Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 912 (2013) Zanieczyszczenia zbiorników wodnych bakterią Pseudomonas aeruginosa na obszarze Krakowa Streszczenie   PDF
Anna Gacek, Przemysław Szopa, Jacek Czerniak
 
Nr 10(946) (2015) Zarządzanie konfliktem w organizacji działającej w międzynarodowym otoczeniu – wpływ kultury narodowej Streszczenie   PDF
Jerzy Schroeder
 
Nr 8(944) (2015) Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników Streszczenie   PDF
Lech Górniak
 
Nr 920 (2013) Zarządzanie ryzykiem i jego dywersyfikacja w świetle teorii finansów behawioralnych a model Neumanna-Morgensterna Streszczenie   PDF
Jacek Pera
 
Nr 919 (2013) Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych Streszczenie   PDF
Ewa W. Babuśka
 
Nr 1(949) (2016) Zarządzanie ryzykiem w systemach intelligent manufacturing z zastosowaniem analizy bayesowskiej Streszczenie   PDF
Marcin Miczka
 
Nr 901 (2013) Zasady i struktura islamskiego systemu finansowego w świetle rozwiązań stosowanych w świecie zachodnim Streszczenie   PDF
Piotr Karaś, Tomasz Kutrzeba
 
Nr 918 (2013) Zasady zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach - studium przypadków Streszczenie   PDF
Paweł Nowicki, Piotr Kafel, Tadeusz Sikora
 
Nr 10(934) (2014) Zasady ładu korporacyjnego dla banków Streszczenie   PDF
Monika Marcinkowska
 
Nr 5(941) (2015) Zastosowanie analizy blokowej w badaniu struktury polskich przedsiębiorstw Streszczenie   PDF
Magdalena Okupniak
 
Nr 920 (2013) Zastosowanie analizy spektralnej do weryfikacji hipotezy o rozłączeniu się gospodarek rozwiniętych i wschodzących Streszczenie   PDF
Zbigniew Stańczyk, Joanna Wyrobek
 
Nr 3(939) (2015) Zastosowanie analizy wartości w monitorowaniu kontraktowanych usług społecznych Streszczenie   PDF
Marek Ćwiklicki
 
Nr 7(967) (2017) Zastosowanie gier symulacyjnych w kształceniu w zakresie współczesnych koncepcji zarządzania Streszczenie   PDF
Maciej Walczak
 
Nr 10(934) (2014) Zastosowanie kowenantów finansowych w bankowości korporacyjnej Streszczenie   PDF
Paweł Niedziółka
 
Nr 12(972) (2017) Zastosowanie mapowania strumienia wartości w usługach hotelarskich Streszczenie   PDF
Tomasz Schroeder
 
Nr 917 (2013) Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych Streszczenie   PDF
Anna Staszel
 
Nr 7(955) (2016) Zastosowanie metody participatory action research w diagnozowaniu organizacji pozarządowych Streszczenie   PDF
Tomasz Kafel
 
Nr 907 (2013) Zastosowanie modelu trzyczynnikowego w inwestowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Streszczenie   PDF
Bartłomiej Schmidt
 
Nr 6(942) (2015) Zastosowanie modelu VECM do badania długookresowej zależności pomiędzy eksportem i wzorcem przewag komparatywnych w Polsce Streszczenie   PDF
Marcin Salamaga
 
Nr 6(984) (2019) Zastosowanie nieradialnego modelu SBM z ograniczeniami wag do pomiaru efektywności dydaktycznej w szkolnictwie wyższym Streszczenie   PDF
Łukasz Brzezicki, Anna Ćwiąkała-Małys
 
Nr 913 (2013) Zastosowanie obligacji zamiennych do obniżania kosztu kapitału w przedsiębiorstwie na podstawie analizy wybranych instrumentów notowanych na rynku Catalyst Streszczenie   PDF
Anna Rybka
 
Nr 5(977) (2018) Zastosowanie podejścia sieciowego w zarządzaniu portfelem projektów Streszczenie   PDF
Beata Barczak
 
Nr 924 (2013) Zastosowanie pomiarów dwuwidmowych barwy w towaroznawstwie Streszczenie   PDF
Przemysław Szopa, Jacek Czerniak, Anna Gacek
 
Nr 923 (2013) Zastosowanie programowania zero-jedynkowego w harmonogramowaniu czynności projektu Streszczenie   PDF
Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska
 
Nr 4(928) (2014) Zastosowanie programu Mplus w modelowaniu ukrytych przejść w segmentacji rynku Streszczenie   PDF
Adam Sagan
 
626 - 650 z 685 elementów << < 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>