Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 2(986) (2020) Działania dostosowawcze w ramach polityki monetarnej oddziałujące na polską gospodarkę narodową w początkowym etapie nowego kryzysu gospodarczego w 2020 roku Streszczenie   PDF
Paweł Storz
 
Nr 2(980) (2019) Dziedzictwo kulturowe a idea uczenia się przez całe życie. Wybrane doświadczenia krajów europejskich Streszczenie   PDF
Dominika Hołuj
 
Nr 2(962) (2017) Dzietność a aktywność zawodowa kobiet w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2014 Streszczenie   PDF
Magdalena Rękas
 
Nr 8(932) (2014) Dług publiczny jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego krajów na świecie Streszczenie   PDF
Tomasz Siudek
 
Nr 3(981) (2019) Efekty makroekonomiczne polityki fiskalnej i monetarnej w gospodarkach Europy Środkowej i Wschodniej Streszczenie   PDF
Viktor Shevchuk, Roman Kopych, Mariana Holynska
 
Nr 5(989) (2020) Efektywność edukacyjna małopolskich liceów – analiza porównawcza Streszczenie   PDF
Jacek Osiewalski, Artur Prędki, Grzegorz Szulik
 
Nr 11(971) (2017) Ekonometryczna analiza produktywności kapitału w krajach Unii Europejskiej Streszczenie   PDF
Jacek Batóg, Krzysztof Dmytrów
 
Nr 1(949) (2016) Ekonometryczna analiza wpływu kryzysu gospodarczego na zadłużenie publiczne w krajach Unii Europejskiej Streszczenie   PDF
Jacek Batóg
 
Nr 8(932) (2014) Ekonometryczny model deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych Streszczenie   PDF
Jarosław Mielcarek
 
Nr 4(976) (2018) Ekonomia doświadczeń w kształtowaniu konkurencyjności regionów turystycznych Streszczenie   PDF
Piotr Gryszel
 
Nr 12(936) (2014) Ekonomiczna wartość obszarów chronionych. Zarys problematyki i metodyka badań Streszczenie   PDF
Bernadetta Zawilińska
 
Nr 12(936) (2014) Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Zarys problemu Streszczenie   PDF
Tadeusz Kudłacz
 
Nr 913 (2013) Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną Streszczenie   PDF
Halina Guzik, Barbara Ostrowska
 
Nr 12(936) (2014) Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej Streszczenie   PDF
Piotr Lityński
 
Nr 1(973) (2018) Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006–2015 Streszczenie   PDF
Dominika Choroś-Mrozowska, David Clowes
 
Nr 5(929) (2014) Ekonomiczno-prawna konstrukcja małżeństwa i rozwodu Streszczenie   PDF
Magdalena Frańczuk
 
Nr 5(929) (2014) Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania efektywności procesów dostosowania struktur samorządowych do zasięgu obszarów funkcjonalnych na przykładzie Krakowa początków XX wieku Streszczenie   PDF
Dominika Hołuj
 
Nr 4(940) (2015) Elastyczność polskiego rynku pracy - analiza dynamiczna Streszczenie   PDF
Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek
 
Nr 5(977) (2018) Elastyczność rynku pracy w Polsce w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych Streszczenie   PDF
Marcin Kawalec
 
Nr 1(991) (2021) Enterprise Credit Position and the Risk of Bankruptcy Streszczenie   PDF (English)
Małgorzata Kowalik
 
Nr 1(937) (2015) Erozyjny wpływ kosztów funduszy inwestycyjnych na wartość kapitału inwestorów w Polsce na tle wybranych krajów europejskich Streszczenie   PDF
Paweł Oleksy
 
Nr 904 (2013) Estymowane modele równowagi ogólnej: zastosowanie metody dekompozycji funkcji do oceny zależności między parametrami postaci strukturalnej i zredukowanej Streszczenie   PDF
Renata Wróbel-Rotter
 
Nr 7(967) (2017) Ethical Packaging – a Preliminary Study Streszczenie   PDF (English)
Aleksandra Kowalska
 
Nr 2(962) (2017) Etyka międzynarodowa a odpowiedzialność za ochronę Streszczenie   PDF
Danuta Kabat-Rudnicka
 
Nr 9(945) (2015) EU factor jako determinanta napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech i Węgier Streszczenie   PDF
Czesława Pilarska, Grzegorz Wałęga
 
126 - 150 z 784 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>