Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 2(938) (2015) Dylematy banków centralnych wobec polityki luzowania ilościowego Streszczenie   PDF
Irena Pyka
 
Nr 8(932) (2014) Dylematy dotyczące polityki fiskalnej w latach 1995–2012 na przykładzie transformujących się krajów Europy Środkowej Streszczenie   PDF
Marta Postula
 
Nr 4(928) (2014) Dynamika innowacyjności regionów Unii Europejskiej w latach 1999–2008 Streszczenie   PDF
Małgorzata Markowska
 
Nr 7(955) (2016) Dysfunkcje kultury organizacyjnej przedsiębiorstw – wyniki badań Streszczenie   PDF
Anna Pietruszka-Ortyl
 
Nr 10(958) (2016) Dywidenda emocjonalna z inwestycji alternatywnych na przykładzie win francuskich Streszczenie   PDF
Marcin Czupryna, Paweł Oleksy
 
Nr 2(938) (2015) Dywidendy w spółkach notowanych na rynku NewConnect Streszczenie   PDF
Jacek Uchman
 
Nr 914 (2013) Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Streszczenie   PDF
Maria Urbaniec
 
Nr 6(930) (2014) Działalność innowacyjna przedsiębiorstw województwa lubelskiego – wyniki badań Streszczenie   PDF
Michał Thlon
 
Nr 924 (2013) Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora Andrzeja Gajewskiego Szczegóły   PDF
Stanisław Hornik
 
Nr 3(927) (2014) Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesor Zofii Cichoń Szczegóły   PDF
Władysław Kędzior
 
Nr 902 (2013) Działania deregulujące rynek pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej - stosowanie wybranych elastycznych form zatrudnienia Streszczenie   PDF
Bogusława Puzio-Wacławik
 
Nr 2(980) (2019) Dziedzictwo kulturowe a idea uczenia się przez całe życie. Wybrane doświadczenia krajów europejskich Streszczenie   PDF
Dominika Hołuj
 
Nr 2(962) (2017) Dzietność a aktywność zawodowa kobiet w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2014 Streszczenie   PDF
Magdalena Rękas
 
Nr 8(932) (2014) Dług publiczny jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego krajów na świecie Streszczenie   PDF
Tomasz Siudek
 
Nr 3(981) (2019) Efekty makroekonomiczne polityki fiskalnej i monetarnej w gospodarkach Europy Środkowej i Wschodniej Streszczenie   PDF
Viktor Shevchuk, Roman Kopych, Mariana Holynska
 
Nr 11(971) (2017) Ekonometryczna analiza produktywności kapitału w krajach Unii Europejskiej Streszczenie   PDF
Jacek Batóg, Krzysztof Dmytrów
 
Nr 1(949) (2016) Ekonometryczna analiza wpływu kryzysu gospodarczego na zadłużenie publiczne w krajach Unii Europejskiej Streszczenie   PDF
Jacek Batóg
 
Nr 8(932) (2014) Ekonometryczny model deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych Streszczenie   PDF
Jarosław Mielcarek
 
Nr 4(976) (2018) Ekonomia doświadczeń w kształtowaniu konkurencyjności regionów turystycznych Streszczenie   PDF
Piotr Gryszel
 
Nr 12(936) (2014) Ekonomiczna wartość obszarów chronionych. Zarys problematyki i metodyka badań Streszczenie   PDF
Bernadetta Zawilińska
 
Nr 12(936) (2014) Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Zarys problemu Streszczenie   PDF
Tadeusz Kudłacz
 
Nr 913 (2013) Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną Streszczenie   PDF
Halina Guzik, Barbara Ostrowska
 
Nr 12(936) (2014) Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej Streszczenie   PDF
Piotr Lityński
 
Nr 1(973) (2018) Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006–2015 Streszczenie   PDF
Dominika Choroś-Mrozowska, David Clowes
 
Nr 5(929) (2014) Ekonomiczno-prawna konstrukcja małżeństwa i rozwodu Streszczenie   PDF
Magdalena Frańczuk
 
101 - 125 z 671 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>