Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 4(964) (2017) Czynniki determinujące prawdopodobieństwo ujawnienia się wybranych dysfunkcji w zarządzaniu personelem Streszczenie   PDF
Marek Kunasz
 
Nr 10(934) (2014) Czynniki kształtujące kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Streszczenie   PDF
Katarzyna Mikołajczyk
 
Nr 2(938) (2015) Czynniki kształtujące popyt na pieniądz wirtualny na przykładzie bitcoina Streszczenie   PDF
Robert Poskart
 
Nr 2(974) (2018) Definicje i klasyfikacje kategorii ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi Streszczenie   PDF
Danuta Krzywda
 
Nr 920 (2013) Definicyjne i metodyczne problemy rentowności Streszczenie   PDF
Konrad Stępień
 
Nr 6(978) (2018) Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni jako wzmocnienie etosu akademickiego Streszczenie   PDF
Wioleta Gałat
 
Nr 8(932) (2014) Demografia fiskalna. Optymalny demograficznie system podatkowy Streszczenie   PDF
Artur Walasik
 
Nr 12(960) (2016) Demograficzne uwarunkowania wydłużania aktywności zawodowej Streszczenie   PDF
Małgorzata Król
 
Nr 2(938) (2015) Derywaty ubezpieczeniowe w zarządzaniu ryzykiem - perspektywa przedsiębiorstwa Streszczenie   PDF
Monika Wieczorek-Kosmala, Joanna Błach, Anna Doś, Maria Gorczyńska
 
Nr 10(934) (2014) Determinanty efektywności banków spółdzielczych w Polsce w latach 2005–2012 Streszczenie   PDF
Sławomir Juszczyk, Rafał Balina, Olaf Kowalski
 
Nr 3(975) (2018) Determinanty i skutki wahań koniunkturalnych na współczesnym rynku nieruchomości mieszkaniowych Streszczenie   PDF
Gabriel Główka
 
Nr 1(937) (2015) Determinanty rozwoju rynku emisji pierwotnych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Streszczenie   PDF
Elżbieta Ostrowska, Marta Deryło
 
Nr 9(945) (2015) Dewaluacja fiskalna jako narzędzie polityki gospodarczej Streszczenie   PDF
Krzysztof Marczewski
 
Nr 906 (2013) Dieta wegetariańska w świetle zasad prawidłowego odżywiania - postawy i zachowania wegetarian w Polsce Streszczenie   PDF
Ewa Pyrzyńska
 
Nr 11(971) (2017) Dobór modelu a obciążenie szacunku na przykładzie estymatora GREG w badaniu małych przedsiębiorstw Streszczenie   PDF
Grażyna Dehnel
 
Nr 8(944) (2015) Dobór technik prowadzenia negocjacji Streszczenie   PDF
Andrzej Kozina
 
Nr 12(948) (2015) Dobrobyt – ujęcie teoretyczne i pomiar Streszczenie   PDF
Gabriela Wronowska
 
Nr 9(933) (2014) Does Authentic Leadership Depend on National Culture? Streszczenie   PDF (English)
Joanna Furmańczyk
 
Nr 7(943) (2015) Domestic and External Demand Shocks in Ukraine Streszczenie   PDF (English)
Roman Kopych, Iryna Bardyn
 
Nr 904 (2013) Domknięcie i stabilność Bondy'ego-Chvátala grafów zwykłych - idee, formalizacje, uzupełnienia Streszczenie   PDF
Paweł Najman
 
Nr 11(959) (2016) Doskonalenie procesów w administracji publicznej z zastosowaniem lean government Streszczenie   PDF
Maciej Walczak
 
Nr 4(976) (2018) Doświadczenie jako przedmiot wymiany rynkowej – refleksje teoretyczne i metodologiczne na przykładzie turystyki sportowej Streszczenie   PDF
Bartosz Szczechowicz
 
Nr 4(952) (2016) Dwa oblicza emancypacji podmiotu Streszczenie   PDF
Piotr Augustyniak
 
Nr 5(965) (2017) Dwuwymiarowe zmienne licznikowe – bayesowskie modelowanie selekcji próby Streszczenie   PDF
Jacek Osiewalski, Jerzy Marzec
 
Nr 6(978) (2018) Dyfuzja wiedzy w warunkach przedsiębiorstwa komunalnego – studium przypadku Streszczenie   PDF
Anna Pietruszka-Ortyl, Magdalena Prorok
 
76 - 100 z 657 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>