nr 5(953) (2016) Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie – ujęcie teoretyczne Streszczenie   PDF
Paweł Drobny
 
Nr 906 (2013) Kapsułkowanie - metoda stabilizacji witaminy A w technologii wzbogacania żywności Streszczenie   PDF
Kinga Tataruch
 
Nr 5(965) (2017) Karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu. Przegląd podstawowych narzędzi Streszczenie   PDF
Michał Major
 
Nr 4(998) (2022) Kierunki badań nad kontraktem psychologicznym – systematyczny przegląd literatury Streszczenie   PDF
Agata Bera
 
Nr 922 (2013) Kierunki badań w zakresie zarządzania strategicznego wobec wyzwań współczesności Streszczenie   PDF
Tomasz Kafel
 
Nr 6(984) (2019) Kierunki i metody badawcze w rachunkowości behawioralnej i neurorachunkowości Streszczenie   PDF
Waldemar Gos
 
Nr 5(929) (2014) Kluczowe wskaźniki ryzyka w procesie zarządzania w warunkach ryzyka operacyjnego w banku Streszczenie   PDF
Michał Thlon
 
Nr 3(993) (2021) Kompetencje cudzoziemców w opinii pracodawców aglomeracji poznańskiej Streszczenie   PDF
Olena Shelest-Szumilas
 
Nr 4(982) (2019) Kompetencje poszukiwane przez pracodawców – wyniki badań jakościowych Streszczenie   PDF
Dariusz Turek
 
Nr 4(964) (2017) Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników – studium przypadku Streszczenie   PDF
Barbara Chomątowska, Dorota Molek-Winiarska
 
Nr 3(939) (2015) Komunikacja a dzielenie się wiedzą w projektowych zespołach międzykulturowych Streszczenie   PDF
Renata Winkler, Michał Chmielecki
 
Nr 6(978) (2018) Koncepcja dobrej praktyki informatycznej dla sądów powszechnych w zakresie kontroli zabezpieczeń stanowisk i urządzeń komputerowych Streszczenie   PDF
Jan Madej
 
Nr 1(979) (2019) Koncepcja informatycznego systemu rezerwacji zasobów w sądach powszechnych Streszczenie   PDF
Mariusz Grabowski
 
Nr 6(978) (2018) Koncepcja informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej w sądach powszechnych Streszczenie   PDF
Jan Trąbka
 
Nr 4(976) (2018) Koncepcja metodyki projektowania i wdrażania dobrych praktyk informatycznych dla sądów powszechnych Streszczenie   PDF
Mariusz Grabowski, Jan Madej, Jan Trąbka
 
Nr 1(979) (2019) Koncepcja narzędzia informatycznego „elektroniczny nakaz doprowadzenia” przeznaczonego dla organów wymiaru sprawiedliwości Streszczenie   PDF
Jan Trąbka
 
Nr 914 (2013) Koncepcja pieniądza i kredytu Ludwiga von Misesa - pieniądz fiducjarny jako forma interwencji w mechanizm wolnego rynku Streszczenie   PDF
Marcin Mrowiec
 
Nr 7(931) (2014) Koncepcja regulacji sharia zones w wybranych krajach Unii Europejskiej Streszczenie   PDF
Magdalena Frańczuk
 
Nr 907 (2013) Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ekonomii instytucjonalnej Streszczenie   PDF
Agata Lulewicz-Sas
 
Nr 5(953) (2016) Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej Streszczenie   PDF
Tomasz Tylec
 
226 - 250 z 811 elementów << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>