O pewnej modyfikacji testu adaptacyjnego dla równości wartości oczekiwanych

Grzegorz Kończak

Streszczenie


W opracowaniu przedstawiono propozycję modyfikacji testu adaptacyjnego dla porównania wartości oczekiwanych w dwóch populacjach. W zaproponowanym rozwiązaniu nie dokonuje się wyboru postaci statystyki testowej, lecz na podstawie danych pochodzących z wylosowanej próbki modyfikowane są wagi występujące w statystyce testowej. Własności rozważanego testu i testów klasycznych zostały porównane z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Test może być wykorzystany w procedurach kontroli jakości. Nie wymaga on spełnienia ostrych założeń dotyczących postaci rozkładu zmiennej diagnostycznej i z tego powodu może być wykorzystywany do wykrywania rozregulowania procesu w przypadkach, gdy nie jest znana postać rozkładu zmiennej.


Słowa kluczowe


testy adaptacyjne, testy permutacyjne, porównanie populacji, Monte Carlo

Pełny tekst

PDF

Literatura


Domański C., Pruska K. [2000], Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.

Efron B., Tibshirani R. [1993], An Introduction to the Bootstrap, Chapman & Hall/ CRC, Boca Raton, Washington, DC.

Good P. [2005], Permutation, Parametric, and Bootstrap Tests of Hypotheses, Springer, New York.

Hao L., Houser D. [2012], Adaptive Procedures for Wilcoxon-Mann-Whitney Test: Seven Decades of Advances, http://comp.uark.edu/~lhao/adaptive.pdf.

Hogg R.V., Fisher D.M., Randles R.H. [1975], A Two-sample Adaptive Distribution-free Test, „Journal of the American Statistical Associacion", vol. 70, http://dx.doi.org/10.2307/2285950.

O'Gorman T.W. [2012], Adaptive Tests of Significance Using Permutations of Residuals with R and SAS, John Wiley and Sons, New Jersey.

Sheskin D.J. [2003], Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures, Chapman & Hall, Boca Raton.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0940.0401