Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 2(986) (2020) Transakcje pozabilansowe w sprawozdaniu finansowym podmiotu gospodarczego Streszczenie   PDF
Jolanta Chluska
 
Nr 5(977) (2018) Transforming Ukraine from Grainbasket to Brainbasket: The Role of the Diaspora Streszczenie   PDF (English)
Romana Gunkevych
 
Nr 924 (2013) TRIZ - inwentyczna metoda rozwiązywania problemów Streszczenie   PDF
Andrzej Gajewski
 
Nr 6(984) (2019) Tryb rozpoznawania przychodów z umów o budowę zgodnie z MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” Streszczenie   PDF
Jerzy Gierusz, Artur Szumisz
 
Nr 4(976) (2018) Turystyka miejska mieszkańców wsi (na przykładzie turystów odwiedzających Kraków) Streszczenie   PDF
Renata Seweryn, Agata Niemczyk
 
Nr 12(960) (2016) Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego Streszczenie   PDF
Aleksandra Nowak-Gruca
 
Nr 913 (2013) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej Streszczenie   PDF
Grzegorz Strupczewski
 
Nr 3(993) (2021) Uczciwość jako wartość w przestrzeni organizacyjnej Streszczenie   PDF
Maria Czajkowska-Białkowska
 
Nr 12(960) (2016) Uczelnie galicyjskie doby autonomii Streszczenie   PDF
Małgorzata Wesołowska
 
Nr 9(945) (2015) Ugrupowania integracyjne – etap czy bariera globalizacji? Porównawcza analiza wewnętrznej orientacji handlu Streszczenie   PDF
Elżbieta Czarny, Paweł Folfas
 
Nr 907 (2013) Ujawnianie ryzyka przez spółki debiutujące na rynku NewConnect. Badanie empiryczne Streszczenie   PDF
Rafał Morawczyński
 
Nr 5(989) (2020) Ujęcie i wycena umowy ubezpieczenia według MSSF 17 Streszczenie   PDF
Ewa Spigarska
 
Nr 4(994) (2021) Ujemne stopy procentowe a inwestycje w nieruchomości w świetle teorii Silvia Gesella Streszczenie   PDF
Piotr Mirowski
 
Nr 6(978) (2018) Ukraina wobec wyzwań gospodarczych i politycznych Streszczenie   PDF
Piotr Rubaj, Viktoriya Voytsekhovska
 
Nr 2(974) (2018) Ulgi a preferencje podatkowe w podatkach dochodowych w Polsce Streszczenie   PDF
Krystyna Ciuman
 
Nr 5(983) (2019) Ulgi podatkowe jako forma wspierania innowacyjności – ocena regulacji dotyczących ulg związanych z nowymi technologiami Streszczenie   PDF
Lucyna Kinecka
 
Nr 6(930) (2014) Umocnienie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację projektów Streszczenie   PDF
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Ewa Kozień
 
Nr 2(950) (2016) Upadłość przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2005–2014 Streszczenie   PDF
Jagoda Szmal-Kaptur
 
Nr 1(995) (2022) Uproszczenia wybranych zasad (polityki) rachunkowości w mikro- i małych jednostkach w Polsce – regulacje prawne i błędy poznawcze Streszczenie   PDF
Hanna Czaja-Cieszyńska, Przemysław Mućko
 
Nr 5(965) (2017) Uproszczona metoda delimitacji wektorowej Streszczenie   PDF
Tadeusz Grabiński
 
Nr 11(947) (2015) Using Bayesian Statistics in Enterprise Demography Streszczenie   PDF (English)
Eva Kotlebová, Ivan Láska
 
Nr 1(961) (2017) Usługi publiczne w polityce zrównoważonego rozwoju gmin − wybrane problemy Streszczenie   PDF
Sylwia Słupik
 
Nr 4(976) (2018) Uwarunkowania lojalności klientów biur podróży Streszczenie   PDF
Izabela Michalska-Dudek
 
Nr 908 (2013) Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce Streszczenie   PDF
Alicja Kasperowicz-Stępień
 
Nr 902 (2013) Uwarunkowania zewnętrzne powstawania i rozwoju klastrów w województwie małopolskim Streszczenie   PDF
Urszula Broś
 
601 - 625 z 784 elementów << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>