Kapitał ludzki przedsiębiorców jako kryterium decyzyjne w inwestycjach funduszy venture capital

Autor

  • Rafał Morawczyński Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Słowa kluczowe:

kapitał ludzki, przedsiębiorczość, przedsiębiorca, fundusze wysokiego ryzyka, venture capital

Abstrakt

Artykuł zawiera przegląd badań na temat wagi kapitału ludzkiego w ocenie przedsiębiorców przez fundusze venture capital. Punktem wyjścia były podstawowe teorie związane z tym zagadnieniem: teoria kapitału ludzkiego, teoria firmy oraz teoria naczelnego kierownictwa. Wskazano, jakie cechy przedsiębiorców, menedżerów i ich zespołów używane są do mierzenia jakości tego kapitału w decyzjach podejmowanych przez fundusze VC. Wskazano również uwarunkowania tej oceny, w tym cykl życia firmy, branżę, kraj i specyfikę procesu inwestycyjnego, a także związek tych charakterystyk z wynikami firm. Przedstawiono szkic ewolucji badań nad tym zagadnieniem, w tym najnowsze koncepcje związane z psychologiczną krytyką racjonalności decyzji. Artykuł dowodzi, że kapitał ludzki jest słusznie wskazywany jako jedno z najważniejszych kryteriów w decyzjach podejmowanych przez fundusze VC.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Amason A., Shrader R., Tompson G. [2006], Newness and Novelty: Relating Top Management Team Composition to New Venture Performance, „Journal of Business Venturing", vol. 21, iss. 1.

Barney J. [1991], Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management", vol. 17, nr 1.

Baum J., Silverman B.S. [2004], Picking Winners or Building Them? Alliance, Intellectual and Human Capital as Selection Criteria in Venture Financing and Performance of Biotechnology Startups, „Journal of Business Venturing", vol. 19, nr 3.

Becker G.S. [1964], Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, University of Chicago Press, Chicago.

Beckman Ch., Burton M., O'Reilly Ch. [2007], Early Teams: The Impact of Team Demography on VC Financing and Going Public, „Journal of Business Venturing", vol. 22, nr 2.

Bliss R. [1999], A Venture Capital Model for Transitioning Economies: the Case of Poland, „Venture Capital", vol. 1, nr 3.

Colombo M., Grilli L. [2010], On Growth Drivers of High-tech Start-ups: Exploring the Role of Founders' Human Capital and Venture Capital, „Journal of Business Venturing", vol. 25, nr 6.

Cyert R.M., March J.G. [1963], A Behavioral Theory of the Firm, Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Dimov D., Shepherd D. [2005], Human Capital Theory and Venture Capital Firms: Exploring „Home Runs" and „Strike Outs", „Journal of Business Venturing", vol. 20, nr 1.

Eisele F., Hacker Ch., Oesterle R. [2004], German Venture Capitalists' Investment Criteria over Financing Stages, „International Business & Economics Research Journal", vol. 3, nr 3.

Eisenhardt K.M. [1989], Agency Theory: An Assessment and Review, „Academy of Management Review", vol. 14, nr 1.

Franke N. i in. [2006], What You Are Is What You Like - Similarity Biases in Venture Capisalists' Evaluations of Start-up Teams, „Journal of Business Venturing", vol. 21, nr 6.

Gimeno J. i in. [1997], Survival of the Fittest, Entrepreneurial Human Capital and the Persistence of Underperforming Firms, „Administrative Science Quarterly", vol. 42, nr 4.

Hambrick D., Mason P. [1984], Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers, „Academy of Management Review", vol. 9, nr 2.

Hellmann T., Puri M. [2002], Venture Capital and the Professionalization of Start-up Firms: Empirical Evidence, „The Journal of Finance", vol. 57, nr 1.

Kaplan S.N., Stromberg P. [2004], Characteristics, Contracts, and Actions: Evidence from Venture Capitalist Analyses, „The Journal of Finance", vol. 59, nr 5.

MacMillan I., Siegel R., Subba Narasimha P.N. [1985], Criteria Used by Venture Capitalists to Evaluate New Venture Proposals, „Journal of Business Venturing", vol. 1, iss. 1.

Muzyka D., Birley S., Leleux B. [1996], Trade-offs in the Investment Decisions of European Venture Capitalists, „Journal of Business Venturing", vol. 11, iss. 4.

Petty J.S., Gruber M. [2011], In Pursuit of the Real Deal. A Longitudinal Study of VC Decision Making, „Journal of Business Venturing", vol. 26, nr 2.

Sharpe W.F. [1964], Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, „Journal of Finance", vol. 19, nr 3.

Simon H.A. [1979], Information Processing Models of Cognition, „Annual Review of Psychology", vol. 30, nr 2.

Smart G.H. [1999], Management Assessment Methods in Venture Capital: An Empirical Analysis of Human Capital Valuation, „Venture Capital", vol. 1, nr 1.

Tversky A., Kahneman D. [1974], Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, „Science", nr 185.

Tyebjee T.T., Bruno A.V. [1984], A Model of Venture Capitalist Investment Activity, „Management Science", vol. 30, nr 9.

Unger J.M. i in. [2011], Human Capital and Entrepreneurial Success: A Meta-analytical Review, „Journal of Business Venturing", vol. 26, nr 3.

Zacharakis A.L., Meyer D.G. [1998], A Lack of Insight: Do Venture Capitalists Really Understand Their Own Decision Process? „Journal of Business Venturing", vol. 13, nr 1.

Zopounidis C. [1994], Venture Capital Modeling: Evaluation Criteria for the Appraisal of Investments, „The Financier ACMT", vol. 1, nr 3.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-17

Numer

Dział

Artykuły