Badanie wpływu metody estymacji teoretycznych modeli rozkładu dochodów na jakość aproksymacji rozkładu dochodów mieszkańców Krakowa

Autor

  • Marcin Salamaga Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Statystyki

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0951.0305

Słowa kluczowe:

rozkład dochodów, metoda największej wiarygodności, współczynnik Giniego, model Singha-Maddali

Abstrakt

Celem artykułu jest próba wskazania modeli teoretycznych oraz metod ich estymacji, które możliwie najdokładniej odzwierciedlają empiryczny rozkład dochodów mieszkańców Krakowa. W badaniach brano pod uwagę rozkłady teoretyczne najczęściej wykorzystywane w analizie płac i dochodów, jak: rozkład Singha‑Maddali, Fiska, log-normalny czy gamma. Przedmiotowe rozkłady badano pod względem precyzji oszacowania miar położenia, zmienności i nierówności dochodowych w zależności od przyjętej metody estymacji parametrów. W obliczeniach wykorzystano dane o indywidualnych dochodach krakowian w 2013 r., pochodzące z badania panelowego przeprowadzonego w ramach „Diagnozy społecznej”. Wyniki badań wskazują, że najbardziej dokładne oszacowanie rozkładu dochodów i jego charakterystyk liczbowych można osiągnąć, stosując model Singha‑Maddali, a rekomendowaną metodą szacowania parametrów teoretycznych modeli jest metoda największej wiarygodności.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aitchison J., Brown J.A.C. [1957], The Lognormal Distribution with Special Reference to Its Use in Economics, Cambridge University Press, Cambridge.

Anderson T.W. [1962], On the Distribution of the Two-Sample Cramer-von Mises Criterion, „The Annals of Mathematical Statistics”, vol. 33(3), http://dx.doi.org/10.1214/aoms/1177704477.

Atkinson A.B. [1970], On Measurement of Inequality, „Journal of Economic Theory”, vol. 2(3), http://dx.doi.org/10.1016/0022-0531(70)90039-6.

Clementi F., Gallegati M., Kaniadakis G. [2010], A Model of Personal Income Distribution with Application to Italian Data, „Empirical Economics”, vol. 39(2), http://dx.doi.org/10.1007/s00181-009-0318-2.

Czapiński J., Panek T. [2007], Diagnoza Społeczna 2000–2007. Warunki i jakość życia Polaków, Instytut Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Monitoringu Społecznego przy Wyższej Szkole Psychologii i Zarządzania w Warszawie, http://www.ads.org.pl/opis-szczeg.php?id=58.

D’Agostino R.B., Stephens M.A. [1986], Goodness-of-fit Techniques, Basel, Marcel Dekker Inc., New York.

Fisk P.R. [1961], The Graduation of Income Distributions, „Econometrica”, vol. 29(2), http://dx.doi.org/10.2307/1909287.

Kakwani N.C. [1980], Income Inequality and Poverty: Methods of Estimation and Policy Applications, Oxford University Press, New York–Oxford–London.

Kleiber C., Kotz S. [2003], Statistical Size Distributions in Economics and Actuarial Sciences, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Yersey.

Kot S.M. [1999a], Empiryczna weryfikacja rozkładów płac w Polsce [w:] Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, red. S.M. Kot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kot S.M. [1999b], Teorie genezy rozkładów płac [w:] Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, red. S.M. Kot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kot S.M. [2000], Ekonometryczne modele dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.

McDonald J.B., Ransom M.R. [1979], Functional Forms, Estimation Techniques and the Distribution of Income, „Econometrica”, vol. 47(6), http://dx.doi.org/10.2307/1914015.

Ostasiewicz K. [2013], Adekwatność wybranych rozkładów teoretycznych dochodów w zależności od metody aproksymacji, „Przegląd Statystyczny”, vol. 60(4).

Sen A.K. [1973], On Ignorance and Equal Distribution, „American Economic Review”, vol. 63(5).

Singh S.K., Maddala G.S. [1976], A Function for Size Distribution of Incomes, „Econometrica”, vol. 44(5), http://dx.doi.org/10.2307/1911538.

Ulman P. [2011], Sytuacja osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w Polsce, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 199, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2016-08-26

Numer

Dział

Artykuły