O czasopiśmie

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics and Management" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania i nauk o jakości oraz dyscyplin pokrewnych i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Zeszyty są czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni. Od 2021 r. czasopismo ukazuje się jako kwartalnik.
W „Zeszytach Naukowych” są publikowane artykuły w języku angielskim. Od 1 czerwca 2023 r. czasopismo przyjmuje wyłącznie teksty w języku angielskim. Teksty w języku polskim złożone przed tym terminem będą przetwarzane na dotychczasowych zasadach.

Publikacja artykułów jest bezpłatna. Artykuły wydawane są na zasadzie otwartego dostępu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0).

 

 

Wersja pierwotna czasopisma: publikacja drukowana

ISSN: 1898-6447
e-ISSN: 2545-3238

Czasopismo znajduje się na wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. 100 punktów
Przypisane dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości
Identyfikator czasopisma: 496831

 

Informacja o artykułach na temat zmian i wyzwań związanych z pandemią opublikowanych w ramach koalicji czasopism „Kultura
i organizacje w czasie pandemii” zamieszczona jest na stronie https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/menu/1124/

Aktualny numer

Nr 2(1000) (2023)
					Pokaż  Nr 2(1000) (2023)


W latach 2022–2024 czasopismo otrzymało finansowe wsparcie z Ministerstwa Edukacji i Nauki ze środków
w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” (RCN) na podstawie umowy nr RCN/SP/0392/2021/1
zawartej 15 grudnia 2022 r.Opublikowane: 2023-09-07

Pełny numer

Wyświetl wszystkie wydania