Koncepcja metodyki projektowania i wdrażania dobrych praktyk informatycznych dla sądów powszechnych

Mariusz Grabowski, Jan Madej, Jan Trąbka

Streszczenie


W artykule przedstawiono proces opracowania koncepcji i wdrożenia dobrych praktyk informatycznych, które powstały podczas realizacji projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” (w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”). Projekt ten był jednym z elementów wspierających reformę polskiego wymiaru sprawiedliwości i miał na celu podniesienie efektywności procesu orzecznictwa sądów poprzez skrócenie jego czasu, zmniejszenie kosztów oraz podniesienie kwalifikacji pracowników sądownictwa. Opisano wszystkie etapy, w których brali udział autorzy (zaangażowani w realizacji projektu jako eksperci, a zarazem pracownicy naukowi), od zapoznania się z autodiagnozą 30 sądów pilotażowych, poprzez przeprowadzenie wizyt w sądach, aż do przygotowania ostatecznej koncepcji i wdrożenia sześciu dobrych praktyk informatycznych w 60 sądach.


Słowa kluczowe


technologia informatyczna, system informatyczny, dobre praktyki informatyczne, wymiar sprawiedliwości, sądy, efektywność orzecznictwa

Pełny tekst

PDF

Literatura


Andrade A., Joia L.A. (2010), Organizational Structure and ICT Strategies in the Brazilian Justice, Proceedings of the 4th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, ICEGOV’10, October 25–28, Beijing, China.

Badanie ewaluacyjne pilotażu wdrażania dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”. Raport końcowy (2015), ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, Kutno.

Baskerville R.L. (1999), Investigating Information Systems with Action Research, Communications of the Association for Information Systems, vol. 2, Article 19, http://aisel.aisnet.org/cais/vol2/iss1/19 (data dostępu: 15.09.2014).

Baskerville R.L., Wood-Harper A.T. (1996), A Critical Perspective on Action Research as a Method for Information Systems Research, „Journal of Information Technology”, vol. 11, nr 3, https://doi.org/10.1080/026839696345289.

Bueno T.C.D., Bortolon A., Hoeschl H.C., Mattos E.S., Santos C.S., Theiss I. (2003), Using RBC to Classify Judicial Petitions on e-Court, Proceedings of the 9th international conference on Artificial intelligence and law, ICAIL ’03, June 24–28, Edinburgh, Scotland, UK.

COBIT 4.1. Metodyka, Cele kontrolne, Wytyczne zarządzania, Modele dojrzałości (2010), IT Governance Institute, Stowarzyszenie Audytu, Bezpieczeństwa i Kontroli Systemów Informacyjnych ISACA, Warszawa.

Cole M., Avison D. (2007), The Potential of Hermeneutics in Information Systems Research, „European Journal of Information Systems”, vol. 16, nr 6, https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000725.

Czapracka A., Rostkowski T., Witkowski M. (2015), Wdrażanie zmian w sądownictwie, Oficyna Wydawnicza Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Warszawa.

Davison R.M., Martinsons M.G., Kock N. (2004), Principles of Canonical Action Research, „Information Systems Journal”, vol. 14, nr 1, https://doi.org/10.1111/j.1365-2575. 2004.00162.x.

Davison R.M., Martinsons M.G., Ou C.X.J. (2012), The Roles of Theory in Canonical Action Research, „MIS Quarterly”, vol. 36, nr 3, https://doi.org/10.2307/41703480.

Działanie 5.3 „Wsparcie na rzecz realizacji strategii lizbońskiej” (2016), http://www.wyszukiwarkafunduszy.pl/strona/wsparcie-na-rzecz-realizacji-strategii-lizbonskiej (data dostępu: 12.12.2016).

Gołaczyński J. (2009), Informatyzacja postępowania sądowego w prawie polskim i prawach wybranych państw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Gorham U. (2012). State Courts, e-filing, and Diffusion of Innovation: A Proposed Framework of Analysis, Proceedings of the 13th Annual International Conference on Digital Government Research, dg.o ’12, June 04–07, College Park, MD, USA.

Grabowski M. (2015), ITSM Good Practice Diffusion: A Case Study of Polish Judiciary (w:) Contemporary Issues in Economics. Business and Management – EBM 2014, red. R. Radosavljevic, Conference Proceedings, Kragujevac, Serbia.

Grabowski M., Madej J., Trąbka J. (2014a), IT/IS Good Practices for Polish Judiciary (w:) Knowledge, Economy, Society: Contemporary Tools of Organizational Resources Management, red. P. Lula, T. Rojek, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków.

Grabowski M., Madej J., Trąbka J. (2014b), Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts, 20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2014) „Smart Sustainability: The Information Systems Opportunity”, Savannah, USA, August 7–9, Curran Associates, Inc., Association for Information Systems (AIS), New York.

Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka (2016), red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, Seria Monografie Prawnicze, Wydaw­nictwo C.H. Beck, Warszawa.

Luzuriaga, J.M., Cechich, A. (2011). Electronic Notification of Court Documents: A Case Study, Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, ICEGOV ’11, September 26–28, Tallinn, Estonia.

Materiały przetargowe „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” (2013), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ogłoszenie przetargu 6.12.2013, https://www.kssip.gov.pl/node/1799 (data dostępu: 12.12.2016).

Paulk M.C., Weber C.V., Curtis B., Chrissis M.B. (1993), Capability Maturity Model for Software (Version 1.1), Technical Report CMU/SEI-93-TR-024 ESC-TR-93-177, February, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/1993_005_001_16211.pdf (data dostępu: 13.04. 2018).

Raport całościowy z wdrożenia za okres od 1 grudnia 2013 r. do 24 października 2014 r. (2014), oprac. WYG International, WYG Consulting, WYG PSDB, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Allerhanda na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, http://www.efs2007-2013.gov.pl/Dokumenty (data dostępu: grudzień 2016).

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego Projektu: „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 Priorytet V „Dobre rządzenie”, działanie 5.3 „Wsparcie na rzecz Strategii Lizbońskiej” (2015), oprac. EU-Consult Sp. z o.o. na zlecenie Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratury, http://www.efs2007-2013.gov.pl/Dokumenty (data dostępu: grudzień 2016).

Rojewski M. (2012), Rola informatyzacji w rozwoju sprawnego sądownictwa i administracji na przykładzie Krajowego Rejestru Sądowego i ksiąg wieczystych, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, nr 8.

Vries E. (2007), Rigorously Relevant Action Research in Information Systems, University of Amsterdam, The Netherlands, Sprouts: Working Papers on Information Systems, 7(4), http://sprouts.aisnet.org/7-4 (data dostępu: 19.04.2014).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0413