The Contemporary Oil Market with a Focus on Plant Oil Trading

Authors

  • Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Chemii Ogólnej
  • Joanna Białek Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studia Doktoranckie Wydziału Zarządzania

Keywords:

fats, oils, margarine, trade in goods, consumption

Abstract

In the first decade of the 21st century, oil plants gained in importance to humans and the economy thanks to their growing share in the overall crop structure. Oil plants provide seeds used for food and energy purposes. Edible fats obtained from the oil plants are used, among other things, to manufacture edible oils, or as a raw material for making margarines, confectionery and bakery products, and canned food products. The processing of oil containing raw materials and the production of edible fats are currently the most dynamically developing branches of the Polish food industry. The production of edible fats in Poland is determined mainly by the production of rapeseed and agrimony oils, and of margarine. Poland is one of the top manufacturers of rapeseed oil in Europe. From among the 27 countries of the EU, Poland produces the second highest amount of margarine, or 15% of the total. The paper characterises the fat market and trade in Poland, comparing it with the world and EU fat markets. It presents the import and export of individual fat types along with the scale of their production and consumption. It also notes that consumers more often choose edible plant fats over edible animal fats, a decision which can be attributed to the promotion of healthy lifestyles.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bilans oleistych wg DG AGRI [2013], „Oil Express", nr 83.

Borawska M., Konopka M. [2011], Masło czy margaryna, „Cukrzyca a Zdrowie", nr 11.

Chojnacka U. [2012], Tłuszcze do pieczenia: Rynek ustabilizowany, „Forum Mleczarskie Handel", nr 5 (54).

Easy Margerine (Switzerland) [2013], http://www.globalpackagegallery.com (dostęp: 3.04.2013).

Gawęcki J. [1997], Prawda o tłuszczach, Instytut Danone, Warszawa.

Górski J., Lesińska A. [2008], Narodziny Giganta, „Forum Mleczarskie Handel", nr 6.

Handel margarynami w Polsce w 2012 roku [2013], www.gospodarz.pl (dostęp: 1.05.2013).

Import rzepaku wzrósł o ponad 70 proc., eksport - spadł o 68 proc. [2013], http://www.portalspozywczy.pl/zboza-oleiste/wiadomosci (dostęp: 23.06.2013).

Kapusta F. [2011], Produkcja roślin oleistych i ich przetwórstwo w Polsce, Nauki Inżynierskie i Technologie 3, nr 204.

Kapusta F. [2013], Znaczenie roślin oleistych dla człowieka, rolnictwa i kraju, http://www.portalspozywczy.pl/zboza/artykuly (dostęp: 6.07.2013).

Klepacki B., Gołębiewska B. [2009], Tendencje zmian w produkcji i kierunkach wykorzystania rzepaku oraz jej opłacalności, „Wieś Jutra", nr 6-7.

Kondratowicz-Pietruszka E. [2005], Charakterystyka polskiego rynku tłuszczów roślinnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 689, Kraków.

Krygier K. [2010], Współczesna margaryna - aspekty technologiczne i żywieniowe, WNT, Warszawa.

Margaryna przegrywa z masłem [2013], www.ekonomia.rp.pl (dostęp: 1.05.2013).

Margaryny do smarowania [2013], www.bielmar.pl (dostęp: 3.04.2013).

Międzynarodowy Rocznik Statystyczny [2012], GUS, Warszawa.

Mleczko i wieczko [2008], „Packaging Polska", nr 03.

Oil Crops Yearbook: dataset [2014], http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda (dostęp: 19.01.2014).

Oil World: Produkcja olejów i tłuszczów będzie wyższa od konsumpcji [2013], http://www.portalspozywczy.pl/zboza/wiadomosci (dostęp: 23.06.2013).

Raport - rynek tłuszczów roślinnych i przetworów zbożowych [2013], http://www.poradnikhandlowca.com.pl (dostęp: 25.07.2013).

Rocznik Statystyczny [za lata 2000-2012], GUS, Warszawa.

Rosiak E. [2005], Przemysł tłuszczowy - rośliny oleiste, „Polska Wieś w Europie".

Rosiak E. [2010], Handel zagraniczny nasionami i produktami roślin oleistych po integracji z Unią Europejską, „Rośliny Oleiste", t. XXXI.

Rosiak E. [2013], Rynek rzepaku w Polsce i na świecie w sezonie 2012-2013 - prognoza, www.bunge.pl/pl/o-firmie/bunge-polska (dostęp: 20.05.2013).

Rosiak E., Wigier M. [2013], Rynek rzepaku - stan i perspektywy, „Przemysł Tłuszczowy", nr 43.

Smarować, smażyć i piec [2013], www.finanse.wp.pl (dostęp: 1.05.2013).

Smith A. [2007], The Oxford Companion to American Food and Drink, Oxford University Press.

Staniewski B. [2009], Wybrane aspekty standaryzacji jakości masła, cz. 2, „Przegląd Mleczarski", nr 11.

Statistics [2013], International Margarine Association of the Countries of Europe, www.imace.org (dostęp: 21.04.2013).

Światowy rynek olejów roślinnych [2013], www.pbrz.pl/artykul/swiatowy-rynek-olejow-roslinnych (dostęp: 23.06.2013).

Tłuszcze: Wysoka cena niszczy sprzedaż [2011], „Forum Mleczarskie", nr 4.

Vegetable Oils Global Consumption [2013], www.statista.com/statistics (dostęp: 30.11.2013).

Wzrośnie podaż i konsumpcja olejów roślinnych [2013], http://www.portalspozywczy.pl/zboza/ wiadomosci (dostęp: 23.06.2013).

Wzrósł import i eksport olejów [2013], http://www.portalspozywczy.pl/oleje-i-tluszcze/wiadomosci (dostęp: 23.06.2013).

Downloads

Published

2015-12-10

Issue

Section

Articles