Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 3(993) (2021) Zaangażowanie organizacyjne w instytucjach edukacyjnych – wyniki badań empirycznych Streszczenie   PDF
Anna Wziątek-Staśko, Izabela Michalik
 
Nr 12(972) (2017) Zaangażowanie w pracę w perspektywie psychologii pozytywnej Streszczenie   PDF
Mariusz Makowski
 
Nr 918 (2013) Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań Streszczenie   PDF
Jarosław Świda
 
Nr 1(973) (2018) Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – stan i perspektywy Streszczenie   PDF
Katarzyna Owsiak
 
Nr 12(936) (2014) Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru Streszczenie   PDF
Halina Guzik, Wojciech Strzelczyk
 
Nr 2(926) (2014) Zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego działaniami w cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego Streszczenie   PDF
Magdalena Frańczuk
 
Nr 12(948) (2015) Zakopiańskie dziedzictwo architektoniczne przełomu XIX i XX wieku jako potencjał rozwoju funkcji turystycznej Streszczenie   PDF
Dominika Hołuj
 
Nr 3(927) (2014) Zalecenia żywieniowe i formy ich upowszechniania Streszczenie   PDF
Ewa Pyrzyńska
 
Nr 2(974) (2018) Zależność kosztu kapitału jednostek gospodarczych od czynników o charakterze instytucjonalnym Streszczenie   PDF
Dorota Kędzior, Marcin Kędzior
 
Nr 7(931) (2014) Żandarmeria Wojskowa – oddziały służące zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce i Unii Europejskiej Streszczenie   PDF
Dominika Karwoth-Zielińska
 
Nr 912 (2013) Zanieczyszczenia zbiorników wodnych bakterią Pseudomonas aeruginosa na obszarze Krakowa Streszczenie   PDF
Anna Gacek, Przemysław Szopa, Jacek Czerniak
 
Nr 10(946) (2015) Zarządzanie konfliktem w organizacji działającej w międzynarodowym otoczeniu – wpływ kultury narodowej Streszczenie   PDF
Jerzy Schroeder
 
Nr 8(944) (2015) Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników Streszczenie   PDF
Lech Górniak
 
Nr 920 (2013) Zarządzanie ryzykiem i jego dywersyfikacja w świetle teorii finansów behawioralnych a model Neumanna-Morgensterna Streszczenie   PDF
Jacek Pera
 
Nr 919 (2013) Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych Streszczenie   PDF
Ewa W. Babuśka
 
Nr 1(949) (2016) Zarządzanie ryzykiem w systemach intelligent manufacturing z zastosowaniem analizy bayesowskiej Streszczenie   PDF
Marcin Miczka
 
Nr 1(985) (2020) Zarządzanie zyskiem w przemysłowych spółkach publicznych ukaranych przez Komisję Nadzoru Finansowego za nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wytycznych MSR/MSSF Streszczenie   PDF
Michał Comporek
 
Nr 901 (2013) Zasady i struktura islamskiego systemu finansowego w świetle rozwiązań stosowanych w świecie zachodnim Streszczenie   PDF
Piotr Karaś, Tomasz Kutrzeba
 
Nr 918 (2013) Zasady zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach - studium przypadków Streszczenie   PDF
Paweł Nowicki, Piotr Kafel, Tadeusz Sikora
 
Nr 10(934) (2014) Zasady ładu korporacyjnego dla banków Streszczenie   PDF
Monika Marcinkowska
 
Nr 5(941) (2015) Zastosowanie analizy blokowej w badaniu struktury polskich przedsiębiorstw Streszczenie   PDF
Magdalena Okupniak
 
Nr 920 (2013) Zastosowanie analizy spektralnej do weryfikacji hipotezy o rozłączeniu się gospodarek rozwiniętych i wschodzących Streszczenie   PDF
Zbigniew Stańczyk, Joanna Wyrobek
 
Nr 3(939) (2015) Zastosowanie analizy wartości w monitorowaniu kontraktowanych usług społecznych Streszczenie   PDF
Marek Ćwiklicki
 
Nr 7(967) (2017) Zastosowanie gier symulacyjnych w kształceniu w zakresie współczesnych koncepcji zarządzania Streszczenie   PDF
Maciej Walczak
 
Nr 10(934) (2014) Zastosowanie kowenantów finansowych w bankowości korporacyjnej Streszczenie   PDF
Paweł Niedziółka
 
701 - 725 z 775 elementów << < 24 25 26 27 28 29 30 31 > >>