Formułowanie problemów i celów negocjacji w firmie

Autor

  • Andrzej Kozina Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania

Słowa kluczowe:

negocjacje w przedsiębiorstwie, planowanie negocjacji, metodyka planowania negocjacji, formułowanie problemów i celów negocjacji

Abstrakt

Celem artykułu jest scharakteryzowanie zagadnienia formułowania problemów i celów negocjacji jako jednego z najważniejszych etapów metodyki planowania negocjacji w przedsiębiorstwie. Krótko omówiono istotę i rodzaje tego rodzaju negocjacji oraz przedstawiono metodykę ich planowania. Scharakteryzowano elementy owej metodyki odnoszące się do etapu formułowania problemów i celów negocjacji, mianowicie ich interpretację, sam proces ich formułowania oraz narzędzia (zasady i metody) pomocnicze stosowane do rozwiązywania poszczególnych problemów w tym procesie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bazerman M.H., Neale M.A. [1997], Negocjując racjonalnie, Libra, Olsztyn.

Bernhut S. [2006], Po zawarciu transakcji. Cztery ważne rady dotyczące zarządzania partnerstwem [w:] Mistrzowskie negocjacje. Jak nawiązać trwałe relacje z partnerami biznesowym, Studio EMKA, Warszawa.

Bieniok H. i zespół [1997], Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.

Brooks E., Odiorne G.S. [1984], Managing by Negotiations, Van Nostrand Reinhold, New York.

Daft R.L. [1991], Management, 2nd ed., The Dryden Press, Chicago.

Doran G.T. [1981], There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives, „Management Review", vol. 70, nr 11.

DuBrin A.J. [1986], Essentials of Management, South-Western Publishing, Cincinnati.

Ertel D. [2005], Negocjacje jako źródło przewagi konkurencyjnej [w:] Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Fowler A. [2001], Jak skutecznie negocjować, Petit, Warszawa.

Gray B. [1993], Collaboration: The Constructive Management of Differences [w:] Negotiation: Readings, Exercises, and Cases, ed. R.J. Lewicki i in., 2nd ed., Irwin, Homewood-Boston.

Greenhalgh L. [2001], Managing Strategic Relationships: The Key to Business Success, The Free Press, New York.

Kahn R.L. [2002], Organizational Theory [w:] International Negotiation: Analysis, Approaches, Issues. A Publication of the Process of International Negotiations (PIN) Project, ed. V.A. Kremenyuk, Jossey-Bass Publishers, San Francisco-Oxford.

Kahneman D., Tversky A. [1979], Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, „Econometrica", vol. 47, nr 2.

Keeney R.L., Raiffa H. [1991], Structuring and Analyzing Values for Multiple-Issue Negotiation [w:] Negotiation Analysis, ed. H.P. Young, University of Michigan Press, Ann Arbour.

Kennedy G. [1998], Negocjator, Studio EMKA, Warszawa.

Kozina A. [2012], Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Krattenmaker T. [2006], Zostań mistrzem negocjacji [w:] Mistrzowskie negocjacje. Jak nawiązać trwałe relacje z partnerami biznesowym, Studio EMKA, Warszawa.

Lewicki R.J. i in. [2005], Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Mastenbroek W. [1996], Negocjowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mistrzowskie negocjacje. Jak nawiązać trwałe relacje z partnerami biznesowymi [2006], Studio EMKA, Warszawa.

Negocjacje. Harvard Business Essentials [2003], MT Biznes, Konstancin-Jeziorna.

Pruitt D.G. [1983], Achieving Integrative Agreements [w:] Negotiating in Organizations, ed. M.H. Bazerman, R.J. Lewicki, Sage Publications, Beverly Hills.

Rządca R. [2003], Negocjacje w interesach, PWE, Warszawa.

Saunders R.M. [2006], Jak wynegocjować dobre warunki partnerstwa strategicznego, by móc spać spokojnie [w:] Mistrzowskie negocjacje. Jak nawiązać trwałe relacje z partnerami biznesowym, Studio EMKA, Warszawa.

Schmidt W.H., Tannenbaum R. [2005], Zarządzanie różnicami [w:] Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Stabryła A. [2006], Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.

Trocki M. [1977], Metoda drzewa celów [w:] Nowe techniki organizatorskie, red. M. Stępowski, PWN, Warszawa.

Walton R.E., McKersie R.B. [1965], A Behavioral Theory of Labor Negotiations: An Analysis of a Social Interaction System, McGraw-Hill Book Company, New York.

Watkins M. [2005], Sztuka negocjacji w biznesie. Innowacyjne podejście prowadzące do przełomu, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Zimniewicz K. [1991], Techniki zarządzania, PWE, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-17

Numer

Dział

Artykuły