The Institutional Aspects of Public Finance Consolidation

Authors

  • Bogusław Pietrzak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Skarbowości
  • Barbara Woźniak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Skarbowości

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0932.0807

Keywords:

public finance improvement, consolidation, non-budgetary management, auxiliary units, budgetary establishments

Abstract

The debate on improving the public finances in Poland has been under way for many years and remains topical. One of the resulting actions has been to change the legal grounds on which they function. This was achieved by the Law on Public Finance of 27 August 2009, which introduced new regulations for the institutional consolidation of the public finances. These were aimed at the liquidation of all auxiliary and state budgetary establishments – as well as most of those at local government level. The paper presents a study of the effects of these changes. The conclusion is that during the first years the law was applied, the liquidation process of some of the non-budgetary management entities was completed successfully. Some of the tasks of these units have been taken over by state and local government budgets, while others have shifted to entities operating in the public finance sector, including executive agencies and newly-established budgetary management institutions. Institutional consolidation has increased the concentration of public resources in the budgetary sphere and led to increased transparency in public finance.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Finanse [2013], red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa.

Finanse publiczne. Komentarz praktyczny [2013], red. E. Ruśkowski, J.M. Salachna, ODDK, Gdańsk.

Franek S. [2013], Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym, Difin, Warszawa.

Malinowska-Misiąg E., Misiąg W. [2006], Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa.

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.

Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2003 r., nr 15, poz. 148 z późn. zm.

Ustawa z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. nr 45, poz. 391.

Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

Woźniak B. [2011], Ogólne zasady gospodarowania środkami publicznymi [w:] Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, red. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa.

Downloads

Issue

Section

Articles