Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 908 (2013) Mechanizmy współfinansowania kosztów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza Streszczenie   PDF
Stanisław Lis, Krzysztof Skuza
 
Nr 3(987) (2020) Merytoryczna pojemność rachunkowości zarządczej a raportowanie zrównoważonego rozwoju Streszczenie   PDF
Wioletta Baran, Monika Raulinajtys-Grzybek, Mariusz Karwowski
 
Nr 1(949) (2016) M-estymacja w badaniu małych przedsiębiorstw Streszczenie   PDF
Grażyna Dehnel, Elżbieta Gołata
 
Nr 4(952) (2016) Metaforyczność źródła w myśli filozoficznej Józefa Tischnera Streszczenie   PDF
Dobrosław Kot
 
Nr 902 (2013) Metoda badawcza ekonomii w ujęciu Edwarda Taylora Streszczenie   PDF
Wojciech Giza
 
Nr 916 (2013) Metoda k-średnich w segmentacji emerytów na podstawie priorytetów życiowych Streszczenie   PDF
Iwona Olejnik, Robert Skikiewicz
 
Nr 1(995) (2022) Metoda oceny poziomu kompetencji przywódczych Streszczenie   PDF
Zygmunt Kral
 
Nr 11(959) (2016) Metody analizy i oceny ryzyka stosowane w zarządzaniu kryzysowym na poziomie gminnym Streszczenie   PDF
Urszula Kąkol, Marcin Marczewski
 
Nr 903 (2013) Metody badawcze w obszarze polemologii Streszczenie   PDF
Marcin Krupa
 
Nr 923 (2013) Metody pomiaru jakości kształcenia na uczelniach wyższych Streszczenie   PDF
Marta Targaszewska
 
Nr 915 (2013) Metodyczne aspekty analizy i oceny systemu motywacyjnego Streszczenie   PDF
Małgorzata Tyrańska
 
Nr 7(955) (2016) Metodyczne aspekty badania zaufania w naukach o zarządzaniu Streszczenie   PDF
Dagmara Lewicka, Katarzyna Krot, Dawid Książek
 
Nr 12(936) (2014) Metodyczne aspekty identyfikacji procesów semiurbanizacji na obszarach wiejskich Streszczenie   PDF
Patrycja Brańka
 
Nr 7(955) (2016) Metodyczne aspekty oceny orientacji przedsiębiorczej w organizacji Streszczenie   PDF
Angelika Wodecka-Hyjek
 
Nr 6(942) (2015) Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl Streszczenie   PDF
Piotr Lityński
 
Nr 922 (2013) Metodyka analizy łańcucha wartości przedsiębiorstwa Streszczenie   PDF
Jolanta Walas-Trębacz
 
Nr 6(954) (2016) Metodyka metaanalizy – egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarządzaniu Streszczenie   PDF
Anna Walecka, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
 
Nr 3(939) (2015) Metodyka projektowania systemu motywowania pracowników Streszczenie   PDF
Małgorzata Tyrańska
 
Nr 11(959) (2016) Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym Streszczenie   PDF
Małgorzata Tyrańska, Tomasz Małkus
 
Nr 4(976) (2018) Miara ryzyka estymacji parametrów modelu VaR Streszczenie   PDF
Aleksander R. Mercik
 
Nr 1(949) (2016) Miarkowanie odszkodowania za utracone dochody z wykorzystaniem prognozy dochodów Streszczenie   PDF
Anna Jędrzychowska, Radosław Pietrzyk
 
Nr 3(963) (2017) Miasto – w stronę ponowoczesnej wielokulturowości Streszczenie   PDF
Przemysław Kisiel
 
Nr 4(952) (2016) Między przeznaczeniem a wolnym wyborem. Przygodność człowieka w filozofii Alberta Schweitzera Streszczenie   PDF
Leszek Kusak
 
Nr 8(944) (2015) Miejsce nauk szczegółowych w filozofii Maxa Schelera ze szczególnym uwzględnieniem antropologii filozoficznej Streszczenie   PDF
Leszek Kusak
 
Nr 2(926) (2014) Miejsce Samoobrony RP w typologii partii politycznych Streszczenie   PDF
Rafał Lisiakiewicz
 
276 - 300 z 793 elementów << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>