Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 8(932) (2014) Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową Republiki Irlandii Streszczenie   PDF
Joanna Niżnik
 
Nr 908 (2013) Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa Streszczenie   PDF
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Ewa Kozień
 
Nr 7(967) (2017) Wpływ modelowych czynników fizycznych na dynamikę przemian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno Streszczenie   PDF
Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Lidia Ostasz
 
Nr 4(928) (2014) Wpływ nadmiernego zadłużenia zagranicznego na koniunkturę gospodarczą na przykładzie krajów Ameryki Łacińskiej Streszczenie   PDF
Marcin Krupa
 
Nr 9(945) (2015) Wpływ nowych podmiotów na światową gospodarkę – próba oceny na przykładzie krajów grupy BRICS Streszczenie   PDF
Katarzyna Czech
 
Nr 10(934) (2014) Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na model biznesowy banku na przykładzie Alior Sync Streszczenie   PDF
Igor Styn
 
Nr 2(974) (2018) Wpływ odroczonego podatku dochodowego na kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej Streszczenie   PDF
Krzysztof Jonas
 
Nr 1(937) (2015) Wpływ ogłoszenia wyników wyboru gospodarza wielkoformatowych imprez sportowych na krajowe rynki akcji Streszczenie   PDF
Krystian Zawadzki
 
Nr 3(987) (2020) Wpływ pandemii COVID-19 na działania CSR podejmowane przez przedsiębiorstwa Streszczenie   PDF
Angelika Czajkowska
 
Nr 3(993) (2021) Wpływ pandemii COVID-19 na rentowność sektora bankowego w Polsce Streszczenie   PDF
Aleksandra Ostrowska
 
Nr 10(946) (2015) Wpływ procesów integracyjnych na handel międzynarodowy – przypadek krajów rozwijających się Streszczenie   PDF
Wojciech Zysk
 
Nr 8(956) (2016) Wpływ promieniowania gamma na kondycję roślin zimozielonych na przykładzie żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis) Streszczenie   PDF
Maciej Sarnek, Przemysław Szopa, Jacek Czerniak, Andrzej Gajewski
 
Nr 4(964) (2017) Wpływ płci na postrzeganie podwładnych przez przełożonych Streszczenie   PDF
Hanna Kinowska
 
Nr 8(932) (2014) Wpływ reformy emerytalnej na deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych Streszczenie   PDF
Grażyna Ancyparowicz
 
Nr 2(938) (2015) Wpływ rentowności przedsiębiorstwa na strukturę kapitału na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Streszczenie   PDF
Magdalena Jerzemowska, Agnieszka Hajduk
 
Nr 2(974) (2018) Wpływ restrykcyjności regulacji nadzorczych na stabilność banków spółdzielczych w krajach Unii Europejskiej Streszczenie   PDF
Krzysztof Kil
 
Nr 11(935) (2014) Wpływ ufinansowienia na życie społeczne. Recenzja książki – Paul H. Dembinski, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu (tłum. Ł. Komuda, Studio Emka, Warszawa 2011) Streszczenie   PDF
Tomasz Owsiak
 
Nr 10(958) (2016) Wpływ ustawodawstwa amerykańskiego na rozwój rynku ubezpieczeń cybernetycznych w USA Streszczenie   PDF
Grzegorz Strupczewski
 
Nr 2(996) (2022) Wpływ wieku pracowników na postrzeganie składników proefektywnościowego klimatu organizacyjnego Streszczenie   PDF
Anna Wziątek-Staśko, Olena Krawczyk-Antoniuk
 
Nr 4(988) (2020) Wpływ wprowadzenia międzynarodowych standardów badania w Polsce na małe i średnie firmy audytorskie Streszczenie   PDF
Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Justyna Beata Zakrzewska
 
Nr 7(943) (2015) Wpływ wykorzystywanych źródeł energii na stan środowiska naturalnego w Polsce Streszczenie   PDF
Katarzyna Frodyma
 
Nr 4(928) (2014) Wpływ zjawisk window dressing i kreatywnej księgowości na obraz sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Streszczenie   PDF
Joanna Wyrobek
 
Nr 910 (2013) Wskaźnikowa i punktowa analiza funkcjonalności systemów zarządzania procesowego Streszczenie   PDF
Adam Stabryła
 
Nr 1(961) (2017) Współczesne wyzwania państwowej polityki rozwoju lokalnego w świetle oczekiwań władz małych miast Streszczenie   PDF
Andrzej Sztando
 
Nr 2(980) (2019) Współczesne zagrożenia demokracji – aspekt prawny Streszczenie   PDF
Piotr Wiatrowski
 
651 - 675 z 784 elementów << < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >>