Struktura i dynamika grupowa rad nadzorczych a efektywność przedsiębiorstw

Autor

  • Małgorzata Marchewka Studia Doktoranckie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0951.0303

Słowa kluczowe:

rada nadzorcza, struktura zespołu, efektywność, dynamika grupowa

Abstrakt

Rola rad nadzorczych w kształtowaniu wyników przedsiębiorstw jest jednym z kluczowych zagadnień nadzoru korporacyjnego. W artykule opisano badania, których celem było porównanie znaczenia struktury i funkcjonowania rad nadzorczych dla efektywności przedsiębiorstw. Badaniami objęto 291 spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2010–2013. Dane dotyczące struktury zespołów zebrano na podstawie studiów życiorysów członków rad nadzorczych, natomiast do zgromadzenia informacji na temat dynamiki grupowej wykorzystano opracowany wcześniej kwestionariusz. Z analiz wynika, że ważną cechą struktury zespołów jest zróżnicowanie rodzaju wykształcenia i liczebność zespołów, jednak bezpośredni związek między strukturą a wynikami przedsiębiorstwa jest słaby. Potwierdzono, że efektywność rad nadzorczych zależy od procesów grupowych, w szczególności od spójności, konfliktu poznawczego i norm wysiłku, na które wpływ ma struktura wykształcenia.
Wnioski z badań przyczyniają się do lepszego zrozumienia funkcjonowania rad nadzorczych, a także umożliwiają kształtowanie procesów grupowych sprzyjających efektywności zespołów i efektywności przedsiębiorstw.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aguilera R.V., Desender K.A., Castro L.R.K. [2012], A Bundle Perspective to Comparative Corporate Governance [w:] The SAGE Handbook of Corporate Governance, red. T. Clarke, D. Branson, Sage Publications, New York.

Bermig A., Frick B. [2010], Board Size, Board Composition, and Firm Performance: Empirical Evidence from Germany, Working Papers, http://ssrn.com/abstract=1623103 (dostęp: 15.01.2011).

Bohdanowicz L. [2010], Wpływ liczebności rad nadzorczych i zarządów spółek publicznych na wyniki spółek, „Master of Business Administration”, vol. 18, nr 3.

Brown R. [2006], Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Carpenter M.A. [2002], The Implications of Strategy and Social Context for the Relationship between Top Management Team Heterogeneity and Firm Performance, „Strategic Management Journal”, vol. 23(3), http://dx.doi.org/10.1002/smj.226.

Carpenter M.A., Fredrickson J.W. [2001], Top Management Teams, Global Strategic Posture, and the Moderating Role of Uncertainty, „Academy of Management Journal”, vol. 44(3), http://dx.doi.org/10.2307/3069368.

Castro C.B., De La Concha M.D., Gravel J.V., Periñan M.M.V. [2009], Does the Team Leverage the Board’s Decisions?, „Corporate Governance: An International Review”, vol. 17(6), http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8683.2009.00772.x.

Elsayed K. [2009], Board Size and Corporate Performance: the Missing Role of Board Leadership Structure, „Journal of Management & Governance”, nr 15(3), http://dx.doi.org/10.1007/s10997-009-9110-0.

Forbes D.P., Milliken F.J. [1999], Cognition and Corporate Governance: Understanding Boards of Directors as Strategic Decision-making Groups, „The Academy of Management Review”, vol. 24(3), http://dx.doi.org/10.2307/259138.

Hambrick D., Mason P.A. [1984], Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers, „The Academy of Management Review”, vol. 9(2), http://dx.doi.org/10.2307/258434.

Hsu H. [2010], The Relationship between Board Characteristics and Financial Performance: An Empirical Study of United States Initial Public Offerings, „International Journal of Management”, vol. 27(2).

Leblanc R., Gillies J. [2003], The Coming Revolution in Corporate Governance, „Ivey Business Journal”, vol. 68(1).

Levrau A., Van den Berghe L.A.A. [2007], Corporate Governance and Board Effectiveness: Beyond Formalism, „ICFAI Journal of Corporate Governance”, vol. 6(4).

McIntyre M.L., Murphy S.A., Mitchell P. [2007], The Top Team: Examining Board Composition and Firm Performance, „Corporate Governance”, vol. 7(5).

Nadler D.A. [2004], Building Better Boards, „Harvard Business Review”, vol. 82(5).

Papanek M.L. [1973], Kurt Lewin and his Contributions to Modern Management Theory, „Academy of Management Proceedings”, nr 1, http://dx.doi.org/10.5465/ambpp.1973.4981410.

Peszko A. [2006], Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.

Sierpińska M., Jachna T. [2006], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.

Smith K.G., Smith K.A., Olian J.D., Sims Jr. H.P., O’Bannon D.P., Scully J.A. [1994], Top Management Team Demography and Process: The Role of Social Integration and Communication, „Administrative Science Quarterly”, vol. 39(3), http://dx.doi.org/10.2307/2393297.

Stabryła A. [2006], Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Tuggle C.S., Schnatterly K., Johnson R.A. [2010], Attention Patterns in the Boardroom: How Board Composition and Processes Affect Discussion of Entrepreneurial Issues, „Academy of Management Journal”, vol. 53(3), http://dx.doi.org/10.5465/amj.2010.51468687.

Van der Walt N., Ingley C., Shergill G.S., Townsend A. [2006], Board Configuration: Are Diverse Boards Better Boards?, „Corporate Governance: The International Journal of Business in Society”, vol. 6, nr 2, http://dx.doi.org/10.1108/14720700610655141.

Van Ees H., Postma T.J.B.M., Sterken E. [2003], Board Characteristics and Corporate Performance in the Netherlands, „Eastern Economic Journal”, vol. 29(1).

Van Ness R.K., Miesing P., Kang J. [2010], Board of Director Composition and Financial Performance in Sarbanes-Oxley World, „Academy of Business and Economics Journal”, vol. 10(5).

Wan D., Ong C.H. [2005], Board Structure, Process and Performance: Evidence from Public-listed Companies in Singapore, „Corporate Governance: An International Review”, vol. 13(2), http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8683.2005.00422.x.

Wiersema M.F., Bantel K.A. [1992], Top Management Team Demography and Corporate Strategic Change, „Academy of Management Journal”, nr 35(1), http://dx.doi.org/10.2307/256474.

Pobrania

Opublikowane

2016-08-26

Numer

Dział

Artykuły