Rola standardów IFS i BRC w ocenie dostawców przez sieci handlowe

Autor

  • Urszula Balon Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Jakością
  • Milena Sikora Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0939.0311

Słowa kluczowe:

IFS, BRC, audyt wewnętrzny, bezpieczeństwo żywności

Abstrakt

Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego mają obowiązek zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności m.in. poprzez wdrożenie wymagań obligatoryjnych systemów GHP, GMP, HACCP. Dodatkowo mogą wdrożyć wymagania norm ISO 22000. Jednak sieci handlowe wymagają od swoich dostawców dodatkowo certyfikatu systemu IFS i (lub) BRC. W artykule przedstawiono wymagania standardów IFS i BRC ze szczególnym zwróceniem uwagi na audyty jako element weryfikacji wdrożonych wymagań. Dokonano także porównania wymagań obu standardów. Przedsiębiorstwa, które uzyskały certyfikat na zgodność ze standardami IFS/BRC, odnotowały wiele korzyści, m.in. możliwość sprzedaży swoich produktów na rynkach całego świata.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Berdowski J. [2005], Wpływ współczesnych systemów zarządzania jakością a szczególnie HACCP, BRC, IFS na procesy doskonalenia organizacji zajmującej się produkcją i obrotem żywnościąi „Problemy Jakości", nr 9.

Berdowski J. [2012], Wszystko o nowym BRC, cz. 2: Opis wymagań fundamentalnych VI wersji standardu BRC, „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", nr 5.

Berdowski J. [2013], Jak uniknąć negatywnej oceny. Najważniejsze wymagania VI wersji standardu IFS, „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", nr 1.

Czupryna M., Maleszka A. [2006], Dodatkowe wymagania stawiane przedsiębiorcom branży spożywczej, „Problemy Jakości", nr 9.

Dobski P. [2006], Rola systemów zapewnienia jakości w budowaniu jakości oferty przedsiębiorstw handlu detalicznego, „Problemy Jakości", nr 11.

Drabas E., Wojciechowski A. [2006], IFS oraz BRC - międzynarodowe standardy zapewnienia jakości wyrobów spożywczych, „Kalejdoskop Mięsny", nr 2.

Globalna Norma Dotycząca Bezpieczeństwa Żywności BRC [2011], Edycja 6, British Retail Consortium, Londyn.

Havinga T. [2006], Private Relation of Food Safety by Supermarkets, „Law&Policy", vol. 28, nr 4, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9930.2006.00237.x.

IFS Food Standard do auditowania jakości oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych [2012], Wersja 6, IFS Management GmbH, Niemcy.

IFS Food Standard for auditing quality and food safety of food products [2014], Version 6, IFS Management GmbH, Germany April.

International Trade Centre, Standards Map Compendium. 100 voluntary standards [2013], „At a Glance", March.

Kafel P., Sikora T. [2013], Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży spożywczej, „Food. Science. Technology. Quality", vol. 1(86), http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2013/86/204-216.

Kłodowski A. [2005], IFS/BRC międzynarodowe standardy sieci handlowych, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", nr 5.

Knaflewska J., Pospiech E. [2007], Quality Assurance Systems in Food Industry and Health Security of Food. Acta Sci. Pol., „Technol. Aliment.", nr 2.

MacDonald M. [2006], Audit, czyli współpracować, nie terroryzować, „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", nr 2.

Nowicki P. [2010], IFS i BRC - Standardy oceny dostawców [w:] Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, red. T. Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Nowicki P., Sikora T. [2012], Obligatory and Voluntary Food Safety Management Systems - The Up to Date Review, nr 06; In proceeding of: 6th International Quality Conference, At Kragujevac, Serbia.

Popis M. [2013], Systemy bezpieczeństwa żywności, „Problemy Jakości", nr 2.

Standards Map Compendium. 100 Voluntary Standards „At a Glance" [2013], International Trade Centre.

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły