Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 9(957) (2016) Analiza ścieżek rozwoju gospodarczego polskich regionów Streszczenie   PDF
Jacek Batóg, Krzysztof Dmytrów
 
Nr 907 (2013) Analiza statystyczna związku między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich efektywnością Streszczenie   PDF
Maria Płonka, Tomasz Jedynak
 
Nr 1(979) (2019) Analiza struktury kapitału małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu branżowym. Wyniki badań empirycznych Streszczenie   PDF
Dorota Kędzior
 
Nr 907 (2013) Analiza struktury portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych Streszczenie   PDF
Maciej Bolisęga
 
Nr 904 (2013) Analiza struktury łańcuchów środków-celów w skróconych wywiadach drabinkowych Streszczenie   PDF
Adam Sagan, Eugeniusz Kąciak
 
Nr 1(925) (2014) Analiza ulgi prorodzinnej w kontekście zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych Streszczenie   PDF
Bartosz Gołębiowski
 
Nr 6(978) (2018) Analiza wpływu utrzymania i zmian ocen ratingowych na wysokość spreadu kredytowego na przykładzie polskiego rynku obligacji przedsiębiorstw w latach 2010-2017 Streszczenie   PDF
Arkadiusz Orzechowski
 
Nr 1(937) (2015) Analiza wybranych efektów sezonowości stóp zwrotu na rynku srebra w okresie 30.10.2003-31.12.2013 Streszczenie   PDF
Krzysztof Borowski
 
Nr 912 (2013) Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju „Kujawski" pod wpływem ogrzewania mikrofalowego Streszczenie   PDF
Lidia Ostasz
 
Nr 1(973) (2018) Analiza znaczenia wydatków oświatowych w zależności od kategorii jednostki samorządu terytorialnego Streszczenie   PDF
Katarzyna Maj-Waśniowska
 
Nr 1(925) (2014) Analysis of Shale Gas Exploration and Production Regulations - Lessons from Poland, Canada and the US Streszczenie   PDF (English)
Anna Gapys
 
Nr 11(947) (2015) Analysis of the Dependence of the Gross Money Income of Single‑member Households in Slovakia Streszczenie   PDF (English)
Ondrej Dúžik
 
Nr 6(942) (2015) Antropologia elementarna Arnolda Gehlena Streszczenie   PDF
Leszek Kusak
 
Nr 4(976) (2018) Aplikacje mobilne jako element systemu informacji turystycznej Streszczenie   PDF
Piotr Zawadzki
 
Nr 923 (2013) Aproksymacja modelu regresji logistycznej Firtha za pomocą ważenia obserwacji Streszczenie   PDF
Kamil Fijorek
 
Nr 6(954) (2016) Badania naukowe w zarządzaniu strategicznym - refleksje nad wielowymiarowością konstruktów, pluralizmem metod i badaniami wielopoziomowymi Streszczenie   PDF
Katarzyna Piórkowska
 
Nr 1(949) (2016) Badanie aktywności deweloperów na polskim rynku mieszkaniowym z wykorzystaniem metody analogii czasowo-przestrzennych Streszczenie   PDF
Iwona Foryś, Barbara Batóg
 
Nr 6(930) (2014) Badanie efektywności inwestycji w złoto za pomocą metody TRB Streszczenie   PDF
Marcin Salamaga, Krzysztof Sala
 
Nr 7(943) (2015) Badanie egzogeniczności zmiennych stosowanych w modelowaniu handlu zagranicznego na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej Streszczenie   PDF
Marcin Salamaga
 
Nr 904 (2013) Badanie konkurencyjności polskiego eksportu z wykorzystaniem skorygowanego wskaźnika przewagi komparatywnej Streszczenie   PDF
Marcin Salamaga
 
Nr 3(951) (2016) Badanie wpływu metody estymacji teoretycznych modeli rozkładu dochodów na jakość aproksymacji rozkładu dochodów mieszkańców Krakowa Streszczenie   PDF
Marcin Salamaga
 
Nr 904 (2013) Badanie występowania transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Streszczenie   PDF
Marcin Stanisław Niedużak
 
Nr 919 (2013) Badanie zależności między eksportem a rentownością przedsiębiorstw na przykładzie spółek produkcyjnych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2003-2010 Streszczenie   PDF
Joanna Wyrobek
 
Nr 4(928) (2014) Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami walutowymi Streszczenie   PDF
Eliza Buszkowska
 
Nr 5(953) (2016) Behawioralne podejście do funkcjonowania przedsiębiorstw Streszczenie   PDF
Adrian Solek
 
26 - 50 z 671 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>