Nowoczesne paradygmaty zarządzania jako element podnoszenia wartości spółek przemysłu spożywczego

Krzysztof Firlej, Aleksandra Bargieł

Streszczenie


W artykule poddano teoretycznym i analitycznym rozważaniom nowoczesne paradygmaty zarządzania, zakładając, że są one elementem kierunkującym funkcjonowanie spółek przemysłu spożywczego. W części teoretycznej zaprezentowano ewolucję i stan obecny paradygmatów zarządzania, które zbadano w kontekście wykorzystania ich w procesie zarządzania spółkami przemysłu spożywczego. Sprawdzono, jak poszczególne paradygmaty zarządzania realizowane są w funkcjonowaniu spółek, zauważając, że właściwe ich wykorzystanie wpływa wymiernie na podnoszenie wartości firmy i zajmowanie przez nią coraz lepszej pozycji rynkowej. Analiza działań z tym związanych potwierdziła, że badane spółki są bardzo zainteresowane realizacją wszelkiego rodzaju działań podnoszących ich wartość rynkową, śledzą na bieżąco badania naukowe, zachowania konkurencji i starają się z ich wykorzystaniem osiągać zamierzone cele.

Słowa kluczowe


zarządzanie przedsiębiorstwami, współczesne paradygmaty zarządzania, spółki przemysłu spożywczego, wartość i pozycja rynkowa przedsiębiorstw

Pełny tekst

PDF

Literatura


Blikle A. [2011], Doktryna jakości, Warszawa, http://firmyrodzinne.pl/download/tqm/Doktryna-jakosci.pdf.

Drucker P.F. [1998], Management’s New Paradigms, „Forbes”, nr 5.

Drucker P.F. [2000], Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa.

Drucker P.F. [2002], Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.

Ferguson M. [1993], A New Consciousness Reader [w:] New Paradigm: Emerging Strategic for Leadership and Organizational Change, eds M. Ray, A. Rinzler, J.P. Tarcher/Perigee, New York.

Firlej K. [2008a], Stymulanty konkurencyjności w zarządzaniu spółkami z indeksu WIG-Spożywczy [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2008.

Firlej K. [2008b], Zarządzanie wiedzą warunkiem rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, red. A. Glińska-Neweś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Toruń, Toruń 2008.

Grudzewski W.M. [2006], Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3.

Hansen M.D. [2009], The 4 Management Paradigms and the Quantum Leap. Improving Performance, „Safety XChange”, nr 4, http://www.safetyxchange.org/financing-safety/4-paradigms-quantum-leap.

Hejduk I.K., Grudzewski W.M., Sankowska A., Wańtuchowicz M. [2010], W kierunku zarządzania drugiej generacji – model diamentu czterech paradygmatów współczesnego przedsiębiorstwa, „E-mentor”, nr 1(33).

Jamali D. [2005], Changing Management Paradigms: Implications for Educational Institutions, „Journal of Management Development”, vol. 24, nr 2, http://dx.doi.org/10.1108/02621710510579473.

Mazurkiewicz A. [2011], Paradygmaty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (wybrane aspekty), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 19, Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Rzeszów.

Pinto J. [2012], New Management Paradigms, „Automation World”, nr 3, www.jimpinto.com.

Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu [2008], red. W. Kowalczewski, Difin, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0929.0504