Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 5(989) (2020) Digitalisation of the Economy as a Factor in Increasing State Competitiveness Streszczenie   PDF (English)
Nazar Podolchak, Olena Bilyk, Mariia Khim
 
Nr 11(971) (2017) Dobór modelu a obciążenie szacunku na przykładzie estymatora GREG w badaniu małych przedsiębiorstw Streszczenie   PDF
Grażyna Dehnel
 
Nr 8(944) (2015) Dobór technik prowadzenia negocjacji Streszczenie   PDF
Andrzej Kozina
 
Nr 12(948) (2015) Dobrobyt – ujęcie teoretyczne i pomiar Streszczenie   PDF
Gabriela Wronowska
 
Nr 9(933) (2014) Does Authentic Leadership Depend on National Culture? Streszczenie   PDF (English)
Joanna Furmańczyk
 
Nr 7(943) (2015) Domestic and External Demand Shocks in Ukraine Streszczenie   PDF (English)
Roman Kopych, Iryna Bardyn
 
Nr 904 (2013) Domknięcie i stabilność Bondy'ego-Chvátala grafów zwykłych - idee, formalizacje, uzupełnienia Streszczenie   PDF
Paweł Najman
 
Nr 11(959) (2016) Doskonalenie procesów w administracji publicznej z zastosowaniem lean government Streszczenie   PDF
Maciej Walczak
 
Nr 4(976) (2018) Doświadczenie jako przedmiot wymiany rynkowej – refleksje teoretyczne i metodologiczne na przykładzie turystyki sportowej Streszczenie   PDF
Bartosz Szczechowicz
 
Nr 4(952) (2016) Dwa oblicza emancypacji podmiotu Streszczenie   PDF
Piotr Augustyniak
 
Nr 5(965) (2017) Dwuwymiarowe zmienne licznikowe – bayesowskie modelowanie selekcji próby Streszczenie   PDF
Jacek Osiewalski, Jerzy Marzec
 
Nr 6(978) (2018) Dyfuzja wiedzy w warunkach przedsiębiorstwa komunalnego – studium przypadku Streszczenie   PDF
Anna Pietruszka-Ortyl, Magdalena Prorok
 
Nr 2(938) (2015) Dylematy banków centralnych wobec polityki luzowania ilościowego Streszczenie   PDF
Irena Pyka
 
Nr 8(932) (2014) Dylematy dotyczące polityki fiskalnej w latach 1995–2012 na przykładzie transformujących się krajów Europy Środkowej Streszczenie   PDF
Marta Postula
 
Nr 5(983) (2019) Dylematy pomiaru efektywności organizacji Streszczenie   PDF
Anna Chwiłkowska-Kubala
 
Nr 3(997) (2022) Dylematy ujęcia ujemnej wartości godziwej aktywów netto zorganizowanej części przedsiębiorstwa przy połączeniu jednostek według polskich przepisów rachunkowości Streszczenie   PDF
Dariusz Wędzki
 
Nr 4(928) (2014) Dynamika innowacyjności regionów Unii Europejskiej w latach 1999–2008 Streszczenie   PDF
Małgorzata Markowska
 
Nr 7(955) (2016) Dysfunkcje kultury organizacyjnej przedsiębiorstw – wyniki badań Streszczenie   PDF
Anna Pietruszka-Ortyl
 
Nr 10(958) (2016) Dywidenda emocjonalna z inwestycji alternatywnych na przykładzie win francuskich Streszczenie   PDF
Marcin Czupryna, Paweł Oleksy
 
Nr 2(938) (2015) Dywidendy w spółkach notowanych na rynku NewConnect Streszczenie   PDF
Jacek Uchman
 
Nr 914 (2013) Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Streszczenie   PDF
Maria Urbaniec
 
Nr 6(930) (2014) Działalność innowacyjna przedsiębiorstw województwa lubelskiego – wyniki badań Streszczenie   PDF
Michał Thlon
 
Nr 924 (2013) Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora Andrzeja Gajewskiego Szczegóły   PDF
Stanisław Hornik
 
Nr 3(927) (2014) Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesor Zofii Cichoń Szczegóły   PDF
Władysław Kędzior
 
Nr 902 (2013) Działania deregulujące rynek pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej - stosowanie wybranych elastycznych form zatrudnienia Streszczenie   PDF
Bogusława Puzio-Wacławik
 
101 - 125 z 784 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>