Environmental Failure Mode and Effect Analysis and Its Application in a Seafood Company

Małgorzata Z. Wiśniewska, Tomasz Grybek, Małgorzata Szymańska-Brałkowska

Streszczenie


Tytuł artykułu: Metoda analizy rodzajów i skutków wpływów środowiskowych oraz jej zastosowanie w firmie branży owoców morza

Cel: Przedstawienie analizy EFMEA na przykładzie wybranej organizacji z branży owoców morza, w tym zasad identyfikacji ryzyka w kontekście możliwego negatywnego wpływu na środowisko.

Metodyka badań: Metodą stosowaną w procesie badawczym jest studium przypadku z analizą danych wtórnych (dokumentów), wywiad częściowo ustrukturyzowany z przedstawicielem organizacji oraz metoda syntezy i logicznego wnioskowania.

Wyniki badań: EFMEA wykorzystana w firmie jest bardzo złożoną analizą, którą poszerzono o dodatkowe obszary ważne dla organizacji. Jest to rodzaj EFMEA procesu, której wdrożenie ułatwiły doświadczenia zdobyte podczas wcześniejszej implementacji metody HACCP oraz systemu ISO 14001. Nie bez znaczenia był wymóg ze strony klientów instytucjonalnych (klientów biznesowych) dotyczący prowadzenia analiz w tym zakresie.

Wnioski: Największe ryzyko środowiskowe wiąże się z serwisowaniem urządzeń chłodniczych/chłodzących, operacjami przeładunkowymi, utrzymaniem infrastruktury socjalnej oraz przechowywaniem ładunków. Problemem podczas analizy był brak dostępu do wszystkich danych porównawczych. Największą korzyścią była możliwość zarządzania aspektami środowiskowymi, a następnie ich skutecznego monitorowania.

Wkład w rozwój dyscypliny: Artykuł jest pierwszym w Polsce opracowaniem omawiającym wdrożenie w praktyce metody EFMEA. Tym samym poszerzono wiedzę naukową na temat jej możliwych zastosowań w przedsiębiorstwie spożywczym oraz sposobów kontrolowania i minimalizowania negatywnych wpływów na środowisko w branży owoców morza.


Słowa kluczowe


środowisko, zrównoważony rozwój, FMEA, analiza ryzyka, przedsiębiorstwo branży owoców morza

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Bissinger K., Brandi C., Cabrera de Leicht S., Fiorini M., Schleifer P., Fernandez de Cordova S., Ahmed N. (2020), Linking Voluntary Standards to Sustainable Development Goals, International Trade Centre, Geneva.

Brzozowski T. (2015), Zrównoważony rozwój organizacji – ujęcie praktyczne, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, no. 377, https://doi.org/10.15611/pn.2015.377.09.

Carlson C. S. (2014), Understanding and Applying the Fundamentals of FMEAs, ReliaSoft Corporation, Tucson, Arizona.

Chen J. K. (2017), Prioritization of Corrective Actions from Utility Viewpoint in FMEA Application, “Quality and Reliability Engineering International”, vol. 33(4), https://doi.org/10.1002/qre.2064.

Cirovic M., Makajic-Nikolic D., Petrovic N., Vujosevic M., Kuzmanovic M. (2015), European Union Oil Import Dependency Risk Analysis, “Polish Journal of Environmental Studies”, vol. 24(1), https://doi.org/10.15244/pjoes/26105.

Dadgar P., Payandeh P. E. (2019), Environmental Risk Assessment of Sugar Industries Using the EFMEA Method and Providing Environmental Management Solutions, “Specialty Journal of Engineering and Applied Science”, vol. 4(2).

DeJonckheere M., Vaughn L. M. (2019), Semistructured Interviewing in Primary Care Research: A Balance of Relationship and Rigour, “Family Medicine and Community Health”, vol. 7(2), https://doi.org/10.1136/fmch-2018-000057.

Gilmore M. D. F., Rowbottom C. G. (2021), Evaluation of Failure Modes and Effect Analysis for Routine Risk Assessment of Lung Radiotherapy at a UK Center, “Journal of Applied Clinical Medical Physics”, vol. 22(5), https://doi.org/10.1002/acm2.13238.

Global Food Ecosystem Impacts on Climate Change (2022), Kemin, February 17, available online https://www.kemin.com/ap/en/blog/food/global-food-ecosystem-impacts-on-climate-change (accessed: 15.06.2022).

Heale R., Twycross A. (2018), What Is a Case Study?, “Evidence-based Nursing”, vol. 21(1), http://dx.doi.org/10.1136/eb-2017-102845.

Heidary Dahooie J., Vanaki A. S., Firoozfar H. R., Zavadskas E. K., Čereška A. (2020), An Extension of the Failure Mode and Effect Analysis with Hesitant Fuzzy Sets to Assess the Occupational Hazards in the Construction Industry, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, vol. 17(4), https://doi.org/10.3390/ijerph17041442.

Jensen C., Johansson M., Lindahl M., Magnusson T. (2001), Environmental Effect Analysis (EEA) – Principles and Structure, Department of Technology, University of Kalmar.

Kania A., Roszak M., Spilka M. (2014), Evaluation of FMEA Methods Used in the Environmental Management, “Archives of Materials Science and Engineering”, vol. 65(1).

Kardos P., Lahuta P., Hudakova M. (2021), Risk Assessment Using the FMEA Method in the Organization of Running Events, “Transportation Research Procedia”, vol. 55, https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.07.143.

Kaur S., Singh A. (2021), Environmental Problems Related to Sugar Industries: A Case Study of Govind Sugar Mill Ltd, Aira, Lakhimpur Kheri, “International Journal of Innovative Science and Research Technology”, vol. 6(9).

Lindahl M., Tingström J. (2001), A Small Textbook on Environmental Effect Analysis, Department of Technology, University of Kalmar, Kalmar.

Mascia A., Cirafici A. M., Bongiovanni A., Colotti G., Lacerra G., Di Carlo M., Digilio F. A., Liguori G. L., Lanati A., Kisslinger A. (2020), A Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)-based Approach for Risk Assessment of Scientific Processes in Non-regulated Research Laboratories, “Accreditation and Quality Assurance”, vol. 25, https://doi.org/10.1007/s00769-020-01441-9.

Paciarotti C., Mazzuto G., D’Ettorre D. (2014), A Revised FMEA Application to the Quality Control Management, “International Journal of Quality & Reliability Management”, vol. 31(7), https://doi.org/10.1108/IJQRM-02-2013-0028.

PN EN-IEC 60812:2018, Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA i FMECA), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.

Rahim A. A. A., Musa S. N., Ramesh S., Lim M. K. (2021), Development of a Fuzzy-TOPSIS Multi-criteria Decision-making Model for Material Selection with the Integration of Safety, Health and Environment Risk Assessment, “Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications”, vol. 235(7), https://doi.org/10.1177/1464420721994269.

Randall D. J., Tsui T. K. N. (2002), Ammonia Toxicity in Fish, “Marine Pollution Bulletin”, vol. 45(1–12), https://doi.org/10.1016/S0025-326X(02)00227-8.

Roszak M., Spilka M., Kania A. (2015), Environmental Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) – a New Approach to Methodology, “Metalurgija”, vol. 54(2).

Salati P., Jozi S. A. (2012), Environmental Risk Assessment of Low Density Polyethylene Unit Using the Method of Failure Mode and Effect Analysis, “Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly”, vol. 18(1), https://doi.org/10.2298/ciceq110504051j.

Sałagan P., Pietrzczyk M. (2020), Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?, available online https://www.ey.com/pl_pl/business-5-0/europejski-zielony-lad-szansa-czy-zagrozenie (accessed: 14.06.2022).

Spreafico C. (2021), A Review about Methods for Supporting Failure Risks Analysis in Eco-assessment, “Environmental Monitoring and Assessment”, vol. 193, https://doi.org/10.1007/s10661-021-09175-y.

Van Hoof V., Bench S., Soto A. B., Luppa P. P., Malpass A., Schilling U. M., Rooney K. D., Stretton A., Tintu A. N. (2022), Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) at the Preanalytical Phase for POCT Blood Gas Analysis: Proposal for a Shared Proactive Risk Analysis Model, “Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)”, vol. 60(8), https://doi.org/10.1515/cclm-2022-0319.

Wiśniewska M. Z. (2015), HACCP-based Food Defense Systems, “Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, vol. 2.

Wiśniewska M. Z. (2022), Environmental Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) and Its Applications. A Comprehensive Literature Review, “Environmental Engineering and Management Journal”, vol. 21(3).

Wiśniewska M. Z., Wyrwa J. (2022), Bezpieczeństwo żywności i żywnościowe w okresie pandemii. Ujęcie interdyscyplinarne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zielona Góra.

Wu Z., Liu W., Nie W. (2021), Literature Review and Prospect of the Development and Application of FMEA in Manufacturing Industry, “The International Journal of Advanced Manufacturing Technology”, vol. 112, https://doi.org/10.1007/s00170-020-06425-0.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0998.0404