Współczesny rynek tłuszczów ze szczególnym uwzględnieniem obrotu towarowego tłuszczami roślinnymi

Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Joanna Białek

Streszczenie


W pierwszej dekadzie XXI w. dla człowieka i gospodarki wzrasta znaczenie roślin oleistych, co skutkuje zwiększającym się udziałem w strukturze zasiewów. Są one wykorzystywane do celów spożywczych oraz energetycznych. Wytworzone z nich tłuszcze spożywcze są wykorzystywane m.in. do produkcji olejów jadalnych lub stanowią surowiec do wytwarzania margaryn, wyrobów cukierniczych, piekarskich i konserw. Przetwórstwo surowców oleistych oraz produkcja wyrobów tłuszczowych w Polsce obecnie należą do dziedzin gospodarki najbardziej dynamicznie rozwijających się. Krajowa produkcja opiera się głównie na produkcji oleju rzepakowego i rzepikowego oraz margaryny. Polska stała się jednym z czołowych producentów oleju rzepakowego w Europie, natomiast w przypadku margaryny zajmuje drugie miejsce, posiadając 15% udziałów w produkcji margaryny w krajach UE-27. Celem artykułu było przedstawienie charakterystyki rynku tłuszczowego i obrotu towarowego produktami tłuszczowymi w Polsce na tle kształtowania się rynku światowego oraz Unii Europejskiej. Zaprezentowano import oraz eksport poszczególnych tłuszczów, skalę ich produkcji oraz spożycie. Wskazano, że konsumenci częściej wybierają tłuszcze roślinne niż zwierzęce, co wiąże się z promocją zdrowego trybu życia.

Słowa kluczowe


tłuszcze, oleje, margaryna, obrót towarowy, konsumpcja

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bilans oleistych wg DG AGRI [2013], „Oil Express", nr 83.

Borawska M., Konopka M. [2011], Masło czy margaryna, „Cukrzyca a Zdrowie", nr 11.

Chojnacka U. [2012], Tłuszcze do pieczenia: Rynek ustabilizowany, „Forum Mleczarskie Handel", nr 5 (54).

Easy Margerine (Switzerland) [2013], http://www.globalpackagegallery.com (dostęp: 3.04.2013).

Gawęcki J. [1997], Prawda o tłuszczach, Instytut Danone, Warszawa.

Górski J., Lesińska A. [2008], Narodziny Giganta, „Forum Mleczarskie Handel", nr 6.

Handel margarynami w Polsce w 2012 roku [2013], www.gospodarz.pl (dostęp: 1.05.2013).

Import rzepaku wzrósł o ponad 70 proc., eksport - spadł o 68 proc. [2013], http://www.portalspozywczy.pl/zboza-oleiste/wiadomosci (dostęp: 23.06.2013).

Kapusta F. [2011], Produkcja roślin oleistych i ich przetwórstwo w Polsce, Nauki Inżynierskie i Technologie 3, nr 204.

Kapusta F. [2013], Znaczenie roślin oleistych dla człowieka, rolnictwa i kraju, http://www.portalspozywczy.pl/zboza/artykuly (dostęp: 6.07.2013).

Klepacki B., Gołębiewska B. [2009], Tendencje zmian w produkcji i kierunkach wykorzystania rzepaku oraz jej opłacalności, „Wieś Jutra", nr 6-7.

Kondratowicz-Pietruszka E. [2005], Charakterystyka polskiego rynku tłuszczów roślinnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 689, Kraków.

Krygier K. [2010], Współczesna margaryna - aspekty technologiczne i żywieniowe, WNT, Warszawa.

Margaryna przegrywa z masłem [2013], www.ekonomia.rp.pl (dostęp: 1.05.2013).

Margaryny do smarowania [2013], www.bielmar.pl (dostęp: 3.04.2013).

Międzynarodowy Rocznik Statystyczny [2012], GUS, Warszawa.

Mleczko i wieczko [2008], „Packaging Polska", nr 03.

Oil Crops Yearbook: dataset [2014], http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda (dostęp: 19.01.2014).

Oil World: Produkcja olejów i tłuszczów będzie wyższa od konsumpcji [2013], http://www.portalspozywczy.pl/zboza/wiadomosci (dostęp: 23.06.2013).

Raport - rynek tłuszczów roślinnych i przetworów zbożowych [2013], http://www.poradnikhandlowca.com.pl (dostęp: 25.07.2013).

Rocznik Statystyczny [za lata 2000-2012], GUS, Warszawa.

Rosiak E. [2005], Przemysł tłuszczowy - rośliny oleiste, „Polska Wieś w Europie".

Rosiak E. [2010], Handel zagraniczny nasionami i produktami roślin oleistych po integracji z Unią Europejską, „Rośliny Oleiste", t. XXXI.

Rosiak E. [2013], Rynek rzepaku w Polsce i na świecie w sezonie 2012-2013 - prognoza, www.bunge.pl/pl/o-firmie/bunge-polska (dostęp: 20.05.2013).

Rosiak E., Wigier M. [2013], Rynek rzepaku - stan i perspektywy, „Przemysł Tłuszczowy", nr 43.

Smarować, smażyć i piec [2013], www.finanse.wp.pl (dostęp: 1.05.2013).

Smith A. [2007], The Oxford Companion to American Food and Drink, Oxford University Press.

Staniewski B. [2009], Wybrane aspekty standaryzacji jakości masła, cz. 2, „Przegląd Mleczarski", nr 11.

Statistics [2013], International Margarine Association of the Countries of Europe, www.imace.org (dostęp: 21.04.2013).

Światowy rynek olejów roślinnych [2013], www.pbrz.pl/artykul/swiatowy-rynek-olejow-roslinnych (dostęp: 23.06.2013).

Tłuszcze: Wysoka cena niszczy sprzedaż [2011], „Forum Mleczarskie", nr 4.

Vegetable Oils Global Consumption [2013], www.statista.com/statistics (dostęp: 30.11.2013).

Wzrośnie podaż i konsumpcja olejów roślinnych [2013], http://www.portalspozywczy.pl/zboza/ wiadomosci (dostęp: 23.06.2013).

Wzrósł import i eksport olejów [2013], http://www.portalspozywczy.pl/oleje-i-tluszcze/wiadomosci (dostęp: 23.06.2013).