Zastosowanie analizy spektralnej do weryfikacji hipotezy o rozłączeniu się gospodarek rozwiniętych i wschodzących

Zbigniew Stańczyk, Joanna Wyrobek

Streszczenie


Celem artykułu było przedstawienie hipotezy rozłączenia się (decoupling), czyli pojawienia się względnej niezależności gospodarek rozwijających się od gospodarek rozwiniętych oraz empiryczna weryfikacja tej hipotezy w świetle zmian w gospodarce światowej w ostatniej dekadzie. Wbrew tezom M. Kose'a, Ch. Otroka, i E.S. Prasada (2008) zauważono, że nie ma podstaw do twierdzenia, że przed globalnym kryzysem wystąpiło rozłączenie się aktywności gospodarczej pomiędzy gospodarkami rozwiniętymi i wschodzącymi w krajach rozwiniętych, a okres kryzysu globalnego charakteryzował się nawet większą wzajemną zależnością obu grup krajów.  Metody obliczeniowe polegały na usunięciu trendu (i ewentualnie usunięciu dryfu) w celu uzyskania stacjonarnych szeregów. Następnie niecykliczne zmiany w szeregach zostały usunięte za pomocą filtru Christiano-Fitzgeralda i wreszcie cykliczne części realnego PKB zostały zbadane z wykorzystaniem analizy spektralnej oraz kospektralnej.

Słowa kluczowe


synchronizacja cykli koniunkturalnych, analiza spektralna, gospodarki wschodzące, hipoteza rozłączenia się

Pełny tekst

PDF

Literatura


Blanchard O.J., Faruqee H., Das M. [2010], The Initial Impact of the Crisis on Emerging Market Countries, „Brookings Papers on Economic Activity", Spring.

Bloomfield P. [1976], Fourier Analysis of Time Series, Wiley, New York.

Chatfield C. [1996], The Analysis of Time Series: An Introduction, Chapman and Hall/CRC Texts in Statistical Science, Boca Raton, Waszyngton.

Christiano L., Fitzgerald T. [1999], The Band Pass Filter, „Federal Reserve Bank of Cleveland Working Paper", nr 9906.

Decoupling 2.0: The Biggest Emerging Economies will Recover Faster than America [2009], „The Economist", 21 May.

Dervis K. [2012], Convergence, Interdependence, and Divergence, „Finance and Development", September.

Hamilton J.D. [1994], Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton.

Kim S., Lee J.L., Park C.Y. [2009], Emerging Asia: Decoupling or Recoupling, „ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration", nr 31.

Kose M., Otrok Ch., Prasad E.S. [2008], Global Business Cycles: Convergence or Decoupling?, „NBER Working Paper", nr 14292.

Kose M., Prasad E.S. [2010], Emerging Markets: Resilience and Growth amid Global Turmoil, Brookings Institution Press, Washington.

Krugman P. [2010], We Are Not The World, „The New York Times", 9 listopada, http://krugman.blogs.nytimes.com/2010/11/09/we-are-not-the-world/ (dostęp: 1 lipca 2012).

Nilsson R., Gyomai G. [2011], Cycle Extraction, OECD, http://www.oecd.org/ (dostęp: 1 lipca 2012).

Pula G., Peltonen T.A. [2009], Has Emerging Asia Decoupled? An Analysis of Production and Trade Linkages Using the Asian International Input-output Table, „ECB Working Paper Series", nr 993.

Skrzypczyński P. [2010], Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej, „Materiały i Studia NBP", nr 252.

Skrzypczyński P. [2008], Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, „Materiały i Studia NBP", nr 227.

Wälti S. [2009], The Myth of Decoupling, http://mpra.ub.umi-muenchen.de (dostęp: 1 lipca 2012).

Willett T.D., Liang, P., Zhang, N. [2011], Global Contagion and the Decoupling Debate [w:] The Evolving Role of Asia in Global Finance, eds Y.W. Cheung, V. Kakkar, G. Ma, Frontiers of Economics and Globalization, Vol. 9, Emerald Group Publishing, Bingley.

Wojtyna A. [2010], Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego: duża odporność czy podatność? „Gospodarka Narodowa", nr 9 (229).

Wojtyna A. [2008], Czy gospodarka może być wolna od światowych zaburzeń, „Rzeczpospolita", 25 stycznia.

World Bank. Data [2012], data.worldbank.org/indicator (dostęp: 1 lipca 2012).

World Economic Outlook. Spillovers and Cycles in the Global Economy [2007], International Monetary Fund, Washington.