Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 11(959) (2016) Analiza porównawcza modeli systemów ratownictwa w Polsce i w wybranych krajach Streszczenie   PDF
Grzegorz Kunikowski, Katarzyna Rostek
 
Nr 3(951) (2016) Analiza porównawcza sytuacji mieszkaniowej w wybranych krajach Unii Europejskiej Streszczenie   PDF
Weronika Wójciaczyk
 
Nr 11(971) (2017) Analiza porównawcza sytuacji osób w wieku niemobilnym w krajach Unii Europejskiej Streszczenie   PDF
Urszula Załuska, Dorota Kwiatkowska-Ciotucha
 
Nr 4(988) (2020) Analiza porównawcza zastosowania modeli Roychowdhury’ego i Gunny w estymacji realnego zarządzania zyskiem Streszczenie   PDF
Michał Comporek
 
Nr 1(973) (2018) Analiza poziomu infrastruktury sportowej w ujęciu lokalnym i regionalnym Streszczenie   PDF
Mariola Mamcarczyk
 
Nr 910 (2013) Analiza preferencji interesariuszy negocjacji w zarządzaniu projektami Streszczenie   PDF
Andrzej Kozina
 
Nr 922 (2013) Analiza procesów kształtujących łańcuch wartości przedsiębiorstwa Streszczenie   PDF
Jolanta Walas-Trębacz
 
Nr 6(966) (2017) Analiza przyczyn występowania różnic w podejściu do napływu imigrantów w państwach członkowskich Unii Europejskiej Streszczenie   PDF
Helena Tendera-Właszczuk
 
Nr 9(957) (2016) Analiza roli kredytów konsumpcyjnych w procesie dyfuzji innowacji – ujęcie aksjomatyczne Streszczenie   PDF
Beata Ciałowicz
 
Nr 3(975) (2018) Analiza rynku nieruchomości jako element diagnozy sfery gospodarczej w programach rewitalizacji w Polsce Streszczenie   PDF
Aleksandra Jadach-Sepioło
 
Nr 9(957) (2016) Analiza ścieżek rozwoju gospodarczego polskich regionów Streszczenie   PDF
Jacek Batóg, Krzysztof Dmytrów
 
Nr 907 (2013) Analiza statystyczna związku między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich efektywnością Streszczenie   PDF
Maria Płonka, Tomasz Jedynak
 
Nr 1(979) (2019) Analiza struktury kapitału małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu branżowym. Wyniki badań empirycznych Streszczenie   PDF
Dorota Kędzior
 
Nr 907 (2013) Analiza struktury portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych Streszczenie   PDF
Maciej Bolisęga
 
Nr 904 (2013) Analiza struktury łańcuchów środków-celów w skróconych wywiadach drabinkowych Streszczenie   PDF
Adam Sagan, Eugeniusz Kąciak
 
Nr 1(925) (2014) Analiza ulgi prorodzinnej w kontekście zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych Streszczenie   PDF
Bartosz Gołębiowski
 
Nr 6(978) (2018) Analiza wpływu utrzymania i zmian ocen ratingowych na wysokość spreadu kredytowego na przykładzie polskiego rynku obligacji przedsiębiorstw w latach 2010-2017 Streszczenie   PDF
Arkadiusz Orzechowski
 
Nr 1(937) (2015) Analiza wybranych efektów sezonowości stóp zwrotu na rynku srebra w okresie 30.10.2003-31.12.2013 Streszczenie   PDF
Krzysztof Borowski
 
Nr 5(983) (2019) Analiza wybranych wskaźników sfery cyfrowej i finansowej w polskim sektorze bankowym w latach 2014–2018 Streszczenie   PDF
Piotr Cirin
 
Nr 912 (2013) Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju „Kujawski" pod wpływem ogrzewania mikrofalowego Streszczenie   PDF
Lidia Ostasz
 
Nr 1(973) (2018) Analiza znaczenia wydatków oświatowych w zależności od kategorii jednostki samorządu terytorialnego Streszczenie   PDF
Katarzyna Maj-Waśniowska
 
Nr 1(925) (2014) Analysis of Shale Gas Exploration and Production Regulations - Lessons from Poland, Canada and the US Streszczenie   PDF (English)
Anna Gapys
 
Nr 11(947) (2015) Analysis of the Dependence of the Gross Money Income of Single‑member Households in Slovakia Streszczenie   PDF (English)
Ondrej Dúžik
 
Nr 6(942) (2015) Antropologia elementarna Arnolda Gehlena Streszczenie   PDF
Leszek Kusak
 
Nr 4(976) (2018) Aplikacje mobilne jako element systemu informacji turystycznej Streszczenie   PDF
Piotr Zawadzki
 
26 - 50 z 811 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>