Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 11(935) (2014) Zewnątrzmiejska dostępność komunikacyjna w kontekście budowania atrakcyjności lokalizacyjnej metropolii w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego Streszczenie   PDF
Michał Kudłacz
 
Nr 9(945) (2015) Zgodność poziomu produktywności pracy jako warunek jednoczenia państw w unii walutowej Streszczenie   PDF
Anna Jonkisz-Zacny
 
Nr 905 (2013) Zintegrowany program działań marketingowych miasta na rynku turystycznym Streszczenie   PDF
Iryna Manczak
 
Nr 2(926) (2014) Zlecanie wykonywania zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Streszczenie   PDF
Ambroży Mituś
 
Nr 901 (2013) Zmiana wyceny składników bilansowych na przykładzie MSR 41 „Rolnictwo" Streszczenie   PDF
Konrad Grabiński
 
Nr 912 (2013) Zmiany jakościowe wybranych olejów roślinnych przechowywanych w warunkach chłodniczych Streszczenie   PDF
Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka
 
Nr 1(937) (2015) Zmiany regulacyjne a rozwój pochodnych instrumentów kredytowych na polskim rynku finansowym Streszczenie   PDF
Aleksandra Jurkowska
 
Nr 2(938) (2015) Zmiany siły powiązań i zmienności indeksów giełd światowych Streszczenie   PDF
Ryszard Węgrzyn
 
Nr 924 (2013) Zmiany udziału defektów sieci krystalicznej dla austenitycznej stali nierdzewnej Streszczenie   PDF
Maciej Sarnek
 
Nr 1(973) (2018) Zmiany w finansowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce Streszczenie   PDF
Małgorzata Kożuch
 
Nr 1(973) (2018) Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego Streszczenie   PDF
Piotr P. Małecki, Agnieszka Thier
 
Nr 6(978) (2018) Zmiany w ustawie o rachunkowości - wybrane zagadnienia dotyczące sprawozdawczości finansowej oraz próba oceny wywiązywania się podmiotów z nowego obowiązku sprawozdawczego Streszczenie   PDF
Magdalena Łojewska
 
Nr 3(951) (2016) Zmiany wydajności pracy i kosztów pracy w Polsce a konkurencyjność gospodarki Polski Streszczenie   PDF
Joanna Wyrobek
 
Nr 906 (2013) Zmiany zawartości wybranych kwasów tłuszczowych mleka owczego w zależności od miesiąca laktacji Streszczenie   PDF
Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz
 
Nr 4(976) (2018) Znaczenie członkostwa w lokalnych organizacjach turystycznych dla budowania współpracy dwustronnej Streszczenie   PDF
Katarzyna Czernek-Marszałek
 
Nr 1(925) (2014) Znaczenie dokumentów planistycznych w zagospodarowaniu przestrzeni Krakowa Streszczenie   PDF
Monika Musiał-Malagó, Artur Hołuj
 
Nr 2(992) (2021) Znaczenie i dynamika efektuacji w działaniach zespołów projektowych IT Streszczenie   PDF
Beata Krawczyk-Bryłka
 
Nr 3(981) (2019) Znaczenie kursu walutowego i ryzyka kursowego dla eksporterów wyrobów przemysłu przetwórczego w świetle badań ankietowych IBRKK Streszczenie   PDF
Krzysztof Marczewski
 
Nr 2(962) (2017) Znaczenie nierówności dochodowych dla inwestycji w kapitał ludzki w latach 1970–2012 Streszczenie   PDF
Jakub Bartak, Łukasz Jabłoński
 
Nr 12(972) (2017) Znaczenie poczucia wpływu na organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników Streszczenie   PDF
Małgorzata Adamska-Chudzińska, Justyna Pawlak
 
Nr 2(992) (2021) Znaczenie przedsiębiorczości strategicznej w rozwijaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw – perspektywa zwinności Streszczenie   PDF
Maja Sajdak
 
Nr 1(973) (2018) Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Streszczenie   PDF
Piotr Sołtyk
 
Nr 1(973) (2018) Źródła finansowania rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego Streszczenie   PDF
Marzena Piszczek
 
Nr 9(945) (2015) Źródła przewagi konkurencyjnej małej gospodarki otwartej w dobie powiązań globalnych – Singapur w latach 2007–2012 Streszczenie   PDF
Małgorzata Żmuda
 
Nr 3(997) (2022) Zrównoważony rozwój produktu kosmetycznego Streszczenie   PDF
Jerzy Żuchowski, Magdalena Paździor
 
751 - 775 z 784 elementów << < 26 27 28 29 30 31 32 > >>