The Conditional Dependence Structure between Precious Metals: A Copula-GARCH Approach

Stanisław Wanat, Monika Papież, Sławomir Śmiech

Streszczenie


Tytuł artykułu: Modelowanie warunkowej zależności między metalami szlachetnymi z wykorzystaniem modeli copula-GARCH

W pracy analizowano warunkową strukturę zależności na rynku metali szlachetnych z wykorzystaniem modeli copula-DCC-GARCH. Na podstawie warunkowych macierzy korelacji rozpoznano stany rynku metali szlachetnych. W tym celu przyjęto, że określonemu stanowi rynku odpowiada typowy wzór warunkowej struktury zależności. Momenty przejścia pomiędzy poszczególnymi stanami odpowiadające nagłym (drastycznym) zmianom w warunkowej strukturze zależności zidentyfikowano, wykorzystując metody grupowania. Zastosowanie opisanej metodologii pozwoliło w okresie od 1997 r. do 2013 r. wyodrębnić trzy stany rynku czterech metali szlachetnych (złoto, srebro, platyna, pallad). Badania wskazały także na znaczny wzrost zależności między rozważanymi metalami na przełomie kwietnia i maja 2004 r.


Słowa kluczowe


metale szlachetne, struktura zależności, copula-GARCH, stany rynku

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Aloui R., Ben Aïssa M. S., Nguyen D. K. (2013), Conditional Dependence Structure between Oil Prices and Exchange Rates: A Copula-GARCH Approach, "Journal of International Money and Finance", vol. 32: 719-738.

Ciner C. (2001), On the Long-run Relationship between Gold and Silver Prices: A Note, "Global Finance Journal", vol. 12: 299-303, http://dx.doi.org/10.1016/S1044-0283(01)00034-5.

Cochran S. J., Mansur I., Odusami B. (2012), Volatility Persistence in Metal Returns: A FIGARCH Approach, "Journal of Economics and Business", vol. 64: 287-305.

Doman R. (2011), Zastosowanie kopuli w modelowaniu dynamiki zależności na rynkach finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Engle R. (2002), Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models, "Journal of Business & Economic Statistics", vol. 20: 339-350.

Hammoudeh S., Yuan Y. (2008), Metal Volatility in Presence of Oil and Interest Rate Shocks, "Energy Economics", vol. 30: 606-620, http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2007.09.004.

Hammoudeh S., Yuan Y., McAleer M., Thompson M.A. (2010), Precious Metals-exchange Rate Volatility Transmissions and Hedging Strategies, "International Review of Economics & Finance", vol. 19: 633-647.

Joe H. (1997), Multivariate Models and Dependence Concepts, Chapman-Hall, London.

Lee T.-H., Long X. (2009), Copula-based Multivariate GARCH Model with Uncorrelated Dependent Errors, "Journal of Econometrics", vol. 150: 207-218, http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2008.12.008.

Li M., Yang L. (2013), Modeling the Volatility of Futures Return in Rubber and Oil - A Copula-based GARCH Model Approach, "Economic Modelling", vol. 35: 576-581.

Lucey B. M. and Tully E. (2006), The Evolving Relationship between Gold and Silver 1978-2002: Evidence from a Dynamic Cointegration Analysis: A Note, "Applied Financial Economics Letters", vol. 2: 47-53.

Morales L., Andreosso-O'Callaghan B. (2011), Comparative Analysis on the Effects of the Asian and Global Financial Crises on Precious Metal Markets, "Research in International Business and Finance", vol. 25: 203-227.

Münnix M. C., Shimada T., Schäfer R., Leyvraz F., Seligman T. H., Guhr T., Stanley H. E. (2012), Identifying States of a Financial Market, "Scientific Reports", vol. 2, http://dx.doi.org/10.1038/srep00644.

Nelsen R. B. (1999), An Introduction to Copulas, Springer-Verlag, New York.

Papież M., Śmiech S. (2012), Causality in Mean and Variance Between Returns of Crude Oil and Metal Prices, Agricultural Prices and Financial Market Prices (in:) J. Ramík, D. Stavárek (eds), Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, Silesian University, School of Business Administration, Karviná: 675-680.

Patton A. J. (2006), Modelling Asymmetric Exchange Rate, "International Economic Review", vol. 47: 527-556.

Patton A. J. (2012), A Review of Copula Models for Economic Time Series, "Journal of Multivariate Analysis", vol. 110: 4-18, http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2012.02.021.

Philippas D., Siriopoulos C. (2013), Putting the "C" into Crisis: Contagion, Correlations and Copulas on EMU Bond Markets, "Journal of International Financial Markets, Institutions and Money", vol. 27: 161-176.

Reboredo J. C. (2013a), Is Gold a Hedge or Safe Haven Against Oil Price Movements? "Resources Policy", vol. 38: 130-137.

Reboredo J. C. (2013b), Is Gold a Safe Haven or a Hedge for the US Dollar? Implications for Risk Management, "Journal of Banking and Finance", vol. 37: 2665-2676.

Sari R., Hammoudeh S., Ewing B. T. (2007), Dynamic Relationships between Oil and Metal Commodity Futures Prices, "Geopolitics of Energy", vol. 29: 2-13.

Sari R., Hammoudeh S., Soytas U. (2010), Dynamics of Oil Price, Precious Metal Prices, and Exchange Rate, "Energy Economics", vol. 32: 351-362, http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2009.08.010.

Sensoy A. (2013), Dynamic Relationship between Precious Metals, "Resources Policy", vol. 38: 504-511, http://dx.doi.org/10.1016/j.resourpol.2013.08.004.

Serban M., Brockwell A., Lehoczky J., Srivastava S. (2007), Modelling the Dynamic Dependence Structure in Multivariate Financial Time Series, "Journal of Time Series Analysis", vol. 28: 763-782, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9892.2007.00543.x.

Silvennoinen A., Thorp S. (2013), Financialization, Crisis and Commodity Correlation Dynamics, "Journal of International Financial Markets, Institutions and Money", vol. 24: 42-65.

Śmiech S., Papież M. (2012), A Dynamic Analysis of Causality between Prices on the Metals Market (in:) M. Reiff (ed.),Proceedings of the International Conference Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVI), Bratislava: 221-225.

Wanat S. (2012), Modele zależności w agregacji ryzyka ubezpieczyciela, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Wu C. C., Chung H., Chang Y. H. (2012), The Economic Value of Co-movement between Oil Price and Exchange Rate using Copula-based GARCH Models, "Energy Economics", vol. 34: 270-282, http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2011.07.007.

Zolotko M., Okhrin O. (2014), Modelling the General Dependence between Commodity Forward Curves, "Energy Economics", vol. 43: 284-296, http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2014.02.019.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0940.0402