Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 5(977) (2018) Funkcjonowanie wybranych form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych w warunkach quasi-rynkowych – próba oceny Streszczenie   PDF
Maria Kosek-Wojnar, Katarzyna Maj-Waśniowska
 
Nr 912 (2013) Gliceryna - produkt uboczny procesu wytwarzania biodiesla Streszczenie   PDF
Bronisław Buczek, Piotr Kozera
 
Nr 10(946) (2015) Globalizacja a sytuacja ekonomiczna kobiet w Meksyku Streszczenie   PDF
Anna Królik
 
Nr 12(960) (2016) Gospodarka państw Europy Środkowo-Wschodniej w okresie kryzysowych turbulencji Streszczenie   PDF
Aranka Ignasiak-Szulc, Wojciech Kosiedowski
 
Nr 913 (2013) Gospodarka przestrzenna Krakowa. Ocena stanu oraz dotychczasowych działań w zakresie planowania przestrzennego w świetle badań ankietowych Streszczenie   PDF
Patrycja Brańka, Artur Hołuj
 
Nr 6(966) (2017) Gospodarka współdzielenia – pojęcie, źródła, potencjał Streszczenie   PDF
Barbara Sztokfisz
 
Nr 901 (2013) Granice luki kapitałowej w Polsce Streszczenie   PDF
Katarzyna Prędkiewicz
 
Nr 910 (2013) Główne elementy metodyki oceny współpracy w outsourcingu personalnym Streszczenie   PDF
Tomasz Małkus
 
Nr 1(937) (2015) Główne przyczyny braku efektywności rynku praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych Streszczenie   PDF
Grażyna Borys
 
Nr 10(946) (2015) Główne tendencje w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich (UE-10) po akcesji do Unii Europejskiej Streszczenie   PDF
Wojciech Polan
 
Nr 1(979) (2019) Handel w Krakowie i dystrykcie krakowskim w okresie okupacji niemieckiej – zarys problematyki Streszczenie   PDF
Krzysztof Broński
 
Nr 1(925) (2014) Historia rachunkowości - jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych Streszczenie   PDF
Anna Staszel
 
Nr 3(927) (2014) Hodowla owiec i produkcja mleka owczego w Polsce i na świecie Streszczenie   PDF
Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz
 
Nr 4(994) (2021) How Do Management Students Perceive Their Cultural Intelligence? Streszczenie   PDF (English)
Alicja Dudek
 
Nr 6(978) (2018) Ideał bycia sobą we wczesnych pracach Fryderyka Nietzschego (przyczynek do dyskusji nad koncepcją autentyczności Charlesa Taylora) Streszczenie   PDF
Leszek Kusak
 
Nr 2(950) (2016) Identyfikacja determinantów wyboru destynacji polskich inwestycji bezpośrednich poza obszarem Unii Europejskiej Streszczenie   PDF
Marcin Salamaga
 
Nr 5(941) (2015) Identyfikacja i znaczenie obserwacji nietypowych w modelach konwergencji dochodowej Streszczenie   PDF
Jacek Batóg
 
Nr 5(989) (2020) Identyfikacja oddziaływania informacji zawartych na opakowaniach kosmetyków na decyzje nabywcze młodych konsumentek Streszczenie   PDF
Dagmara Bojarczuk, Olga Smalej
 
Nr 11(971) (2017) Identyfikacja wzorców konsolidacji fiskalnej na przykładzie krajów Unii Europejskiej Streszczenie   PDF
Marcin Salamaga
 
Nr 9(957) (2016) Identyfikacja znaczenia krajów w gospodarce Unii Europejskiej z wykorzystaniem miary dekompozycji zmian struktury Streszczenie   PDF
Małgorzata Markowska
 
Nr 4(940) (2015) Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce Streszczenie   PDF
Marcin Salamaga
 
Nr 4(964) (2017) Imigracja zarobkowa w Polsce. Stan i perspektywy emigracji z Ukrainy do Polski Streszczenie   PDF
Wojciech Jarecki
 
Nr 8(968) (2017) Implementation of the Directive 2013/11/EU on Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes – Historical Background and Legal Consequences of a Failure to Transpose the Directive within the Prescribed Time Streszczenie   PDF (English)
Karol Magoń
 
Nr 3(987) (2020) Informacja o kapitale intelektualnym w sprawozdaniach z działalności i sprawozdaniach finansowych spółek branży lekowej Streszczenie   PDF
Krzysztof Mataczyna, Joanna Wielgórska-Leszczyńska
 
Nr 2(974) (2018) Informacje niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości przedsiębiorstw – definicja, źródła i proponowane kierunki badań Streszczenie   PDF
Bogusława Bek-Gaik, Joanna Krasodomska
 
176 - 200 z 766 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>