Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 1(973) (2018) Zmiany w finansowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce Streszczenie   PDF
Małgorzata Kożuch
 
Nr 1(973) (2018) Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego Streszczenie   PDF
Piotr P. Małecki, Agnieszka Thier
 
Nr 6(978) (2018) Zmiany w ustawie o rachunkowości - wybrane zagadnienia dotyczące sprawozdawczości finansowej oraz próba oceny wywiązywania się podmiotów z nowego obowiązku sprawozdawczego Streszczenie   PDF
Magdalena Łojewska
 
Nr 3(951) (2016) Zmiany wydajności pracy i kosztów pracy w Polsce a konkurencyjność gospodarki Polski Streszczenie   PDF
Joanna Wyrobek
 
Nr 906 (2013) Zmiany zawartości wybranych kwasów tłuszczowych mleka owczego w zależności od miesiąca laktacji Streszczenie   PDF
Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz
 
Nr 4(976) (2018) Znaczenie członkostwa w lokalnych organizacjach turystycznych dla budowania współpracy dwustronnej Streszczenie   PDF
Katarzyna Czernek-Marszałek
 
Nr 1(925) (2014) Znaczenie dokumentów planistycznych w zagospodarowaniu przestrzeni Krakowa Streszczenie   PDF
Monika Musiał-Malagó, Artur Hołuj
 
Nr 3(981) (2019) Znaczenie kursu walutowego i ryzyka kursowego dla eksporterów wyrobów przemysłu przetwórczego w świetle badań ankietowych IBRKK Streszczenie   PDF
Krzysztof Marczewski
 
Nr 2(962) (2017) Znaczenie nierówności dochodowych dla inwestycji w kapitał ludzki w latach 1970–2012 Streszczenie   PDF
Jakub Bartak, Łukasz Jabłoński
 
Nr 12(972) (2017) Znaczenie poczucia wpływu na organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników Streszczenie   PDF
Małgorzata Adamska-Chudzińska, Justyna Pawlak
 
Nr 1(973) (2018) Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Streszczenie   PDF
Piotr Sołtyk
 
Nr 1(973) (2018) Źródła finansowania rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego Streszczenie   PDF
Marzena Piszczek
 
Nr 9(945) (2015) Źródła przewagi konkurencyjnej małej gospodarki otwartej w dobie powiązań globalnych – Singapur w latach 2007–2012 Streszczenie   PDF
Małgorzata Żmuda
 
Nr 4(928) (2014) Zróżnicowanie dostępności transportowej województw Polski Streszczenie   PDF
Monika Musiał-Malagó
 
Nr 4(976) (2018) Zróżnicowanie poziomu sprawności fizycznej oraz parametrów somatycznych studentów kierunku turystyki i rekreacji wybranych krakowskich szkół wyższych Streszczenie   PDF
Krzysztof Lipecki, Paweł Kukla
 
Nr 2(926) (2014) Zróżnicowanie roszczeń pracownika w przypadku wystąpienia mobbingu i molestowania w stosunku pracy Streszczenie   PDF
Monika Szaraniec
 
Nr 3(951) (2016) Zróżnicowanie źródeł informacji marketingowej w przekroju rodzaju działalności – wyniki badań Streszczenie   PDF
Marek Rawski
 
Nr 2(938) (2015) Zwyczaje płatnicze konsumentów a możliwości ograniczenia obrotu gotówkowego w Polsce Streszczenie   PDF
Janina Harasim
 
Nr 2(938) (2015) Złożoność globalnego systemu finansowego - nowe wyzwania dla banków centralnych Streszczenie   PDF
Marek Zwolankowski
 
Nr 4(928) (2014) Złożoność organiczna jako nowe ujęcie złożoności systemów ekonomicznych Streszczenie   PDF
Paweł Wołoszyn
 
Nr 5(929) (2014) „My jesteśmy monitoringiem”. Charakterystyka relacji społecznych w osiedlach grodzonych w świetle metody interpretacji dokumentarnej Streszczenie   PDF
Andrzej Słaboń
 
651 - 671 z 671 elementów << < 22 23 24 25 26 27