Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 901 (2013) Zasady i struktura islamskiego systemu finansowego w świetle rozwiązań stosowanych w świecie zachodnim Streszczenie   PDF
Piotr Karaś, Tomasz Kutrzeba
 
Nr 918 (2013) Zasady zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach - studium przypadków Streszczenie   PDF
Paweł Nowicki, Piotr Kafel, Tadeusz Sikora
 
Nr 10(934) (2014) Zasady ładu korporacyjnego dla banków Streszczenie   PDF
Monika Marcinkowska
 
Nr 5(941) (2015) Zastosowanie analizy blokowej w badaniu struktury polskich przedsiębiorstw Streszczenie   PDF
Magdalena Okupniak
 
Nr 920 (2013) Zastosowanie analizy spektralnej do weryfikacji hipotezy o rozłączeniu się gospodarek rozwiniętych i wschodzących Streszczenie   PDF
Zbigniew Stańczyk, Joanna Wyrobek
 
Nr 3(939) (2015) Zastosowanie analizy wartości w monitorowaniu kontraktowanych usług społecznych Streszczenie   PDF
Marek Ćwiklicki
 
Nr 7(967) (2017) Zastosowanie gier symulacyjnych w kształceniu w zakresie współczesnych koncepcji zarządzania Streszczenie   PDF
Maciej Walczak
 
Nr 10(934) (2014) Zastosowanie kowenantów finansowych w bankowości korporacyjnej Streszczenie   PDF
Paweł Niedziółka
 
Nr 12(972) (2017) Zastosowanie mapowania strumienia wartości w usługach hotelarskich Streszczenie   PDF
Tomasz Schroeder
 
Nr 917 (2013) Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych Streszczenie   PDF
Anna Staszel
 
Nr 7(955) (2016) Zastosowanie metody participatory action research w diagnozowaniu organizacji pozarządowych Streszczenie   PDF
Tomasz Kafel
 
Nr 907 (2013) Zastosowanie modelu trzyczynnikowego w inwestowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Streszczenie   PDF
Bartłomiej Schmidt
 
Nr 6(942) (2015) Zastosowanie modelu VECM do badania długookresowej zależności pomiędzy eksportem i wzorcem przewag komparatywnych w Polsce Streszczenie   PDF
Marcin Salamaga
 
Nr 6(984) (2019) Zastosowanie nieradialnego modelu SBM z ograniczeniami wag do pomiaru efektywności dydaktycznej w szkolnictwie wyższym Streszczenie   PDF
Łukasz Brzezicki, Anna Ćwiąkała-Małys
 
Nr 913 (2013) Zastosowanie obligacji zamiennych do obniżania kosztu kapitału w przedsiębiorstwie na podstawie analizy wybranych instrumentów notowanych na rynku Catalyst Streszczenie   PDF
Anna Rybka
 
Nr 5(977) (2018) Zastosowanie podejścia sieciowego w zarządzaniu portfelem projektów Streszczenie   PDF
Beata Barczak
 
Nr 924 (2013) Zastosowanie pomiarów dwuwidmowych barwy w towaroznawstwie Streszczenie   PDF
Przemysław Szopa, Jacek Czerniak, Anna Gacek
 
Nr 923 (2013) Zastosowanie programowania zero-jedynkowego w harmonogramowaniu czynności projektu Streszczenie   PDF
Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska
 
Nr 4(928) (2014) Zastosowanie programu Mplus w modelowaniu ukrytych przejść w segmentacji rynku Streszczenie   PDF
Adam Sagan
 
Nr 6(978) (2018) Zastosowanie rachunku kosztów działań na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Streszczenie   PDF
Katarzyna Mokrzycka
 
Nr 909 (2013) Zastosowanie rozmytych metod porządkowania liniowego w ustalaniu hierarchii ważności cech usługi związanych z jakością Streszczenie   PDF
Bartłomiej Jefmański
 
Nr 3(975) (2018) Zastosowanie taksonomii do aktualizacji wartości zabezpieczenia hipotecznego nieruchomości mieszkaniowych w bankach na przykładzie Wrocławia Streszczenie   PDF
Magdalena Bywalec, Anita Makowska
 
Nr 6(990) (2020) Zastosowanie wykresu yamazumi w analizie wartości dodanej procesu pracy Streszczenie   PDF
Łukasz Wacławik
 
Nr 2(974) (2018) Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych Streszczenie   PDF
Bartłomiej Wrona, Halina Rechul, Małgorzata Szulc
 
Nr 5(965) (2017) Zbieżność stochastyczna ciągów wektorów losowych Streszczenie   PDF
Jan Tatar
 
726 - 750 z 784 elementów << < 25 26 27 28 29 30 31 32 > >>