Przegląd form organizacyjnych współdziałania firm w realizacji projektów

Autor

  • Katarzyna Bartusik Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania
  • Mariusz Sołtysik Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania

Słowa kluczowe:

gospodarka oparta na wiedzy, współpraca, formy współdziałania organizacji, zarządzanie projektami

Abstrakt

W XXI w. rośnie znaczenie kooperacji przedsiębiorstw, która przyczynia się do umocnienia ich pozycji konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa mogą efektywniej osiągać swoje cele, a w szczególności rozwijać się i doskonalić. Kooperacja odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu organizacji oraz w istotny sposób może przekładać się na jej efektywność. Racjonalne współdziałanie zarówno między przedsiębiorstwami, jak i w ich obrębie może przyczynić się do rzeczywistego wykorzystania ich potencjału, co znajduje swoje odzwierciedlenie w kształtowaniu zdolności do ich rozwoju. Szczególnym przykładem zasługującym na uwagę jest kooperacja w obszarze wspólnie realizowanych projektów. To właśnie projekty są generatorem postępu i rozwoju organizacji. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na formy kooperacji w ramach realizowanych projektów oraz wskazanie efektów i ograniczeń kooperacji, a także zidentyfikowanie ryzyka mogącego wystąpić w przypadku kooperacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Doskonalenie struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy [2009], red. A. Stabryła, C.H. Beck, Warszawa.

Famielec J. [1992], Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej: doświadczenia, strategie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Górzyński M., Pander W., Koć T. [2008], Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa.

Kopczyński T. [2009], Zarządzanie projektami w ramach kooperacji przedsiębiorstw [w:] Management Forum 2020. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, http://www.sgh.waw.pl/katedry/ktz/mf2020/referaty/Zarzadzanie_projektami_w_ramach_kooperacji_przedsiebiorstw.pdf (dostęp: 20.09.2012).

Łukasik J. [2012], Realizacja projektów w konsorcjum, http://czytelnia.cnbop.pl/sites/default/files/czytelnia/files/pdf/218.pdf (dostęp: wrzesień 2013 r.).

Madauss B.J. [2000], Handbuch Projektmanagement, Schaffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.

Nowoczesne zarządzanie projektami [2012], red. M. Trocki, PWE, Warszawa.

Pierścionek Z. [2007], Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.

Pszczołowski T. [1978], Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Raport o stanie handlu wewnętrznego w roku 2000 [2001], red. U. Kłosiewicz-Górecka, Ministerstwo Gospodarki, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa.

Witowski W. [2005], Organizacja grup kooperacyjnych przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-17

Numer

Dział

Artykuły