Trade in Kraków and Kraków District during German Occupation – an Outline of the Issues

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0979.0101

Keywords:

trade, General Government, Kraków, district, Nazi occupation

Abstract

The article examines the trade sector in and around Kraków in the years 1939–1944. The statistical method and analysis of the source material were used for its preparation. The analysis covers mainly legal trade operating on the basis of law. After German troops seized Polish lands in 1939, the General Government was formed from a part of the territory, the capital of which was Kraków. This area was divided into smaller administrative units called districts. The occupation authorities took over a large part of the property, especially Jewish property, including numerous trading companies. During the occupation, the number of companies dealing in wholesale trade increased in Kraków and the district. For the most part, the companies were German property. At the same time, the number of retail trade companies, which were owned mainly by Polish citizens, decreased. In terms of industry, food shops and department stores prevailed. In addition to official trade, illegal trade developed and was an important source of supply for residents. Illegal market prices were many times higher than the ones set by legal trade.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Archiwum Narodowe w Krakowie (ANKr.), Akta Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (IPHKr)

ANKr., IPHKr II 2, Grupa Główna „Gospodarka i Ruch” w Izbie Okręgowej dla Gospodarki Ogólnej w Krakowie. Korespondencja z pierwszych miesięcy okupacji, 1939 r., IX–XI.

ANKr., IPHKr II 4, Grupa Główna „Gospodarka i Ruch” w Izbie Okręgowej dla Gospodarki Ogólnej w Krakowie. Materiały przeznaczone dla władz okupacyjnych o stanie przemysłu i handlu, 1939 r., IX–XI.

ANKr., IPHKr II 7, Grupa Główna „Gospodarka i Ruch” w Izbie Okręgowej dla Gospodarki Ogólnej w Krakowie. Zestawienia kandydatów a) do prowadzenia przedsiębiorstw, b) do objęcia stanowiska powierników.

ANKr., IPHKr II 91, Grupa Główna „Gospodarka i Ruch” w Izbie Okręgowej dla Gospodarki Ogólnej w Krakowie. Materiały zgromadzone do wydawnictwa, 1942–1943 r.

ANKr., IPHKr II 97, Grupa Główna „Gospodarka i Ruch” w Izbie Okręgowej dla Gospodarki Ogólnej w Krakowie. Materiały zgromadzone do wydawnictwa, 1943–1944 r.

ANKr. IPHKr II 99. Grupa Główna „Gospodarka Przemysłowa i Ruch” w Izbie okręgowej dla gospodarki ogólnej w Krakowie. Materiały zgromadzone do wydawnictwa „Monographie der wirtschaftlichen Struktur des Distriktes Krakau” 1943–1944.

Battaglia R. (1950), Dzieje gospodarcze okręgu krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Kraków (maszynopis), ANKr., IPHK 29.

Chwalba A. (2002), Kraków w latach 1939–1945. Dzieje Krakowa, t. 5, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Dziennik Rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa, 1941, nr 122.

Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, 1940, cz. I.

Filippi T. (1949–1957), Życie gospodarcze (w:) Kraków w latach okupacji 1939–1945. Studia i materiały, „Rocznik Krakowski”, t. 31.

Gawryszewski A. (2005), Ludność Polski w XX wieku, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Warszawa.

Głowiński T. (2012), Feliks Młynarski 1884–1972, GAJT, Wrocław.

Jastrzębowski W. (1946), Gospodarka niemiecka w Polsce: 1939–1944, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa.

Kłosiński T. (1947), Polityka przemysłowa okupanta w Generalnym Gubernatorstwie. Badania nad Okupacją Niemiecką w Polsce, t. 2, z. 1, Poznań.

Kłusek M. (2013), Państwowy Bank Rolny w latach 1919–1949, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa.

Loose I.(2007), Kredite für NS-Verbrecher. Die deutsche Kreditinstitute in Polen und die Ausraubung der polnischen und jüdischen Bevölkerung 1939–1945, Institut für Zeitgeschichte, München.

Loose I. (2014), Aspekty ekonomiczno-prawne niemieckiej polityki okupacyjnej i rola banków oraz innych firm niemieckich w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945 (w:) Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939–1950, red. J. Grabowski, D. Libionka, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa.

Löw A., Roth M. (2014), Krakowscy Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945, przeł. E. Kowynia, TAiWPN Universitas, Kraków.

Łuczak C. (1979), Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Młynarski F. (1971), Wspomnienia, PWN, Warszawa.

Morawski W. (2002), Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Wydawnictwo Trio, Warszawa.

Müller T. (1943), Landeskunde des Generalgouvernements. Im Auftrage der Hauptabteilung Wissenschaft und Unterricht in der Regierung des Generalgouvernements, Krakau.

Pospieszalski K.M. (1958), Hitlerowskie „prawo” okupacyjne w Polsce, cz. 2: Generalna Gubernia. Wybór dokumentów i próba syntezy, Poznań.

Przegląd Gospodarki Społecznej. Organ Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, R. 1940.

Rączy E. (2014), Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939–1945, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów.

Schwaneberg S. (2009), Eksploatacja gospodarcza Generalnego Gubernatorstwa przez Rzeszę Niemiecką w latach 1939–1945, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1(14).

Sikorski B. (1971), Handel Warszawy okupacyjnej (w:) Warszawa lat wojny i okupacji 1939–1944, Studia Warszawskie, t. 7, Warszawa.

Skalniak F. (1966), Bank emisyjny w Polsce 1939–1945, PWE, Warszawa.

Skalniak F. (1976), Polityka pieniężna i budżetowa tzw. Generalnego Gubernatorstwa narzędziem finansowania potrzeb III Rzeszy, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Warszawa.

Skalniak F. (1979), Stopa życiowa społeczeństwa polskiego w okresie okupacji na terenie Generalnego Gubernatorstwa, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Warszawa.

Skrzywan W. (1946), Uwagi o gospodarczych dziejach Krakowa w czasie okupacji (w:) Kraków pod rządami wroga, red. J. Dąbrowski, Biblioteka Krakowska 104, Kraków.

Skubiszewski K. (1960), Pieniądz na terytorium okupowanym. Studium prawnomiędzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem praktyki niemieckiej, Instytut Zachodni, Poznań.

Smoliński S. (1947), Rozwój detalicznych cen wolnorynkowych w Krakowie w latach 1939–1946, Rocznik Akademii Handlowej w Poznaniu, rok 1946/47, Poznań.

Spis zakładów działalności gospodarczej w b. Generalnym Gubernatorstwie 1941 r. (1969), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Downloads

Published

2019-06-26

Issue

Section

Articles