Dylematy dotyczące polityki fiskalnej w latach 1995–2012 na przykładzie transformujących się krajów Europy Środkowej

Autor

  • Marta Postula Uniwersytet Warszawski, Katedra Finansów i Rachunkowości

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0932.0808

Słowa kluczowe:

rozwój, wzrost gospodarczy, polityka fiskalna, wydatki publiczne

Abstrakt

W artykule omówiono wybrane efekty polityki fiskalnej pięciu krajów Europy Środkowej: Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii oraz Węgier. W analizie dokonano porównania tempa wzrostu gospodarczego, w tym zmiany PKB per capita według PPS, na tle uwarunkowań dotyczących całkowitego poziomu opodatkowania działalności gospodarczej, pozycji kraju w światowym rankingu wolności gospodarczej Doing Business, rozmiarów dochodów i wydatków publicznych. Uzyskanie optymalnych warunków rozwoju wymaga zastosowania w odpowiedniej proporcji interwencjonizmu państwowego oraz zasad liberalnych. Wyższe średnie tempo wzrostu w okresie 15–20 lat uzyskują kraje aktywnie sterujące procesami transformacyjnymi i reformami, przy zachowaniu rozmiarów fiskalizmu dostosowanych do aktualnego poziomu rozwoju.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dluhosch B., Zimmermann K. [2008], Adolph Wagner und sein „Gesetz”: einige spaete Anmerkungen, Diskussions papier nr. 85, 2008, Helmut Schmidt Universität Hamburg.

European Commission [2002], Public Finance in EMU 2002, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, „European Economy”, nr 3, Brussels.

Wagner A. [1893], Grundlegung der politischen Ökonomie, 3. Aufl., Winter, Leipzig.

The World Bank and the International Finance Corporation [2014] Doing Business 2014. Understanding Regulations for Small and Medium-size Enterprises, 11th ed., World Bank Publications, Washington.

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły