Dynamika innowacyjności regionów Unii Europejskiej w latach 1999–2008

Małgorzata Markowska

Streszczenie


W pracy przedstawiono podejścia do pomiaru innowacyjności regionalnej i dokonano doboru cech umożliwiających ilustrację tego zjawiska na szczeblu NUTS 2 w Unii Europejskiej w ujęciu dynamicznym. Opisano procedurę badawczą pozwalającą na klasyfikację, która umożliwia ocenę dynamiki innowacyjności. Scharakteryzowano wyniki otrzymane w efekcie zastosowania tej procedury ze szczególnym uwzględnieniem terytorialnego rozmieszczenia klas regionów, przynależności regionów polskich oraz stołecznych i zawierających stolice do otrzymanych klas dynamiki innowacyjności.

Słowa kluczowe


innowacyjność regionów, dynamika innowacyjności, klasyfikacja, NUTS 2

Pełny tekst

PDF

Literatura


Europe 2020. A Strategy for Smart and Sustainable Development Fostering Social Inclusion [2010], Communication from the European Commission, COM(2010) 2020, final version, Brussels.

European Innovation Scoreboard 2002: EU Regions [2002], Technical Paper No 3, European Commission, Luxembourg.

European Innovation Scoreboard 2003: Indicators and Definitions [2003a], Technical Paper No 1, European Commission, Luxembourg.

European Innovation Scoreboard 2003: Regional Innovation Performances [2003b], Technical Paper No 3, European Commission, Luxembourg.

Handbook on Constructing Composite Indicators [2008], OECD, Paris.

Hollanders H. [2006], European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS), European Commission, Luxembourg.

Hollanders H. et al. [2012], Regional Innovation Scoreboard 2012. Methodology Report, European Commission, Luxembourg.

Hollanders H., Léon L.R., Roman L. [2012], Regional Innovation Scoreboard 2012, European Commission, Luxembourg.

Hollanders H., Tarantola S. Loschky A. [2009a], Regional Innovation Scoreboard 2009, Methodology Report, Pro Inno Europe UNU-Metrics, Maastricht.

Hollanders H., Tarantola S., Loschky A. [2009b], Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009, European Commission, Luxembourg.

Kukuła K. [2000], Metoda unitaryzacji zerowanej, Biblioteka Ekonometryczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Markowska M. [2012], Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów, Monografie i Opracowania, nr 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Markowska M., Strahl D. [2006], Przegląd koncepcji pomiaru regionalnej innowacyjności w unijnej statystyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1142, Wrocław.

Regions in the European Union. Nomenclature of Territorial Unit for Statistics NUTS 2006/EU-27 [2007], Series: Methodologies and Working Papers, European Commission, Luxembourg.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0928.0407