Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 904 (2013) Badanie konkurencyjności polskiego eksportu z wykorzystaniem skorygowanego wskaźnika przewagi komparatywnej Streszczenie   PDF
Marcin Salamaga
 
Nr 3(951) (2016) Badanie wpływu metody estymacji teoretycznych modeli rozkładu dochodów na jakość aproksymacji rozkładu dochodów mieszkańców Krakowa Streszczenie   PDF
Marcin Salamaga
 
Nr 904 (2013) Badanie występowania transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Streszczenie   PDF
Marcin Stanisław Niedużak
 
Nr 919 (2013) Badanie zależności między eksportem a rentownością przedsiębiorstw na przykładzie spółek produkcyjnych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2003-2010 Streszczenie   PDF
Joanna Wyrobek
 
Nr 4(928) (2014) Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami walutowymi Streszczenie   PDF
Eliza Buszkowska
 
Nr 5(953) (2016) Behawioralne podejście do funkcjonowania przedsiębiorstw Streszczenie   PDF
Adrian Solek
 
Nr 5(977) (2018) Between Monologue and Dialogue in Social Life – the Philosophies of Martin Buber and Józef Tischner Streszczenie   PDF (English)
Inga Mizdrak
 
Nr 10(946) (2015) Bezpieczeństwo żywnościowe a polityka handlowa krajów rozwijających się Streszczenie   PDF
Agnieszka Hajdukiewicz
 
Nr 2(950) (2016) Bogaci i biedni na rynku kredytowym w Polsce. Analiza porównawcza dla lat 2000–2013 Streszczenie   PDF
Agnieszka Wałęga, Grzegorz Wałęga
 
Nr 2(986) (2020) Boundaryless Career: Research Perspectives Streszczenie   PDF (English)
Izabela Bednarska-Wnuk
 
Nr 1(937) (2015) Brak arbitrażu na rynkach z proporcjonalnymi kosztami transakcji Streszczenie   PDF
Agnieszka Rygiel
 
Nr 3(939) (2015) Budowanie wartości w sieciach organizacyjnych Streszczenie   PDF
Beata Barczak
 
Nr 1(973) (2018) Budżetowanie jako element planowania w przedsiębiorstwie Streszczenie   PDF
Renata Żaba-Nieroda
 
Nr 7(931) (2014) Cele społeczne w procesach miejskich przemian. Przykład Prądnika Czerwonego w Krakowie Streszczenie   PDF
Anna Karwińska
 
Nr 3(963) (2017) Centra i peryferie jako rama analityczna i pojęciowa Streszczenie   PDF
Katarzyna Kwarcińska
 
Nr 3(975) (2018) Ceny ziemi rolnej w Polsce na tle Unii Europejskiej Streszczenie   PDF
Krzysztof Firlej, Sebastian Kubala
 
Nr 5(977) (2018) Challenges in Cross-border E-commerce in the European Union Streszczenie   PDF (English)
Zoran Kalinić, Vladimir Ranković, Ljubina Kalinić
 
Nr 9(969) (2017) Changes in a Company’s Current Dividend Level and Their Impact on Future Profits – Theory and Practice Streszczenie   PDF (English)
Andrzej Zyguła
 
Nr 4(940) (2015) Changing Production on the Market with Continuum Traders Streszczenie   PDF (English)
Agnieszka Lipieta
 
Nr 921 (2013) Charakter prawny zarządzeń starosty i marszałka województwa Streszczenie   PDF
Monika Chlipała
 
Nr 902 (2013) Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka w działalności gospodarczej Streszczenie   PDF
Michał Thlon
 
Nr 12(972) (2017) Charakterystyka umów dotyczących poziomu usług oraz kluczowych wskaźników efektywności w praktyce outsourcingu procesów rachunkowości Streszczenie   PDF
Katarzyna Świetla
 
Nr 10(934) (2014) Charakterystyki rynków lokalnych a decyzje banków dotyczące sieci placówek Streszczenie   PDF
Krzysztof Jackowicz, Oskar Kowalewski, Łukasz Kozłowski
 
Nr 11(947) (2015) Classification of EU Countries according to Selected Indicators from the Field of Business Demography Using Self-organising Maps Streszczenie   PDF (English)
Mária Vojtková, Eva Sodomová
 
Nr 4(940) (2015) Co-movement of Commodity Prices - Results from Dynamic Time Warping Classification Streszczenie   PDF (English)
Sławomir Śmiech
 
51 - 75 z 784 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>