Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 8(968) (2017) Implementation of the Directive 2013/11/EU on Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes – Historical Background and Legal Consequences of a Failure to Transpose the Directive within the Prescribed Time Streszczenie   PDF (English)
Karol Magoń
 
Nr 2(974) (2018) Informacje niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości przedsiębiorstw – definicja, źródła i proponowane kierunki badań Streszczenie   PDF
Bogusława Bek-Gaik, Joanna Krasodomska
 
Nr 907 (2013) Infrastruktura ICT polskich przedsiębiorstw w układzie regionalnym Streszczenie   PDF
Oskar Kiercz
 
Nr 906 (2013) Innowacje produktowe branży włókienniczej Streszczenie   PDF
Renata Salerno-Kochan
 
Nr 8(932) (2014) Instytucjonalne aspekty konsolidacji finansów publicznych Streszczenie   PDF
Bogusław Pietrzak, Barbara Woźniak
 
Nr 6(942) (2015) Instytucjonalne formy wspierania rozwoju przemysłu Galicji w dobie autonomii Streszczenie   PDF
Dariusz Piotr Kruk
 
Nr 6(966) (2017) Integracja europejska w obliczu eurosceptycyzmu Streszczenie   PDF
Aleksandra Pleśniarska
 
Nr 924 (2013) Integracja HCD i TRIZ w projektowaniu i ocenie wyrobów Streszczenie   PDF
Andrzej Gajewski
 
Nr 5(953) (2016) Internet a zmiany modeli funkcjonowania przedsiębiorstw Streszczenie   PDF
Grzegorz Wałęga
 
Nr 3(975) (2018) Inwestorzy instytucjonalni a finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych: analiza wartości dla akcjonariuszy spółek sektora budowlanego Streszczenie   PDF
Paweł Oleksy, Andrzej Zyguła
 
Nr 1(937) (2015) Inwestowanie społecznie odpowiedzialne - przejściowa moda czy trwała tendencja? Streszczenie   PDF
Aleksandra Duliniec
 
Nr 2(938) (2015) Inwestycje a wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie kryzysu Streszczenie   PDF
Krzysztof Jackowicz, Paweł Mielcarz
 
Nr 6(966) (2017) Inwestycje prorozwojowe gmin w kontekście koncepcji odpowiedzialnego inwestowania Streszczenie   PDF
Agnieszka Małkowska, Małgorzata Uhruska, Agnieszka Żak
 
Nr 919 (2013) Inwestycyjny charakter ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Streszczenie   PDF
Tomasz Jedynak
 
Nr 7(931) (2014) Irlandzki Senat i nieudana próba jego zniesienia Streszczenie   PDF
Łukasz Danel
 
Nr 10(958) (2016) Is Financial Reporting in the SME Sector Moving towards Transparency? The Evidence from Poland Streszczenie   PDF (English)
Kinga Bauer
 
Nr 921 (2013) Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w zgodzie z dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych - CRD IV Streszczenie   PDF
Michał Thlon
 
Nr 914 (2013) Kapitał ludzki przedsiębiorców jako kryterium decyzyjne w inwestycjach funduszy venture capital Streszczenie   PDF
Rafał Morawczyński
 
Nr 5(953) (2016) Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie – ujęcie teoretyczne Streszczenie   PDF
Paweł Drobny
 
Nr 906 (2013) Kapsułkowanie - metoda stabilizacji witaminy A w technologii wzbogacania żywności Streszczenie   PDF
Kinga Tataruch
 
Nr 5(965) (2017) Karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu. Przegląd podstawowych narzędzi Streszczenie   PDF
Michał Major
 
Nr 922 (2013) Kierunki badań w zakresie zarządzania strategicznego wobec wyzwań współczesności Streszczenie   PDF
Tomasz Kafel
 
Nr 5(929) (2014) Kluczowe wskaźniki ryzyka w procesie zarządzania w warunkach ryzyka operacyjnego w banku Streszczenie   PDF
Michał Thlon
 
Nr 4(964) (2017) Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników – studium przypadku Streszczenie   PDF
Barbara Chomątowska, Dorota Molek-Winiarska
 
Nr 3(939) (2015) Komunikacja a dzielenie się wiedzą w projektowych zespołach międzykulturowych Streszczenie   PDF
Renata Winkler, Michał Chmielecki
 
176 - 200 z 657 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>