Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Członkowie Komitetu Redakcyjnego (redaktorzy tematyczni)

 1. Prof. Sergiu Baltatescu, University of Oradea, Romania
 2. Prof. Dr Mehmet Hüseyin Bilgin, Istanbul Medeniyet University, Turkey
 3. Prof. UEK dr hab. Joanna Dzwończyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 4. Prof. Juan José García Machado, University of Huelva, Spain
 5. Prof. UEK dr hab. Wojciech Giza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 6. Prof. UEK dr hab. Michał Halagarda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 7. Prof. Salvatore Ingrassia, University of Catania, Italy
 8. Prof. US dr hab. Wojciech Jarecki, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 9. Prof. dr hab. Wanda Sułkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 10. Prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 11. Prof. UEK dr hab. Stanisław Wanat, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 12. Prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Sekretarze

 1. Dr Ryszard Kowalski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 2. Dr Katarzyna Maj-Waśniowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 3. Dr Angelika Wodecka-Hyjek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Redaktor statystyczny

 1. Prof. UEK dr hab. Paweł Ulman, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Redaktorzy językowi

 1. Mgr Magdalena Broniatowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 2. Mgr Patrycja Dinh Ngoc, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 3. Mgr Joanna Kalas, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 4. Mgr Monika Rusin, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 5. Mgr Małgorzata Wróbel-Marks, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie