Polityka prywatności

Imię i nazwisko oraz adres e-mail wprowadzone przez użytkownika podczas rejestracji dostępne są wyłącznie Komitetowi Redakcyjnemu „Krakow Review of Economics and Management / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” i nie są udostępniane osobom trzecim. Służą wyłącznie realizacji procesu wydawniczego i usprawnieniu komunikacji pomiędzy jego uczestnikami.