Irlandzki Senat i nieudana próba jego zniesienia

Autor

  • Łukasz Danel Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Nauk Politycznych

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0931.0701

Słowa kluczowe:

bikameralizm, senat, parlament, referendum, Irlandia

Abstrakt

Artykuł podejmuje tematykę Senatu Republiki Irlandii oraz kampanii referendalnej, która miała miejsce w związku z projektem rządowym dotyczącym likwidacji drugiej izby irlandzkiego parlamentu. Uchodzi ona współcześnie za jedną z najbardziej osobliwych drugich izb funkcjonujących w ramach europejskich zgromadzeń bikameralnych. Wpływ na taki obraz Senatu Irlandii ma przede wszystkim absolutnie wyjątkowa metoda powoływania jego składu osobowego, prowadząca do sytuacji, w której Senat ten staje się w ramach irlandzkiego systemu politycznego nieco ubezwłasnowolnioną instytucją władzy, dodatkowo wzmacniającą większość rządową. W artykule w sposób syntetyczny przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące Senatu Irlandii oraz jego uprawnień, a także wskazano na okoliczności polityczne i ekonomiczne, które doprowadziły do rozpisania referendum w sprawie likwidacji tej izby parlamentu. Zaprezentowane zostały także argumenty obu stron sporu dotyczące zasadności przeprowadzenia takiej reformy ustrojowej, przebieg kampanii referendalnej, a także wyniki samego referendum.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Electoral Act 1997, http://acts.oireachtas.ie (data dostępu: 10.02.2014).

Electoral (Amendment) Act 1998, http://acts.oireachtas.ie (data dostępu: 10.02.2014).

Electoral (Panel Members) Act 1947, http://acts.oireachtas.ie (data dostępu: 10.02.2014).

Kiełmiński Z. [2004], Motywy bikameralizmu we współczesnej Europie, „Przegląd Europejski”, nr 1.

Konstytucja Irlandii [2006], Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Lane D. [2002], Seanad Éireann [w:] Second Chambers. Bicameralism Today, red. R.C. Tripathi, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.

Programme for Government 2011 (umowa koalicyjna), http://www.merrionstreet.ie/index.php/about/programme-for-government (data dostępu: 5.02.2014).

Seanad Electoral (Panel Members) Act 1954, http://acts.oireachtas.ie (data dostępu:10.02.2014).

Seanad Electoral (University Members) Act 1937, http://acts.oireachtas.ie (data dostępu:10.02.2014).

Szymanek J. [1999], Izby drugie parlamentu w procesie ustawodawczym, Studia nad Polityką, Tom VI, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Szymanek J. [2004], Kształtowanie składu drugich izb parlamentu (w europejskich państwach unitarnych), Studia nad Polityką, Tom X, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Szymanek J. [2005], Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych, Kancelaria Senatu, Warszawa.

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły