Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 6(978) (2018) Koncepcja dobrej praktyki informatycznej dla sądów powszechnych w zakresie kontroli zabezpieczeń stanowisk i urządzeń komputerowych Streszczenie   PDF
Jan Madej
 
Nr 1(979) (2019) Koncepcja informatycznego systemu rezerwacji zasobów w sądach powszechnych Streszczenie   PDF
Mariusz Grabowski
 
Nr 6(978) (2018) Koncepcja informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej w sądach powszechnych Streszczenie   PDF
Jan Trąbka
 
Nr 4(976) (2018) Koncepcja metodyki projektowania i wdrażania dobrych praktyk informatycznych dla sądów powszechnych Streszczenie   PDF
Mariusz Grabowski, Jan Madej, Jan Trąbka
 
Nr 1(979) (2019) Koncepcja narzędzia informatycznego „elektroniczny nakaz doprowadzenia” przeznaczonego dla organów wymiaru sprawiedliwości Streszczenie   PDF
Jan Trąbka
 
Nr 914 (2013) Koncepcja pieniądza i kredytu Ludwiga von Misesa - pieniądz fiducjarny jako forma interwencji w mechanizm wolnego rynku Streszczenie   PDF
Marcin Mrowiec
 
Nr 7(931) (2014) Koncepcja regulacji sharia zones w wybranych krajach Unii Europejskiej Streszczenie   PDF
Magdalena Frańczuk
 
Nr 907 (2013) Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ekonomii instytucjonalnej Streszczenie   PDF
Agata Lulewicz-Sas
 
Nr 5(953) (2016) Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej Streszczenie   PDF
Tomasz Tylec
 
Nr 1(979) (2019) Koncepcja zarządzania aktami sądowymi w postaci cyfrowej Streszczenie   PDF
Jan Madej
 
Nr 6(978) (2018) Koncepcja zarządzania zasobami i usługami informatycznymi w sądach powszechnych Streszczenie   PDF
Mariusz Grabowski
 
Nr 5(977) (2018) Koncepcje identyfikowania i tworzenia źródeł przewagi konkurencyjnej w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa Streszczenie   PDF
Jolanta Walas-Trębacz
 
Nr 2(926) (2014) Koncepcje ustroju politycznego i ekonomiczno-społecznego Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1989–2011 Streszczenie   PDF
Karolina Kotulewicz
 
Nr 7(931) (2014) Konflikty społeczne w doświadczeniu młodzieży małego miasta Streszczenie   PDF
Andrzej Słaboń
 
Nr 917 (2013) Konflikty w organizacjach wielokulturowych Streszczenie   PDF
Andrzej Słaboń
 
Nr 2(962) (2017) Konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych do krajów Grupy Wyszehradzkiej a spójność ekonomiczna ugrupowania Streszczenie   PDF
Ewa Szymanik
 
Nr 5(953) (2016) Konkurencyjność przedsiębiorstwa - główne aspekty Streszczenie   PDF
Ewa Szymanik
 
Nr 1(925) (2014) Konsensus dotyczący polityki gospodarczej kraju na średnim poziomie rozwoju wśród ekonomistów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Streszczenie   PDF
Jakub Janus, Adrian Burda, Łukasz Pokrywka
 
Nr 10(934) (2014) Konsolidacja sektora bankowego w Polsce – szansa czy zagrożenie? Streszczenie   PDF
Marcin Mikołajczyk
 
Nr 913 (2013) Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO Streszczenie   PDF
Ewa Wiktoria Babuśka
 
Nr 920 (2013) Korelacja procesów politycznych i ekonomicznych na przykładzie cykli koniunkturalnych USA Streszczenie   PDF
Marcin Krupa
 
Nr 901 (2013) Koszty agencji a działalność eksportowa firm rodzinnych Streszczenie   PDF
Joanna Wyrobek
 
Nr 914 (2013) Krajowe wsparcie polskiego rolnictwa na przykładzie działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Streszczenie   PDF
Alicja Kasperowicz-Stępień
 
Nr 8(944) (2015) Kultura zaangażowania organizacyjnego a potrzeby psychospołeczne pracowników Streszczenie   PDF
Joanna Krzyżak, Marek Motyka
 
Nr 3(963) (2017) Kulturowy kontekst zmian gospodarczych Streszczenie   PDF
Ewa Cierniak-Szóstak
 
201 - 225 z 657 elementów << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>