Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 911 (2013) Warunki stosowania analogia legis Streszczenie   PDF
Aneta Kaźmierczyk
 
Nr 906 (2013) Wdrażanie budżetu zadaniowego na przykładzie administracji celnej Streszczenie   PDF
Katarzyna Strojny
 
Nr 8(956) (2016) Weryfikacja przydatności modelu CAPM do wyceny instrumentów finansowych. Zastosowanie portfela zero-beta przy szacowaniu stopy wolnej od ryzyka Streszczenie   PDF
Michał Kasolik
 
Nr 10(958) (2016) Weryfikacja wybranych zastosowań hipotezy rynku adaptacyjnego na rynkach finansowych Streszczenie   PDF
Michał Kasolik
 
Nr 4(964) (2017) What Do We Know about the Effects of Diversity Management? A Meta-analysis Streszczenie   PDF (English)
Dariusz Turek
 
Nr 6(942) (2015) Wiedza i wydatki na B+R w krajach Unii Europejskiej Streszczenie   PDF
Agnieszka Witoń
 
Nr 10(934) (2014) Wiedza organizacyjna a konkurencyjność banku Streszczenie   PDF
Monika Klimontowicz
 
Nr 903 (2013) Wielka depresja a współczesny kryzys finansowy - podobieństwa i różnice. Perspektywy dla globalizacji Streszczenie   PDF
Adam Twardosz
 
Nr 916 (2013) Wielowymiarowa analiza społeczno-demograficznych aspektów wykorzystania Internetu Streszczenie   PDF
Alicja Grześkowiak, Agnieszka Stanimir
 
Nr 4(976) (2018) Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego Streszczenie   PDF
Katarzyna Budny, Jan Tatar
 
Nr 7(931) (2014) Wizja państwa polskiego w programach politycznych Samoobrony RP Streszczenie   PDF
Rafał Lisiakiewicz
 
Nr 6(966) (2017) Wkład polskich myślicieli w rozwój idei integracji europejskiej Streszczenie   PDF
Marcin Kawalec
 
Nr 7(967) (2017) Wpływ bazy kosmetycznej na uwalnianie kwasu usninowego Streszczenie   PDF
Małgorzata Kucia, Elżbieta Sikora
 
Nr 10(946) (2015) Wpływ ekspansji globalnych łańcuchów wartości na tendencje rozwojowe w światowym handlu Streszczenie   PDF
Ewa Mińska-Struzik
 
Nr 913 (2013) Wpływ eksportowania na strukturę kapitałową przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych Streszczenie   PDF
Joanna Wyrobek
 
Nr 907 (2013) Wpływ fluktuacji na rynku private equity i venture capital na innowacyjność w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej Streszczenie   PDF
Grzegorz Banaś, Rafał Bill
 
Nr 9(969) (2017) Wpływ kryzysu finansowego na możliwość wprowadzenia federalizmu fiskalnego w strefie euro Streszczenie   PDF
Marcin Kawalec
 
Nr 8(932) (2014) Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową Republiki Irlandii Streszczenie   PDF
Joanna Niżnik
 
Nr 908 (2013) Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa Streszczenie   PDF
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Ewa Kozień
 
Nr 7(967) (2017) Wpływ modelowych czynników fizycznych na dynamikę przemian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno Streszczenie   PDF
Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Lidia Ostasz
 
Nr 4(928) (2014) Wpływ nadmiernego zadłużenia zagranicznego na koniunkturę gospodarczą na przykładzie krajów Ameryki Łacińskiej Streszczenie   PDF
Marcin Krupa
 
Nr 9(945) (2015) Wpływ nowych podmiotów na światową gospodarkę – próba oceny na przykładzie krajów grupy BRICS Streszczenie   PDF
Katarzyna Czech
 
Nr 10(934) (2014) Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na model biznesowy banku na przykładzie Alior Sync Streszczenie   PDF
Igor Styn
 
Nr 2(974) (2018) Wpływ odroczonego podatku dochodowego na kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej Streszczenie   PDF
Krzysztof Jonas
 
Nr 1(937) (2015) Wpływ ogłoszenia wyników wyboru gospodarza wielkoformatowych imprez sportowych na krajowe rynki akcji Streszczenie   PDF
Krystian Zawadzki
 
626 - 650 z 775 elementów << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>