Overlapping Generation Models with Heterogeneous Agents and Aggregate Uncertainty in Macroeconomic Modelling

Jan Acedański

Streszczenie


Tytuł artykułu: Modele międzypokoleniowe z niejednorodnymi podmiotami i zagregowanym ryzykiem w badaniach makroekonomicznych

W pracy przedstawiono metodologię budowy międzypokoleniowych modeli DSGE z niejednorodnymi podmiotami i zagregowanym ryzykiem. Te stochastyczne modele makroekonomiczne pozwalają na uwzględnienie zróżnicowania konsumentów przede wszystkim ze względu na wiek oraz zasób majątku. Na przykładzie autorskiego modelu, który dodatkowo uwzględnia niejednorodność ze względu na status na rynku pracy oraz zdolności, pokazano sposób wyprowadzania kluczowych równań opisujących decyzje konsumpcyjne i inwestycyjne podmiotów. W pracy przedstawiono również najważniejsze algorytmy obliczeniowe stosowane do analiz omawianych modeli. Na końcu pokazano przykład zastosowania modelu do analizy kosztów wahań cyklicznych na rynku pracy w Polsce dla różnych grup konsumentów.


Słowa kluczowe


modele DSGE, modele międzypokoleniowe, niejednorodne podmioty, cykl koniunkturalny, algorytmy obliczeniowe

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Acedański J. (2007), Metody szacowania kosztów wahań koniunkturalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne", 46.

Acedański J. (2014), Pension Reforms and Welfare Gains from Eliminating Business Cycle in Poland (in:) J. Talasova, J. Stoklasa, T. Talasek (eds), Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics, Palacky University, Olomouc.

Acedański J. (2015), Youth Unemployment and Welfare Gains from Eliminating Business Cycle - The Case of Poland, manuscript.

Aiyagari S. R. (1994), Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving, "Quarterly Journal of Economics", 109(3), http://dx.doi.org/10.2307/2118417.

Blanchard O. (2009), The State of Macro, "Annual Review of Economics", 1(1), http://dx.doi.org/10.1146/annurev.economics.050708.142952.

Brzoza-Brzezina M., Kolasa M., Koloch G., Makarski K., Rubaszek M. (2013), Monetary Policy in Non-representative Agent Economy: A Survey, "Journal of Economic Surveys", 27(4), http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6419.2011.00710.x.

Chang Y., Kim S. B., Schorfheide F. (2013), Labor-market Heterogeneity, Aggregation and Policy (In)variance of DSGE Model Parameters, "Journal of the European Economic Association", 11(S1), http://dx.doi.org/10.1111/j.1542-4774.2012.01098.x.

Del Negro M., Schorfheide F. (2013), DSGE Model-based Forecasting (in:) G. Elliott, A. Timmermann (eds), Handbook of Economic Forecasting, vol. 2, Elsevier, Amsterdam.

Den Haan W. J., Judd K. L., Juillard M. (2010), Computational Suite of Models with Heterogeneous Agents: Incomplete Markets and Aggregate Uncertainty, "Journal of Economic Dynamics and Control", 34(1), http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2009.07.001.

Den Haan W. J. (2010), Comparison of Solutions to the Incomplete Markets Model with Aggregate Uncertainty, "Journal of Economic Dynamics and Control", 34(1), http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2008.12.010.

Grabek G., Kłos B., Koloch G. (2010), SOE PL 2009 - Model DSGE małej otwartej gospodarki estymowany na polskich danych, "Materiały i Studia", no. 251, NBP, Warszawa.

Hairault J.-O., Langot F., Osotimehin S. (2010), Matching Frictions, Unemployment Dynamics and the Cost of Business Cycles, "Review of Economic Dynamics", 13(4), http://dx.doi.org/10.1016/j.red.2010.05.001.

Heer B., Maussner A. (2009), Dynamic General Equilibrium Modeling. Computational Methods and Applications, 2nd ed., Springer, Berlin-Heidelberg.

Huggett M. (1993), The Risk-free Rate in Heterogeneous-agent Incomplete-insurance Economies, "Journal of Economic Dynamics and Control", 17(5-6), http://dx.doi.org/10.1016/0165-1889(93)90024-m.

Kolasa M., Rubaszek M., Skrzypczyński P. (2012), Putting the New Keynesian DGSE Model to the Real-time Forecasting Test, "Journal of Money, Credit and Banking", 44(7), http://dx.doi.org/10.1111/j.1538-4616.2012.00533.x.

Krusell P., Smith A. A. (1998), Income and Wealth Heterogeneity in the Macroeconomy, "Journal of Political Economy", 106(5), http://dx.doi.org/10.1086/250034.

Krusell P., Smith A. A. (2006), Quantitative Macroeconomic Models with Heterogeneous Agents (in:) R. Blundell, W. Newey, T. Pearson (eds), Advances in Economic and Econometrics: Theory and Applications, Ninth World Congress, Cambridge University Press, Cambridge.

Lucas R. E. (1976), Econometric Policy Evaluation: A Critique, "Carnegie-‑Rochester Conference Series on Public Policy", 1, http://dx.doi.org/10.1016/s0167-2231(76)80003-6.

Lucas R. E. (1987), Models of Business Cycles, Basil Blackwell, Oxford.

Maliar L., Maliar S., Valli F. (2010), Solving the Incomplete Markets Model with Aggregate Uncertainty Using the Krusell-Smith Algorithm, "Journal of Economic Dynamics and Control", 34(1), http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2009.03.009.

Mankiw G. N. (2006), Macroeconomists as Scientist and Engineer, "Journal of Economic Perspectives", 20(4), http://dx.doi.org/10.1257/jep.20.4.29.

Post Walrasian Macroeconomics. Beyond the Dynamic Stochastic General Equilibrium Model (2006), ed. D. Colander, Cambridge University Press, Cambridge.

Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (2009), NBP, Warszawa.

Reiter M. (2012), On the Welfare Costs of Unemployment Fluctuations, manuscript.

Rubaszek M. (2012), Mortgage Down-payment and Welfare in a Life-cycle Model, "Bank i Kredyt", 43(4).

Storesletten K., Telmer C. I., Yaron A. (2001), The Welfare Cost of Business Cycles Revisited: Finite Lives and Cyclical Variation in Idiosyncratic Risk, "European Economic Review", 45(7), http://dx.doi.org/10.1016/s0014-2921(00)00101-x.

Storesletten K., Telmer C. I., Yaron A. (2007), Asset Pricing with Idiosyncratic Risk and Overlapping Generations, "Review of Economic Dynamics", 10(4), http://dx.doi.org/10.1016/j.red.2007.02.004.

Wróbel-Rotter R. (2013), Estymowane modele równowagi ogólnej i wektorowa autoregresja: model hybrydowy, "Bank i Kredyt", 44(5).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0941.0506