The Learning Value of the Job as a Driver of Employee Commitment and Job Satisfaction in Public Organisations

Izabela Marzec, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Janusz Strużyna

Streszczenie


Tytuł artykułu: Wartość uczenia się wykonywanej pracy jako czynnik zaangażowania pracowników i satysfakcji z pracy w organizacjach publicznych

Transformacja polskich organizacji publicznych stawia nowe wyzwania przed ich pracownikami. Rosnące oczekiwania społeczne co do jakości usług publicznych powodują wzrost znaczenia rozwoju pracowników i budowania ich zaangażowania. Sytuacja ta wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na wartość uczenia się wykonywanej pracy, która nie tylko wzmacnia zaangażowanie organizacyjne pracowników, lecz także wpływa pozytywnie na ich rozwój i satysfakcję z pracy. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaki jest poziom wartości uczenia się wykonywanej pracy w organizacjach publicznych oraz czy wartość ta jest powiązana z zaangażowaniem organizacyjnym pracowników i ich satysfakcją z pracy. Cel ten został osiągnięty poprzez zaprezentowanie wyników badań empirycznych.


Słowa kluczowe


wartość uczenia się wykonywanej pracy, zaangażowanie organizacyjne, organizacje publiczne, satysfakcja z pracy

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Agho A. O., Price J. L., Mueller Ch. W. (1992), Discriminant Validity of Measures of Job Satisfaction, Positive Affectivity and Negative Affectivity, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", 1(65): 185-196.

Allen N. J., Meyer J. P. (1990), The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, "Journal of Occupational Psychology", 63(1): 1-18, http://dx.doi.org/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x.

Aziri B. (2011), Job Satisfaction: A Literature Review, "Management Research and Practice", 3(4): 77-86.

Becker H. S. (1960), Notes on the Concept of Commitment, "American Journal of Sociology", 66(1): 32-42, http://dx.doi.org/10.1086/222820.

Boyne G. A. (2002), Public and Private Management: What's the Difference?, "Journal of Management Studies", 39(1): 97-122, http://dx.doi.org/10.1111/1467-6486.00284.

Bozionelos N. (2003), Intra-organizational Network Resources: Relation to Career Success and Personality, "International Journal of Organizational Analysis", 11(1): 41-67, http://dx.doi.org/10.1108/eb028962.

Brousseau K. R. (1978), Personality and Job Experience, "Organizational Behavior & Human Performance", 22(2): 235-252, http://dx.doi.org/10.1016/0030-5073(78)90014-4.

Buchanan B. (1974), Building Organizational Commitment: The Socialization of Managers in Work Organizations, "Administrative Science Quarterly", 19(4): 533-546, http://dx.doi.org/10.2307/2391809.

Eichar D. M., Thompson J. P. (1986), Alienation, Occupational Self-direction, and Worker Consciousness, "Work and Occupations", 13(1): 47-65, http://dx.doi.org/10.1177/0730888486013001004.

Fay D., Kamps A. (2006), Work Characteristics and the Emergence of a Sustainable Workforce: Do Job Design Principles Matter?, "Gedrag en Organisatie", 19(2): 184-203.

Fleetwood S., Hesketh A. (2010), Explaining the Performance of Human Resource Management, Cambridge University Press, New York.

Flynn D. M., Tannenbaum S. I. (1993), Correlates of Organizational Commitment: Differences in the Public and Private Sector, "Journal of Business and Psychology", 8(1): 103-116, http://dx.doi.org/10.1007/bf02230396.

Hackman J. R., Oldham G. R. (1976), Motivation through the Design of Work: Test of a Theory, "Organizational Behavior and Human Performance", 16(2): 250-279, http://dx.doi.org/10.1016/0030-5073(76)90016-7.

Jafri M. H. (2010), Organizational Commitment and Employee's Innovative Behavior. A Study in Retail Sector, "Journal of Management Research", 10(1): 62-68.

Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 3-4: 58-66.

Judge T. A., Heller D., Mount M. K. (2002), Five-factor Model of Personality and Job Satisfaction: A Meta-analysis, "Journal of Applied Psychology", 87(3): 530-541, http://dx.doi.org/10.1037//0021-9010.87.3.530.

Juhdi N., Pa'Wan F., Othman N. A., Moksin H. (2010), Factors Influencing Internal and External Employability of Employees, "Business and Economics Journal", 11: 1-10. http://astonjournals.com/manuscripts/Vol2010/BEJ-11_Vol2010.pdf.

Kohn M. L., Schooler C. (1982), Job Conditions and Personality: A Longitudinal Assessment of Their Reciprocal Effects, "American Journal of Sociology", 87: 1257-1283, http://dx.doi.org/10.1086/227593.

Kulesza M. (2000), Transformacja ustroju administracyjnego Polski (1990-2000), "Studia Iuridica", 38: 79-86.

Locke E. A. (1976), The Nature and Causes of Job Satisfaction (in:) M. D. Dunnette (ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Rand McNally, Chicago.

Łaguna M. (2012), Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy a motywacja do podejmowania szkoleń. Doniesienie z badań, "Psychologia Jakości Życia", 11(2): 163-172.

Mathieu J. E., Zajac D. M. (1990), A Review and Meta-analysis of the Antecedents, Correlates, and Consequences of Organizational Commitment, "Psychological Bulletin", 108(2): 171-194, http://dx.doi.org/10.1037//0033-2909.108.2.171.

Meyer J. P., Smith C. A. (2000), HRM Practices and Organizational Commitment: Test of a Mediation Model, "Canadian Journal of Administrative Sciences", 17(4): 319-331, http://dx.doi.org/10.1111/j.1936-4490.2000.tb00231.x.

Mowday R. T., Steers R. M., Porter L. W. (1979), The Measurement of Organizational Commitment, "Journal of Vocational Behavior", 14(2): 224-247.

Murakami K., Murray L., Sims D., Chedzey K. (2009), Learning on Work Placement: The Narrative Development of Social Competence, "Journal of Adult Development", 16(1): 13-24, http://dx.doi.org/10.1007/S10804-008-9044-9.

Riketta M. (2002), Attitudinal Organizational Commitment and Job Performance: A Meta-analysis, "Journal of Organizational Behavior", 23(3): 257-266, http://dx.doi.org/10.1002/job.141.

Rose R. C., Kumar N., Pak O. G. (2009), The Effect of Organizational Learning on Organizational Commitment, Job Satisfaction and Work Performance, "Journal of Applied Business Research", 25(6): 55-65.

Rowlinson S. (2001), Matrix Organizational Structure, Culture and Commitment: A Hong Kong Public Sector Case Study of Change, "Construction Management & Economics", 19(7): 669-673, http://dx.doi.org/10.1080/01446190110066137.

Rue L. W., Byars L. (2003), Management, Skills and Application, McGraw-Hill/Irwin, New York.

Sager J. K., Johnston M. W. (1989), Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment, "Journal of Personal Selling & Sales Management", 9(1): 30-41.

Spector P. E. (1997), Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes and Consequences, Sage Publications, Thousand Oaks.

Spik A., Klincewicz K. (2008), Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi (in:) M. Kostera (ed.), Nowe kierunki w zarządzaniu, WAiP, Warszawa.

Van der Heijden B. I. J. M. (2001), Encouraging Professional Development in Small and Medium-sized Firms. The Influence of Career History and Job Content, "Career Development International", 6(3): 156-168, http://dx.doi.org/10.1108/13620430110389748.

Van der Heijden B. I. J. M. (2006), Age Differences in Career Activities among Higher-level Employees in the Netherlands: a Comparison between Profit Sector and Non-profit Sector Staff, "International Journal of Training and Development", 10(2): 98-120, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2419.2006.00247.x.

Van der Heijden B. I. J. M., Bakker A. B. (2011), Toward a Mediation Model of Employability Enhancement: A Study of Employee-supervisor Pairs in the Building Sector, "Career Development Quarterly", 59(3): 232-248, http://dx.doi.org/10.1002/j.2161-0045.2011.tb00066.x.

Zalewska A. (2009), Wiek, płeć i stanowisko pracy a zadowolenie z pracy, "Psychologia Jakości Życia", 8(1): 1-20.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0933.0904