Changes in a Company’s Current Dividend Level and Their Impact on Future Profits – Theory and Practice

Andrzej Zyguła

Streszczenie


Tytuł artykułu: Zmiany w poziomie bieżącej dywidendy i ich wpływ na przyszłe zyski spółki – teoria i praktyka

Zgodnie z teorią sygnalizacji inwestorzy na podstawie sygnałów pochodzących z ogłoszeń o dywidendach mogą wnioskować na temat przyszłego potencjału dochodowego danego podmiotu. Według tej teorii zmiany w poziomie dywidend powinny pociągać za sobą m.in. takie same, co do kierunku, zmiany w poziomie przyszłych zysków. Celem artykułu jest próba empirycznej analizy związku między bieżącymi zmianami w poziomie wypłacanej dywidendy (t0) a przyszłą zyskownością spółek (t + 1, t + 2). Analiza objęła spółki krajowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które w latach 2001–2013 dokonały wypłat dywidendy. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że brakuje istotnej statystycznie zależności między dywidendą wypłacaną w danym roku a przyszłymi wynikami uzyskiwanymi przez badane podmioty.


Słowa kluczowe


dywidenda, teoria sygnalizacji, zmiany dywidendy, polityka wypłat

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Allen F., Michaely R. (2002), Payout Policy, The Wharton Financial Institutions Center, Working Paper Series nr 01-21-B.

Al-Malkawi H. N., Rafferty M., Pillai R. (2010), Dividend Policy: A Review of Theories and Empirical Evidence, “International Bulletin of Business Administration”, no 9.

Benartzi S., Michaely R., Thaler R. (1997), Do Changes in Dividends Signal the Future or the Past?, “Journal of Finance”, vol. 52, no 3, https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb02723.x.

Benhamouda Z. (2007), UK Corporate Share Repurchases: An Empirical Analysis of Corporate Motives and Payout Policies, Durham University, Durham PhD theses.

Brycz B., Pauka M. (2013), Dywidendy inicjalne jako sygnały o przyszłych wynikach na przykładzie spółek z GPW w Warszawie, “Zarządzanie i Finanse”, vol. 2, no 4.

Chen S. S., Fu K. C. (2011), An Examination of the Free Cash Flow and Information/Signaling Hypotheses Using Unexpected Dividend Changes Inferred from Option and Stock Prices: The Case of Regular Dividend Increases, “Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies”, vol. 14, no 3, https://doi.org/10.1142/S0219091511002329.

Chen T. Y. (2006), Payout Policy, Signalling, and Firm Value, Durham University, PhD theses.

Choi Y. M., Ju H. K., Park Y. K. (2011), Do Dividend Changes Predict the Future Profitability of Firms, “Accounting and Finance”, vol. 51, https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2010.00379.x.

Chowdhury R. H., Maung M., Zhang W. (2010), Information Content of Dividends: Evidence from China’s Local and Cross-listed Firms, Northern Finance Association Conference.

Cwynar A., Cwynar W. (2007), Kreowanie wartości spółki przez długotrwałe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa–Rzeszów.

Czupryna M., Snarska M., Żarnowski J. (2014), Efektywność półsilna (in:) J. Czekaj (ed.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia, PWE, Warszawa.

Dasilas A., Leventis S. (2011), Stock Market Reaction to Dividend Announcements: Evidence from the Greek Stock Market, “International Review of Economics and Finance”, vol. 20, no 2, https://doi.org/10.1016/j.iref.2010.06.003.

DeAngelo H., DeAngelo L. (1990), Dividend Policy and Financial Distress: An Empirical Investigation of Troubled NYSE Firms, “Journal of Finance”, vol. 45, https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1990.tb03721.x.

DeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D. J. (1996), Reversal of Fortune: Dividend Signalling and the Disappearance of Sustained Earnings Growth, “Journal of Financial Economics”, vol. 40, no 3, https://doi.org/10.1016/0304-405X(95)00850-E.

Fairchild R., Guney Y., Thanatawee Y. (2014), Corporate Dividend Policy in Thailand: Theory and Evidence, “International Review of Financial Analysis”, vol. 31, https://doi.org/10.1016/j.irfa.2013.10.006.

Frankfurter G. M., Wood Jr. B. G., Wansley J. (2003), Dividend Policy Theory and Practice, Academic Press, San Diego–London.

Fuller K., Blau B. M. (2010), Signaling, Free Cash Flow and “Nonmonotonic” Dividends, “The Financial Review”, vol. 45, no 1, https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.2009.00236.x.

Ghodrati H., Hashemi A. (2014), A Study on the Relationship between Dividend Changes with Future Profitability, “Management Science Letters”, vol. 4, https://doi.org/10.5267/j.msl.2014.3.004.

Gonedes N. J. (1978), Corporate Signalling, External Accounting, and Capital Market Equilibrium Evidence on Dividends, Income, and Extraordinary Items, “Journal of Accounting Research”, vol. 16, no 1, https://doi.org/10.2307/2490411.

Grullon G., Michaely R., Benartzi S., Thaler R. H. (2005), Dividend Changes Do Not Signal Changes in Future Profitability, “Journal of Business”, vol. 78, no 5, https://doi.org/10.1086/431438.

Grullon G., Michaely R., Swaminathan B. (2002), Are Dividend Changes a Sign of Firm Maturity?, “The Journal of Business”, vol. 75, no 3, https://doi.org/10.1086/339889.

Gwilym O. ap, Clare A., Seaton J., Thomas S. (2008), Dividend Resumptions, Future Profitability and Stock Returns, CAMR Working Papers, Cass Business School City University, London.

Healy P. M., Palepu K. G. (1988), Earnings Information Conveyed by Dividend Initiations and Omissions, “Journal of Financial Economics”, vol. 21, no 2, https://doi.org/10.1016/0304-405X(88)90059-1.

Howatt B., Zuber R. A., Gandar J. M., Lamb R. P. (2009), Dividends, Earnings Volatility and Information, “Applied Financial Economics”, vol. 19, https://doi.org/10.1080/09603100802345397.

Kadıoğlu E., Öcal N. (2016), Dividend Changes and Future Profitability: Evidence from the Turkish Stock Market, “International Journal of Economics and Finance”, vol. 8, no 3, https://doi.org/10.5539/ijef.v8n3p196.

Kale J. R., Kini O., Payne J. D. (2012), The Dividend Initiation Decision of Newly Public Firms: Some Evidence on Signaling with Dividends, “Journal of Financial and Quantitative Analysis”, vol. 47, no 2, https://doi.org/10.1017/S0022109012000063.

Koch P. D., Shenoy C. (1999), The Information Content of Dividend and Capital Structure Policies, “Financial Management”, vol. 28, no 4, https://doi.org/10.2307/3666301.

Kosedag A., Qian J. (2009), Do Dividend Clienteles Explain Price Reactions to Dividend Changes?, “The International Journal of Business and Finance Research”, vol. 3, no 1.

Kowerski M. (2011). Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłacie dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Kraków–Rzeszów–Zamość.

Laub P. M. (1976), On the Informational Content of Dividends, “Journal of Business”, vol. 49, no 1, https://doi.org/10.1086/295811.

Lee K. F. (2010), An Empirical Study of Dividend Payout and Future Earnings in Singapore, MPRA Paper no 23067.

Lee S. P., Isa M., Lim W. L. (2012), Dividend Changes and Future Profitability Evidence from Malaysia, “Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance”, vol. 8, no 2.

Liljeblom E., Mollah S., Rotter P. (2015), Do Dividends Signal Future Earnings in the Nordic Stock Markets?, “Review of Quantitative Finance and Accounting”, vol. 44, no 3, https://doi.org/10.1007/s11156-013-0415-3.

Lintner J. (1956), Distribution of Incomes of Corporations among Dividends, Retained Earnings and Taxes, “American Economic Review”, vol. 46, no 2.

Miller M. H., Modigliani F. (1961), Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares, “Journal of Business”, no 34.

Nissim D., Ziv A. (2001), Dividend Changes and Future Profitability, “Journal of Finance”, vol. 56, no 6, https://doi.org/10.1111/0022-1082.00400.

Pettit R. R. (1972), Dividend Announcements, Security Performance, and Capital Market Efficiency, “The Journal of Finance”, vol. 27, no 5.

Pettit R. R. (1976), The Impact of Dividend and Earnings Announcements: A Reconciliation, “The Journal of Business”, vol. 49, no 1.

Pieloch-Babiarz A. (2015), Dividend Initiation as a Signal of Subsequent Earnings Performance – Warsaw Trading Floor Evidence (in:) K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec (eds), Financial Investments and Insurance – Global Trends and the Polish Market, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, no 381, https://doi.org/10.15611/pn.2015.381.23.

Seaton J. (2006), Dividends, Payouts and Stock Returns in the United Kingdom, University of Southampton, PhD theses.

Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa–Kraków.

Tuzimek R. (2013), Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.

Vieira E., Raposo C. C. (2007), Signaling with Dividends? New Evidence from Europe, http://ssrn.com/abstract=1004523 (accessed: 5.06.2017).

Watts R. (1973), The Information Content of Dividends, “Journal of Business”, vol. 46, no 2.

Wrońska E. (2009), Zawartość informacyjna dywidend (in:) A. Bielawska, J. Iwin-Garzyńska (eds), Finanse 2009 – teoria i praktyka, finanse przedsiębiorstw, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, no 39.

Wyrobek J. (2004), Polityka dywidend a rynkowa ocena akcji (in:) Z. Dresler (ed.), Finanse przedsiębiorstw, vol. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0969.0907