25 lat kształtowania się polskiego systemu partyjnego - teoria i praktyka

Autor

  • Łukasz Danel Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Nauk Politycznych

Słowa kluczowe:

system partyjny, partia polityczna, parlament, transformacja, Polska

Abstrakt

Zbliżająca się 25. rocznica transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej jest okazją do przeprowadzenia analizy stanu i rozwoju wybranych elementów tworzących polski system polityczny. Artykuł poświęcony jest polskiemu systemowi partyjnemu, który wciąż nie wydaje się tak efektywny jak systemy partyjne, które występują w skonsolidowanych demokracjach Europy Zachodniej. W pierwszej części przedstawiono podstawy teoretyczne analizy systemu partyjnego, a także charakterystykę regionu Europy Środkowo-Wschodniej w odniesieniu do opisywanej kwestii. Następnie autor zaprezentował polski system partyjny, odnosząc się do polskich partii politycznych, które w ciągu ostatnich 25 lat można uznać za relewantne, a także poszczególnych wyborów parlamentarnych, które formowały system partyjny oraz zmieniały jego charakter.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Antoszewski A. [2004], Kryzys demokracji czy kryzys systemu partyjnego [w:] Kryzys Rzeczpospolitej Polskiej? Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, red. J. Kornaś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. E. Lipińskiego, Kielce.

Antoszewski A., Herbut R. [2006], Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Chmaj M., Sokół W., Żmigrodzki M. [2001], Teoria partii politycznych, Wydawnictwo Morpol, Lublin.

Democracy in Poland 2005-2007 [2008], red. L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk i J. Zbieranek, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej [1998], red. A. Antoszewski i R. Herbut, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza [1997], red. A. Antoszewski i R. Herbut, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Migalski M., Wojtasik W., Mazur M. [2007], Polski system partyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sobolewska-Myślik K. [2004], Partie i systemy partyjne na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sobolewski M. [1974], Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, PWN, Warszawa.

Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej [2003], red. W. Sokół i M. Żmigrodzki, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-10

Numer

Dział

Artykuły