Analiza determinant wyboru produktów spożywczych marek własnych i określenie poprawności znakowania ich opakowań

Autor

  • Małgorzata Miśniakiewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Towaroznawstwa Żywności
  • Małgorzata Pycek Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0927.0307

Słowa kluczowe:

marki własne, determinanty wyboru, żywność, poprawność znakowania opakowań

Abstrakt

Od początku XXI w. systematycznie rośnie popularność i udział w rynku żywności produktów marek własnych. W pracy przedstawiono istotę, kategorie, powody i strategie wprowadzania na rynek marek własnych, a także omówiono historię i udział marek własnych w handlu detalicznym w Polsce i na świecie w okresie ostatnich kilku lat. Przedstawiono najpopularniejsze marki własne dostępne na polskim rynku. Celem pracy jest określenie preferencji konsumenckich w zakresie wyboru i spożycia produktów sygnowanych markami własnymi oraz sprawdzenie poprawności znakowania ich opakowań w zestawieniu z opakowaniami wybranych produktów markowych. Badania wykazały pozytywny ogólny stosunek ankietowanych do produktów marek własnych, świadczą również o znacznych perspektywach rozwoju tej kategorii produktów spożywczych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Domański T. [2005], Strategie rozwoju marki własnej na rynku polskim, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.

Kall J. [2002], Rozkwit marek własnych detalistów (cz. I), „Marketing w Praktyce”, nr 12.

Kiczmachowska E. [2007], Motywy producentów podejmowania produkcji pod markami detalistów w Polsce, „Marketing i Rynek”, nr 10.

Kłosiewicz-Górecka U. [2003], Rola marek przedsiębiorstw handlowych na rynku produktów częstego zakupu, „Gospodarka Narodowa”, nr 9.

Kumar N. [2010], Strategia marek własnych, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Lubańska A. [2011], Znaczenie marek własnych sieci handlowych, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 87, Warszawa.

Marki własne detalistów w Polsce 2011. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011–2013 [2011], http://www.pmrpublications.com/product/Marki-wlasne-detalistow--Polska-2011 (20.12.2013).

Obidzińska E. [2009], Marka kontra marka, „Fresh Cool Market”, nr 9.

Polan W. [2010], Rynek marek własnych a internacjonalizacja działalności biznesowej. Analiza przypadku: firma browarnicza Van Pur SA, „Nauka i Gospodarka”, nr 3.

Produkty żywnościowe oferowane pod własną marką sieci handlowych. Kontrole przeprowadzone przez inspekcję handlową w 2011 r. [2011], Raport Departamentu Inspekcji Handlowej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.

Prywatne marki detalistów w Polsce 2008 [2008], Raport PMR Publications, http://www.pmrcorporate.com/product/prywatne-marki-detalistow-Polska-2008 (20.12.2013).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych [2007], Dz.U. 2007, nr 137, poz. 966, z późn. zm.

Śpiewla K. [2012], Marki własne – praktyka polska, „Marketing w Praktyce”, nr 3.

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły