Informacje dla bibliotekarzy

Zapraszamy bibliotekarzy do umieszczenia linku do czasopisma na liście czasopism elektronicznych.