Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 4(988) (2020) Wpływ wprowadzenia międzynarodowych standardów badania w Polsce na małe i średnie firmy audytorskie Streszczenie   PDF
Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Justyna Beata Zakrzewska
 
Nr 7(943) (2015) Wpływ wykorzystywanych źródeł energii na stan środowiska naturalnego w Polsce Streszczenie   PDF
Katarzyna Frodyma
 
Nr 4(928) (2014) Wpływ zjawisk window dressing i kreatywnej księgowości na obraz sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Streszczenie   PDF
Joanna Wyrobek
 
Nr 910 (2013) Wskaźnikowa i punktowa analiza funkcjonalności systemów zarządzania procesowego Streszczenie   PDF
Adam Stabryła
 
Nr 1(961) (2017) Współczesne wyzwania państwowej polityki rozwoju lokalnego w świetle oczekiwań władz małych miast Streszczenie   PDF
Andrzej Sztando
 
Nr 2(980) (2019) Współczesne zagrożenia demokracji – aspekt prawny Streszczenie   PDF
Piotr Wiatrowski
 
Nr 4(976) (2018) Współczesne zmiany narzędzi badań statystycznych Streszczenie   PDF
Józef Pociecha
 
Nr 918 (2013) Współczesny rynek tłuszczów ze szczególnym uwzględnieniem obrotu towarowego tłuszczami roślinnymi Streszczenie   PDF
Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Joanna Białek
 
Nr 5(953) (2016) Współpraca gospodarcza jako czynnik rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa Streszczenie   PDF
Sylwia Guzdek
 
Nr 10(946) (2015) Współpraca gospodarcza pomiędzy Indiami a krajami Afryki – motywy, kierunki, formy Streszczenie   PDF
Marcin Nowik
 
Nr 9(969) (2017) Współpraca organów korporacyjnych spółki giełdowej z biegłym rewidentem jako element realizacji dobrych praktyk Streszczenie   PDF
Halina Buk
 
Nr 12(960) (2016) Współpraca przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej na przykładzie sektora usług Streszczenie   PDF
Grażyna Węgrzyn
 
Nr 1(995) (2022) Wstępna ocena wpływu temperatury upalenia kawy na jakość produktu i naparów kawowych Streszczenie   PDF
Stanisław Popek, Michał Halagarda
 
Nr 4(940) (2015) Wybrane aspekty społeczno-ekonomicznych skutków uzależnienia od hazardu Streszczenie   PDF
Zofia Mielecka-Kubień, Józef Biolik, Katarzyna Warzecha, Andrzej Wójcik
 
Nr 910 (2013) Wybrane koncepcje klasyfikacji metod zarządzania jakością Streszczenie   PDF
Sławomir Wawak
 
Nr 922 (2013) Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności Streszczenie   PDF
Angelika Wodecka-Hyjek
 
Nr 11(935) (2014) Wybrane problemy rozwoju małych miast galicyjskich w okresie przedautonomicznym (1772-1866) Streszczenie   PDF
Piotr Miodunka
 
Nr 923 (2013) Wybrane własności kurtozy wektora losowego Streszczenie   PDF
Katarzyna Budny
 
Nr 8(932) (2014) Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2010–2013 Streszczenie   PDF
Katarzyna Owsiak
 
Nr 917 (2013) Wygląd i geograficzna symbolika herbów współczesnych państw Ameryki Południowej Streszczenie   PDF
Jerzy Wrona
 
Nr 905 (2013) Wykorzystanie metod ELECTRE w projektowaniu złożonych systemów organizacyjnych Streszczenie   PDF
Paweł Cabała
 
Nr 3(939) (2015) Wykorzystanie metod komunikacji w uczeniu tradycyjnym i empirycznym Streszczenie   PDF
Paweł Łukasik
 
Nr 12(948) (2015) Wykorzystanie metody akredytacji do kształtowania jakości i bezpieczeństwa usług medycznych Streszczenie   PDF
Teresa Szczurek
 
Nr 4(928) (2014) Wykorzystanie metody bootstrapowej do badania zyskowności wybranych strategii inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Streszczenie   PDF
Marcin Salamaga
 
Nr 1(995) (2022) Wykorzystanie metody DEA w analizie efektywności klubów piłkarskich Streszczenie   PDF
Łukasz Leksowski
 
676 - 700 z 793 elementów << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > >>