Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Członkowie Komitetu Redakcyjnego (redaktorzy tematyczni)

 1. Prof. UEK dr hab. Joanna Dzwończyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 2. Prof. UEK dr hab. Barbara Pawełek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 3. Prof. dr hab. Krystyna Przybylska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 4. Prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 5. Prof. dr hab. Wanda Sułkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 6. Prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 7. Prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sekretarze

 1. Dr Alina Klonowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 2. Dr Ryszard Kowalski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 3. Dr Grzegorz Strupczewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 4. Dr Angelika Wodecka-Hyjek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Redaktorzy statystyczni

 1. Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 2. Prof. UEK dr hab. Paweł Ulman, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Redaktorzy językowi

 1. Mgr Justyna Bohdan, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 2. Mgr Joanna Kalas, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 3. Mgr Monika Rusin, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 4. Mgr Hanna Wojciechowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 5. Mgr Małgorzata Wróbel-Marks, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 6. Mgr Janina Ziarkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie