The Bank Guarantee as an Instrument for Improving the Liquidity of Enterprises under the Conditions of the COVID-19 Pandemic

Małgorzata Kowalik

Streszczenie


Tytuł artykułu: Gwarancja bankowa jako instrument poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw w warunkach pandemii COVID-19

Cel: Celem artykułu jest analiza sytuacji w zakresie konieczności ograniczania rosnącego ryzyka towarzyszącego transakcjom handlowym, które pogarsza płynność finansową w przedsiębiorstwach, identyfikacja oraz ustalenie jego przyczyn, a także wskazanie na istotną rolę gwarancji bankowych w zabezpieczaniu przed tym ryzykiem. Instrument ten pozwala przede wszystkim utrzymać płynność finansową podmiotom funkcjonującym w turbulentnym otoczeniu i przy rosnącym ryzyku gospodarowania. W artykule wykazano, że obecnie do tej niestabilnej sytuacji gospodarczej znacząco przyczyniają się konsekwencje pandemii COVID-19, z którymi mierzą się gospodarki w Europie i na świecie.

Metodyka badań: Badania oparto na studiach literaturowych oraz analizie dostępnych raportów i publikowanych wyników badań dotyczących sytuacji przedsiębiorstw zarówno w Europie, jak i w Polsce.

Wyniki badań: Uzyskane rezultaty badań potwierdziły postawioną w artykule hipotezę, według której gwarancje bankowe są istotnym instrumentem poprawiającym płynność finansową przedsiębiorstw, zwłaszcza w warunkach pandemii COVID-19.

Wnioski: Wykorzystywanie gwarancji bankowych oraz specjalnych programów dotyczących wspierania działalności przedsiębiorstw jest czynnikiem ograniczającym ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, a zwłaszcza ryzyko utraty płynności finansowej.

Wkład w rozwój dyscypliny: Przeprowadzone badania wpisują się w nurt powszechnych w literaturze analiz sposobów ograniczania ryzyka utraty płynności finansowej przedsiębiorstw.


Słowa kluczowe


gwarancja bankowa, zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, ryzyko kontraktu handlowego, zatory płatnicze

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Anderson J., Papadia F., Véron N. (2021), COVID-19 Credit Support Programs in Europe’s Five Largest Economies, Peterson Institute for International Economics (PIIE), Working Paper, Washington, https://www.piie.com/sites/default/files/documents/wp21-6.pdf (accessed: 10.03.2022).

Beroud-Mazur M., Ewiak-Kawecka M., Foltyn M., Ucińska A., Wierzbicki P. (2021), Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w praktyce i orzecznictwie, P. Wierzbicki (ed.), Wolters Kluwer, Warszawa.

Casanova C., Hardy B., Onen M. (2021), Covid-19 Policy Measures to Support Bank Lending, “BIS Quarterly Review”, 20 September, https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2109d.htm (accessed: 19.03.2022).

Coraz mniej długów, coraz więcej zysków (2020), In Gremio, 26 October, https://windykacja.com.pl/2020/10/26/coraz-mniej-dlugow-coraz-wiecej-zyskow/ (accessed: 7.03.2022).

Efekty programów gwarancji de minimis i COSME – raport z badania 2021 (2021), Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Badań i Analiz, November 2021, European Investment Fund, https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Analizy_ekonomiczne/Efekty_programow_gwarancji_de_minimis_i_COSME_-_raport_z_badania_2021.pdf (accessed: 7.03.2022).

European Payment Report 2020 (2021), 22nd Annual Edition, Intrum, https://www.intrum.com/media/8918/european-payment-report-2020_final.pdf (accessed: 17.03.2022).

Falagiarda M., Prapiestis A., Rancoita E. (2021), Public Loan Guarantees and Bank Lending in the COVID-19 Period, “ECB Economic Bulletin”, no. 6, https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb.202006.en.html (accessed: 9.03.2022).

Gronek H. (2019), 9 na 10 firm ma problem ze ściąganiem należności od kontrahentów, Zadluzenia.com, 21 August, https://www.zadluzenia.com/portfel-naleznosci-polskich-przedsiebiorstw-iikw-2019/ (accessed: 7.03.2022).

Gwarancja bankowa – czym jest i jak uzyskać? Umowa (2018), Bankier.pl, 24 August, https://www.bankier.pl/smart/gwarancja-bankowa-czym-jest-i-jak-uzyskac-umowa (accessed: 11.04.2022).

Gwarancja bankowa – zabezpieczenie finansowe dla osób fizycznych i firm (2019), Ofin.pl, 8 November, https://ofin.pl/gwarancja-bankowa (accessed: 17.03.2020).

Gwarancja bankowa zabezpieczy przed ryzykiem (2006), Bankier.pl, 9 May, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Gwarancja-bankowa-zabezpieczy-przed-ryzykiem-1431182.html (accessed: 10.08.2022).

Gwarancja de minimis (2022), Bank Gospodarstwa Krajowego, https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-de-minimis/ (accessed: 9.03.2022).

Gwarancje bankowe (2018), https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/kontrahenci-i-klienci/chce-nawiazac-wspolprace-z-kontrahentem/metody-zabezpieczenia-przed-nieuczciwymi-kontrahentami/gwarancje-bankowe (accessed: 23.03.2020).

Heropolitańska I., Jagodzińska-Serafin E., Kruglak J., Ryżewska S. (2000), Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, 2nd ed., Twigger, Warszawa.

IMF Data Mapper (2020), International Monetary Fund, https://www.imf.org/external/datamapper/profile/POL (accessed: 15.03.2022).

International Standby Practices ISP98 (1998), International Chamber of Commerce, Paris, no. 590.

Jędrzejczyk D., Antoniak M. (2017), Gwarancja bankowa jako zabezpieczenie transakcji handlowych, “Rzeczpospolita”, 1 December, https://www.rp.pl/prawo-w-firmie/art10064401-gwarancja-bankowa-jako-zabezpieczenie-transakcji-handlowych (accessed: 7.08.2022).

Koziński M. H. (1983), Gwarancja bankowa w międzynarodowym obrocie handlowym, “Problemy Prawne Handlu Zagranicznego”, no. 7.

KRD: Polscy przedsiębiorcy w pierwszej kolejności płacą wynagrodzenia i podatki (2020), Money.pl, 19 February, https://www.money.pl/gielda/krd-polscy-przedsiebiorcy-w-pierwszej-kolejnosci-placa-wynagrodzenia-i-podatki-6480279081813633a.html (accessed: 7.03.2022).

Mielczarek A. (2015), Tak zaufać, żeby nie upaść, My Company Polska, 15 December, https://mycompanypolska.pl/artykul/440/kredyt-kupiecki-finanse (accessed: 29.04.2020).

Poland: Higher Insolvency Levels Ahead (2019), Atradius, 18 September, https://atradius.pl/reports/publicationspayment-practices-barometer-poland-2019.html (accessed: 20.03.2022).

Portfel należności polskich przedsiębiorstw (2019), Projekt badawczy Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów, oprac. P. Białowolski, T. M. Napiórkowski, https://zpf.pl/pliki/informacjasygnalna/inp_iii_kw_2019.pdf (accessed: 20.04.2022).

Sierpińska M. (2014), Terminy płatności faktur w obrocie gospodarczym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, “Studia Ekonomiczne. Finanse – Problemy – Decyzje”, no. 198, part 2.

Sierpińska M., Sierpińska-Sawicz A., Kowalik M., Zubek M. (2021), Kredyt kupiecki. Ryzyko i sposoby jego ograniczania, 1st ed., Poltext, Warszawa.

Szkubel S. (2011), Gwarancja bankowa – skuteczny sposób na ograniczenie ryzyka kontraktu, Dziennik Gazeta Prawna, 12 May, https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/513184,gwarancja-bankowa-skuteczny-sposob-na-ograniczenie-ryzyka-kontraktu.html (accessed: 17.03.2020).

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (2019), Journal of Laws 2019, item 1649.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (1964), Journal of Laws 1964, No. 16, item 93 as amended.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (1997), Journal of Laws 1997, No. 140, item 939 as amended, Journal of Laws 2020, item 284, 288, 321.

Zatory płatnicze coraz większą zmorą MSP – jak im przeciwdziałać? (2021), Bibby Financial Services, https://www.bibbyfinancialservices.pl/o-nas/wiedza-i-aktualnosci/artykuly/2021/zatory-platnicze-zmoro-msp (accessed: 17.03.2022).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0997.0304