Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 2(962) (2017) Etyka międzynarodowa a odpowiedzialność za ochronę Streszczenie   PDF
Danuta Kabat-Rudnicka
 
Nr 9(945) (2015) EU factor jako determinanta napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech i Węgier Streszczenie   PDF
Czesława Pilarska, Grzegorz Wałęga
 
Nr 11(935) (2014) European Capital Cities and Their Surroundings – Innovativeness Convergence or Divergence? Streszczenie   PDF (English)
Małgorzata Markowska
 
Nr 905 (2013) Ewolucja controllingu w Polsce i na świecie Streszczenie   PDF
Janusz Nesterak
 
Nr 11(935) (2014) Ewolucja miasta. Od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego Streszczenie   PDF
Iryna Manczak
 
Nr 909 (2013) Ewolucja ram konceptualnych marketingu a zmiany w obszarach, metodach i technikach badawczych Streszczenie   PDF
Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska
 
Nr 901 (2013) Ewolucja rozwiązań rachunkowości jako determinanta rozwoju rynku specjalistycznych usług finansowych Streszczenie   PDF
Katarzyna Świetla
 
Nr 1(995) (2022) Ewolucja trendów i zagrożeń w konsumpcji żywności w świetle celów zrównoważonego rozwoju Streszczenie   PDF
Małgorzata Z. Wiśniewska
 
Nr 9(933) (2014) Expectations towards Global Organisational Leaders Streszczenie   PDF (English)
Łukasz Haromszeki
 
Nr 1(979) (2019) Extending Means-end Chain Theory by Integrating a Self-concept Approach and Behavioural Perspective Model Streszczenie   PDF (English)
Elena Borgardt
 
Nr 5(989) (2020) Female Careers in Italian Universities: The Role of Gender Budgeting to Achieve Equality between Women and Men Streszczenie   PDF (English)
Annunziata Calabrese, Maria Cristina Fede, Valeria Naciti, Nicola Rappazzo
 
Nr 5(929) (2014) Filozoficzne problemy wokół interpersonalnych porównań użyteczności Streszczenie   PDF
Tomasz Kwarciński
 
Nr 901 (2013) Finanse w małżeństwie muzułmańskim i po jego ustaniu. Porównanie z regulacjami prawa polskiego Streszczenie   PDF
Magdalena Frańczuk
 
Nr 907 (2013) Finansowanie inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce Streszczenie   PDF
Ksymena Rosiek
 
Nr 919 (2013) Finansowanie szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych Streszczenie   PDF
Barbara Grabińska
 
Nr 901 (2013) Finansowanie szkolnictwa wyższego w świetle wybranych teorii ekonomicznych Streszczenie   PDF
Barbara Grabińska
 
Nr 901 (2013) Finansowanie zadań publicznych na przykładzie elektroenergetycznej działalności przesyłowej Streszczenie   PDF
Filip Grzegorczyk
 
Nr 5(941) (2015) Flexible Exchange Rates as Shock Absorbers in Central and Eastern Europe Streszczenie   PDF (English)
Viktor Shevchuk
 
Nr 10(970) (2017) Foreign Direct Investment in Ghana – the Political Economy Perspective Streszczenie   PDF (English)
Joseph Yaw Abodakpi
 
Nr 2(974) (2018) Forma prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych a ich użyteczność – przegląd wybranych badań Streszczenie   PDF
Marcin Kędzior, Konrad Grabiński
 
Nr 915 (2013) Formułowanie problemów i celów negocjacji w firmie Streszczenie   PDF
Andrzej Kozina
 
Nr 4(982) (2019) Formuły obliczeniowe w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym według krajowych regulacji prawnych – propozycje zmian Streszczenie   PDF
Barbara Kawa
 
Nr 4(994) (2021) Formy zatrudnienia a stres w pracy – badania porównawcze przeprowadzone wśród pracowników banków w Polsce i w Rosji Streszczenie   PDF
Kinga Zajdler, Jerzy Kaźmierczyk
 
Nr 2(938) (2015) Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera Streszczenie   PDF
Radosław Ślusarczyk
 
Nr 9(933) (2014) From the Editor Streszczenie   PDF (English)
Aleksy Pocztowski
 
151 - 175 z 793 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>