Czym jest Kraków? Analiza pola semantycznego

Autor

  • Katarzyna Warmińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Socjologii
  • Anna Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Socjologii

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0963.0306

Słowa kluczowe:

analiza semantyczna, miasto, miejsce, socjologia miasta, Kraków, socjologia jakościowa

Abstrakt

W artykule przedstawiono sposoby definiowania Krakowa przez jego mieszkańców. Został on oparty na wynikach badań jakościowych, które opracowano z zastosowaniem analizy pola semantycznego. Dzięki temu możliwe stało się odtworzenie tego, w jaki sposób mieszkańcy określają Kraków, z czym się im kojarzy, czemu jest przeciwstawiany, jakie działania można podjąć wobec Krakowa i jakie działania podejmuje Kraków. Wnioski wynikające z analizy wskazują, że Kraków rozumiany jest w kategoriach miasta / miejsca.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Agnew J.A. [2011], Space and Place [w:] The SAGE Handbook of Geographical Knowledge, eds J.A. Agnew, D.N. Livingstone, SAGE, Los Angeles.

Charmaz K. [2013], Teoria ugruntowana: praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dudkiewicz M. [2006], Zastosowanie analizy pola semantycznego i analizy gloss dla zaprezentowania sposobu postrzegania świata społecznego, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 1.

Glaser B., Strauss A. [1967], The Discovery of Grounded Theory, Aldine, Chicago.

Kłosiński M. [1994], Semantyczna analiza pojęć „bezrobocie” i „bezrobotny” („bezrobotni”) w wypowiedziach prasowych, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.

Konecki K. [2000], Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Majer A. [2015], Miasta teoretyczne [w:] Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, red. M. Malikowski, M. Palak, J. Halik, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Mikułowski-Pomorski J. [1996], Genius loci w przestrzeni miejskiej [w:] Kraków – Małopolska w Europie środka: studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Purchla, J. Szpak, K. Broński, Universitas, Kraków.

Paszkowski Z. [2011], Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Universitas, Kraków.

Praktyki badawcze [2015], red. B. Fatyga, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Warszawa.

Rewers E. [2009], Od miejskiego genius loci do miejskich oligopticonów [w:] Materiały konferencji zorganizowanej przez Muzeum Pałac w Wilanowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

Robin R. [1980], Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud [w:] Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Czytelnik, Warszawa.

Straś-Romanowska M. [2010], Badania ilościowe vs jakościowe – pytanie o tożsamość psychologii, „Roczniki Psychologiczne”, R. XIII, nr 1.

Pobrania

Opublikowane

2017-09-30

Numer

Dział

Artykuły