Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 5(965) (2017) Uproszczona metoda delimitacji wektorowej Streszczenie   PDF
Tadeusz Grabiński
 
Nr 11(947) (2015) Using Bayesian Statistics in Enterprise Demography Streszczenie   PDF (English)
Eva Kotlebová, Ivan Láska
 
Nr 1(961) (2017) Usługi publiczne w polityce zrównoważonego rozwoju gmin − wybrane problemy Streszczenie   PDF
Sylwia Słupik
 
Nr 4(976) (2018) Uwarunkowania lojalności klientów biur podróży Streszczenie   PDF
Izabela Michalska-Dudek
 
Nr 908 (2013) Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce Streszczenie   PDF
Alicja Kasperowicz-Stępień
 
Nr 902 (2013) Uwarunkowania zewnętrzne powstawania i rozwoju klastrów w województwie małopolskim Streszczenie   PDF
Urszula Broś
 
Nr 2(926) (2014) Uzasadnienie braku obowiązku instytucjonalizacji upowszechniających się zjawisk społecznych na przykładzie projektów ustaw dotyczących związków partnerskich Streszczenie   PDF
Kinga Michałowska
 
Nr 12(948) (2015) Uzasadnienie idei solidaryzmu społecznego w koncepcji Leopolda Caro Streszczenie   PDF
Wojciech Giza
 
Nr 1(973) (2018) Uzbrojenie terenu i jego wpływ na wartość nieruchomości gruntowej Streszczenie   PDF
Marcin Surówka
 
Nr 6(966) (2017) W poszukiwaniu politycznego mechanizmu egzekucji unijnych wartości Streszczenie   PDF
Rafał Prostak
 
Nr 908 (2013) W poszukiwaniu ładu terminologicznego: zdolność płatnicza, płynność finansowa, wypłacalność Streszczenie   PDF
Konrad Stępień
 
Nr 12(936) (2014) Waloryzacja przestrzeni publicznych miasta. Studium przypadku Wieliczki Streszczenie   PDF
Piotr Serafin
 
Nr 8(944) (2015) Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników Streszczenie   PDF
Marian Bursztyn
 
Nr 3(975) (2018) Warunki i decyzje mieszkaniowe seniorów na lokalnym rynku nieruchomości Streszczenie   PDF
Łukasz Strączkowski, Marcin Boruta
 
Nr 911 (2013) Warunki stosowania analogia legis Streszczenie   PDF
Aneta Kaźmierczyk
 
Nr 906 (2013) Wdrażanie budżetu zadaniowego na przykładzie administracji celnej Streszczenie   PDF
Katarzyna Strojny
 
Nr 8(956) (2016) Weryfikacja przydatności modelu CAPM do wyceny instrumentów finansowych. Zastosowanie portfela zero-beta przy szacowaniu stopy wolnej od ryzyka Streszczenie   PDF
Michał Kasolik
 
Nr 10(958) (2016) Weryfikacja wybranych zastosowań hipotezy rynku adaptacyjnego na rynkach finansowych Streszczenie   PDF
Michał Kasolik
 
Nr 4(964) (2017) What Do We Know about the Effects of Diversity Management? A Meta-analysis Streszczenie   PDF (English)
Dariusz Turek
 
Nr 6(942) (2015) Wiedza i wydatki na B+R w krajach Unii Europejskiej Streszczenie   PDF
Agnieszka Witoń
 
Nr 10(934) (2014) Wiedza organizacyjna a konkurencyjność banku Streszczenie   PDF
Monika Klimontowicz
 
Nr 903 (2013) Wielka depresja a współczesny kryzys finansowy - podobieństwa i różnice. Perspektywy dla globalizacji Streszczenie   PDF
Adam Twardosz
 
Nr 916 (2013) Wielowymiarowa analiza społeczno-demograficznych aspektów wykorzystania Internetu Streszczenie   PDF
Alicja Grześkowiak, Agnieszka Stanimir
 
Nr 4(976) (2018) Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego Streszczenie   PDF
Katarzyna Budny, Jan Tatar
 
Nr 7(931) (2014) Wizja państwa polskiego w programach politycznych Samoobrony RP Streszczenie   PDF
Rafał Lisiakiewicz
 
626 - 650 z 793 elementów << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>