Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 910 (2013) Wybrane koncepcje klasyfikacji metod zarządzania jakością Streszczenie   PDF
Sławomir Wawak
 
Nr 922 (2013) Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności Streszczenie   PDF
Angelika Wodecka-Hyjek
 
Nr 11(935) (2014) Wybrane problemy rozwoju małych miast galicyjskich w okresie przedautonomicznym (1772-1866) Streszczenie   PDF
Piotr Miodunka
 
Nr 923 (2013) Wybrane własności kurtozy wektora losowego Streszczenie   PDF
Katarzyna Budny
 
Nr 8(932) (2014) Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2010–2013 Streszczenie   PDF
Katarzyna Owsiak
 
Nr 917 (2013) Wygląd i geograficzna symbolika herbów współczesnych państw Ameryki Południowej Streszczenie   PDF
Jerzy Wrona
 
Nr 905 (2013) Wykorzystanie metod ELECTRE w projektowaniu złożonych systemów organizacyjnych Streszczenie   PDF
Paweł Cabała
 
Nr 3(939) (2015) Wykorzystanie metod komunikacji w uczeniu tradycyjnym i empirycznym Streszczenie   PDF
Paweł Łukasik
 
Nr 12(948) (2015) Wykorzystanie metody akredytacji do kształtowania jakości i bezpieczeństwa usług medycznych Streszczenie   PDF
Teresa Szczurek
 
Nr 4(928) (2014) Wykorzystanie metody bootstrapowej do badania zyskowności wybranych strategii inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Streszczenie   PDF
Marcin Salamaga
 
Nr 1(995) (2022) Wykorzystanie metody DEA w analizie efektywności klubów piłkarskich Streszczenie   PDF
Łukasz Leksowski
 
Nr 906 (2013) Wykorzystanie metody manualnej i instrumentalnej w ilościowej ocenie bakterii przeżywających w tkaninach po procesie prania Streszczenie   PDF
Justyna Syguła-Cholewińska, Jadwiga Szostak-Kot, Barbara Błyskal, Tomasz Sawoszczuk, Tomasz Lech
 
Nr 3(939) (2015) Wykorzystanie metody refleksji strategicznej do oceny możliwości zmian potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa Streszczenie   PDF
Marek Rawski
 
Nr 909 (2013) Wykorzystanie modeli ze zmiennymi porządkowymi w badaniach satysfakcji klienta Streszczenie   PDF
Krzysztof Błoński, Ewa Putek-Szeląg
 
Nr 5(965) (2017) Wykorzystanie modelu przepływów międzygałęziowych do ocen makroekonomicznych gospodarki Streszczenie   PDF
Andrzej Czyżewski, Aleksander Grzelak
 
Nr 915 (2013) Wykorzystanie podejścia sieciowego w tworzeniu organizacji uczącej się Streszczenie   PDF
Beata Barczak
 
Nr 3(939) (2015) Wykorzystanie public relations w kształtowaniu wizerunku biura nieruchomości Streszczenie   PDF
Joanna Sobula
 
Nr 8(956) (2016) Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim Streszczenie   PDF
Iwona Kik, Bartłomiej Marona, Adam Nalepka
 
Nr 7(955) (2016) Wykorzystanie testów psychologicznych w praktyce zarządzania Streszczenie   PDF
Katarzyna Januszkiewicz
 
Nr 2(992) (2021) Wymagania kompetencyjne wobec pracowników ds. HR wykonujących pracę zdalnie Streszczenie   PDF
Anna Krasnova
 
Nr 903 (2013) Wyzwania dla Polski wynikające z sytuacji kobiet na rynku pracy Streszczenie   PDF
Małgorzata Genzels
 
Nr 917 (2013) Wzorce kulturowe a ustawa hazardowa Streszczenie   PDF
Magdalena Frańczuk
 
Nr 2(980) (2019) Za chciwością czy przeciw niej? Streszczenie   PDF
Inga Mizdrak
 
Nr 2(992) (2021) Zaangażowanie jako warunek dobrostanu pracowników Streszczenie   PDF
Hanna Kinowska
 
Nr 8(944) (2015) Zaangażowanie organizacyjne pracowników jako źródło uczestnictwa w organizacji Streszczenie   PDF
Małgorzata Adamska-Chudzińska
 
676 - 700 z 775 elementów << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >>