Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 5(929) (2014) Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania efektywności procesów dostosowania struktur samorządowych do zasięgu obszarów funkcjonalnych na przykładzie Krakowa początków XX wieku Streszczenie   PDF
Dominika Hołuj
 
Nr 4(940) (2015) Elastyczność polskiego rynku pracy - analiza dynamiczna Streszczenie   PDF
Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek
 
Nr 5(977) (2018) Elastyczność rynku pracy w Polsce w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych Streszczenie   PDF
Marcin Kawalec
 
Nr 1(937) (2015) Erozyjny wpływ kosztów funduszy inwestycyjnych na wartość kapitału inwestorów w Polsce na tle wybranych krajów europejskich Streszczenie   PDF
Paweł Oleksy
 
Nr 904 (2013) Estymowane modele równowagi ogólnej: zastosowanie metody dekompozycji funkcji do oceny zależności między parametrami postaci strukturalnej i zredukowanej Streszczenie   PDF
Renata Wróbel-Rotter
 
Nr 7(967) (2017) Ethical Packaging – a Preliminary Study Streszczenie   PDF (English)
Aleksandra Kowalska
 
Nr 2(962) (2017) Etyka międzynarodowa a odpowiedzialność za ochronę Streszczenie   PDF
Danuta Kabat-Rudnicka
 
Nr 9(945) (2015) EU factor jako determinanta napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech i Węgier Streszczenie   PDF
Czesława Pilarska, Grzegorz Wałęga
 
Nr 11(935) (2014) European Capital Cities and Their Surroundings – Innovativeness Convergence or Divergence? Streszczenie   PDF (English)
Małgorzata Markowska
 
Nr 905 (2013) Ewolucja controllingu w Polsce i na świecie Streszczenie   PDF
Janusz Nesterak
 
Nr 11(935) (2014) Ewolucja miasta. Od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego Streszczenie   PDF
Iryna Manczak
 
Nr 909 (2013) Ewolucja ram konceptualnych marketingu a zmiany w obszarach, metodach i technikach badawczych Streszczenie   PDF
Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska
 
Nr 901 (2013) Ewolucja rozwiązań rachunkowości jako determinanta rozwoju rynku specjalistycznych usług finansowych Streszczenie   PDF
Katarzyna Świetla
 
Nr 9(933) (2014) Expectations towards Global Organisational Leaders Streszczenie   PDF (English)
Łukasz Haromszeki
 
Nr 1(979) (2019) Extending Means-end Chain Theory by Integrating a Self-concept Approach and Behavioural Perspective Model Streszczenie   PDF (English)
Elena Borgardt
 
Nr 5(929) (2014) Filozoficzne problemy wokół interpersonalnych porównań użyteczności Streszczenie   PDF
Tomasz Kwarciński
 
Nr 901 (2013) Finanse w małżeństwie muzułmańskim i po jego ustaniu. Porównanie z regulacjami prawa polskiego Streszczenie   PDF
Magdalena Frańczuk
 
Nr 907 (2013) Finansowanie inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce Streszczenie   PDF
Ksymena Rosiek
 
Nr 919 (2013) Finansowanie szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych Streszczenie   PDF
Barbara Grabińska
 
Nr 901 (2013) Finansowanie szkolnictwa wyższego w świetle wybranych teorii ekonomicznych Streszczenie   PDF
Barbara Grabińska
 
Nr 901 (2013) Finansowanie zadań publicznych na przykładzie elektroenergetycznej działalności przesyłowej Streszczenie   PDF
Filip Grzegorczyk
 
Nr 5(941) (2015) Flexible Exchange Rates as Shock Absorbers in Central and Eastern Europe Streszczenie   PDF (English)
Viktor Shevchuk
 
Nr 10(970) (2017) Foreign Direct Investment in Ghana – the Political Economy Perspective Streszczenie   PDF (English)
Joseph Yaw Abodakpi
 
Nr 2(974) (2018) Forma prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych a ich użyteczność – przegląd wybranych badań Streszczenie   PDF
Marcin Kędzior, Konrad Grabiński
 
Nr 915 (2013) Formułowanie problemów i celów negocjacji w firmie Streszczenie   PDF
Andrzej Kozina
 
126 - 150 z 671 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>