Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 923 (2013) Aproksymacja modelu regresji logistycznej Firtha za pomocą ważenia obserwacji Streszczenie   PDF
Kamil Fijorek
 
Nr 2(992) (2021) Automatyzacja i robotyzacja jako wyzwanie dla rynku pracy Streszczenie   PDF
Bartłomiej Zinczuk
 
Nr 6(954) (2016) Badania naukowe w zarządzaniu strategicznym - refleksje nad wielowymiarowością konstruktów, pluralizmem metod i badaniami wielopoziomowymi Streszczenie   PDF
Katarzyna Piórkowska
 
Nr 1(949) (2016) Badanie aktywności deweloperów na polskim rynku mieszkaniowym z wykorzystaniem metody analogii czasowo-przestrzennych Streszczenie   PDF
Iwona Foryś, Barbara Batóg
 
Nr 6(930) (2014) Badanie efektywności inwestycji w złoto za pomocą metody TRB Streszczenie   PDF
Marcin Salamaga, Krzysztof Sala
 
Nr 7(943) (2015) Badanie egzogeniczności zmiennych stosowanych w modelowaniu handlu zagranicznego na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej Streszczenie   PDF
Marcin Salamaga
 
Nr 904 (2013) Badanie konkurencyjności polskiego eksportu z wykorzystaniem skorygowanego wskaźnika przewagi komparatywnej Streszczenie   PDF
Marcin Salamaga
 
Nr 3(951) (2016) Badanie wpływu metody estymacji teoretycznych modeli rozkładu dochodów na jakość aproksymacji rozkładu dochodów mieszkańców Krakowa Streszczenie   PDF
Marcin Salamaga
 
Nr 904 (2013) Badanie występowania transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Streszczenie   PDF
Marcin Stanisław Niedużak
 
Nr 919 (2013) Badanie zależności między eksportem a rentownością przedsiębiorstw na przykładzie spółek produkcyjnych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2003-2010 Streszczenie   PDF
Joanna Wyrobek
 
Nr 4(928) (2014) Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami walutowymi Streszczenie   PDF
Eliza Buszkowska
 
Nr 5(953) (2016) Behawioralne podejście do funkcjonowania przedsiębiorstw Streszczenie   PDF
Adrian Solek
 
Nr 5(977) (2018) Between Monologue and Dialogue in Social Life – the Philosophies of Martin Buber and Józef Tischner Streszczenie   PDF (English)
Inga Mizdrak
 
Nr 10(946) (2015) Bezpieczeństwo żywnościowe a polityka handlowa krajów rozwijających się Streszczenie   PDF
Agnieszka Hajdukiewicz
 
Nr 2(950) (2016) Bogaci i biedni na rynku kredytowym w Polsce. Analiza porównawcza dla lat 2000–2013 Streszczenie   PDF
Agnieszka Wałęga, Grzegorz Wałęga
 
Nr 2(986) (2020) Boundaryless Career: Research Perspectives Streszczenie   PDF (English)
Izabela Bednarska-Wnuk
 
Nr 1(937) (2015) Brak arbitrażu na rynkach z proporcjonalnymi kosztami transakcji Streszczenie   PDF
Agnieszka Rygiel
 
Nr 3(939) (2015) Budowanie wartości w sieciach organizacyjnych Streszczenie   PDF
Beata Barczak
 
Nr 1(973) (2018) Budżetowanie jako element planowania w przedsiębiorstwie Streszczenie   PDF
Renata Żaba-Nieroda
 
Nr 2(1000) (2023) Burnout and Ways of Preventing It: A Qualitative Analysis Streszczenie   PDF (English)
Sylwia Michalak, Iwona Olejnik
 
Nr 7(931) (2014) Cele społeczne w procesach miejskich przemian. Przykład Prądnika Czerwonego w Krakowie Streszczenie   PDF
Anna Karwińska
 
Nr 3(963) (2017) Centra i peryferie jako rama analityczna i pojęciowa Streszczenie   PDF
Katarzyna Kwarcińska
 
Nr 3(975) (2018) Ceny ziemi rolnej w Polsce na tle Unii Europejskiej Streszczenie   PDF
Krzysztof Firlej, Sebastian Kubala
 
Nr 5(977) (2018) Challenges in Cross-border E-commerce in the European Union Streszczenie   PDF (English)
Zoran Kalinić, Vladimir Ranković, Ljubina Kalinić
 
Nr 9(969) (2017) Changes in a Company’s Current Dividend Level and Their Impact on Future Profits – Theory and Practice Streszczenie   PDF (English)
Andrzej Zyguła
 
51 - 75 z 811 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>