Kontakt

Komitet Redakcyjny „Krakow Review of Economics and Management / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

Główna osoba do kontaktu

Komitet Redakcyjny

Wsparcie techniczne

dr hab. Sławomir Wawak, prof. UEK