Konsolidacja sektora bankowego w Polsce – szansa czy zagrożenie?

Marcin Mikołajczyk

Streszczenie


W latach poprzedzających ostatni kryzys finansowy upowszechniła się opinia, że postępująca konsolidacja sektora bankowego jest rozwiązaniem korzystnym w przypadku spowolnienia wzrostu gospodarczego. Tworzenie dużych struktur bankowych miało uzasadniać znaczne korzyści skali występujące przy transakcjach fuzji i przejęć. Innym argumentem było przekonanie, że większe banki dywersyfikują swoją działalność, co pozwala dostosować się do warunków panujących na rynku i zwiększa ich odporność na potencjalny kryzys bankowy. W konsekwencji kwestia koncentracji w sektorze bankowym stała się istotnym tematem dyskusji i publikacji, nie dały one jednak jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej optymalnej struktury sektora bankowego. W artykule przedstawiono zjawisko koncentracji z uwzględnieniem zmian krajowego rynku bankowego, a także wskazano możliwe kierunki przyszłych zmian i ich ewentualne konsekwencje.

Słowa kluczowe


koncentracja, konsolidacja, sektor bankowy, banki systemowo ważne, banki zbyt duże, by upaść

Pełny tekst

PDF

Literatura


Arcand J.L., Berkes E., Panizza U. [2012], Too Much Finance?, International Monetary Fund, Washington.

The Banking Sector in Central Europe. Performance Overview [2012], Deloitte Center for Financial Services in Central Europe, http://www.deloitte.com/assets/DcomGuam/Local%20Assets/Documents/Financial%20Services/The%20Banking%20Sector%20in%20Central%20Europe.pdf.

Beck T., Demirguc-Kunt A., Levine R. [2003], Bank Concentration and Crises, Working Paper nr 9921, National Bureau of Economic Research.

CEE Banking Sector Report [2013], Raiffeisen Research, RBI, Vienna.

Claessens S., Laeven L. [2003], What Drives Bank Competition? Some International Evidence, World Bank, Washington.

European Financial Stability and Integration Report [2012], European Commission, Brussels.

A Framework for Dealing with Domestic Systemically Important Bank [2012], Basel Committee on Banking Supervision, Basel.

Global Systemically Important Banks: Updated Assessment Methodology and the Higher Loss Absorbency Requirement [2013], Basel Committee on Banking Supervision, Basel.

Koncentracja w sektorze bankowym w Polsce [2013], Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.

Korzeb Z. [2013], Ocena fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym z wykorzystaniem wskaźników rentowności (ROAA, ROAE), „Zarządzanie i Finanse", vol. 11, nr 2.

Masiukiewicz P. [2012], Ryzyko dużych banków. Perspektywa Polski, CeDeWu, Warszawa.

Overbanking: Risk to EU Financial Stability [2013], European Systemic Risk Board, ECB, Frankfurt.

Pawłowska M. [2012], Competition, Concentration and Foreign Capital in the Polish Banking Sector (Prior and During the Financial Crisis), NBP, Warsaw.

Policy Measures to Address Systemically Important Financial Institutions [2011], Financial Stability Board, Basel.

Ramotowski J. [2013], W polskim sektorze bankowym jest sporo miejsca na fuzje, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/w-polskim-sektorze-bankowym-jest-sporo-miejsca-na-fuzje (dostęp: grudzień 2013).

Raport o stabilności systemu finansowego [2009], NBP, Warszawa.

Ratnovski L. [2013], Competition Policy for Modern Banks, IMF Working Paper, IMF, Washington.

Rethinking the Role of the State in Finance [2013], World Bank, Washington.

Update of Group of Global Systemically Important Banks (G-SIBs) [2012], Financial Stability Board, Basel.

Zaleska M. [2011], Czas na nowy porządek, „Rzeczpospolita", 29 listopada.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0934.1009